Forrás: Mazsihisz

GADó JáNOS : A HALIMI GYILKOSSáG

2006-03-13 11:24:02

A tavaly novemberi zavargások óta Ilan Halimi meggyilkolása kavarta a legnagyobb vihart a francia nyilvánosságban. Az ügy két héten át szerepelt a lapok címoldalain, de a nemzetközi sajtó is számos cikkben foglalkozott vele.

A huszonhárom éves zsidó fiatalember eladó volt egy mobiltelefon üzletben Párizs XI. kerületében. A Boulevard Voltaire-en vagy húsz ilyen üzlet működött egymáshoz közel, s a legtöbbnek zsidó tulajdonosa volt.

A tavaly novemberi zavargások óta Ilan Halimi meggyilkolása kavarta a legnagyobb vihart a francia nyilvánosságban. Az ügy két héten át szerepelt a lapok címoldalain, de a nemzetközi sajtó is számos cikkben foglalkozott vele.

A huszonhárom éves zsidó fiatalember eladó volt egy mobiltelefon üzletben Párizs XI. kerületében. A Boulevard Voltaire-en vagy húsz ilyen üzlet működött egymáshoz közel, s a legtöbbnek zsidó tulajdonosa volt.

Ilant január 20-án interneten találkára hívta egy fiatal lány, aki néhány nappal korábban járt nála a boltban. A randi helyszínén azonban emberrablók várakoztak, akik a Párizs környéki Bagneux városának egy lakótelepére hurcolták a szerencsétlen fiatalembert, s ott három héten át tartották fogva egy szuterénben. A haramiák félmillió euró (125 millió forint) váltságdíjat követeltek a szerény körülmények között élő szülőktől, s amikor azok értésükre adták, hogy nem tudnak ennyi pénzt előteremteni, ezt a választ kapták: „Gyűjtsetek a zsinagógában, a zsidóknak van pénzük.”

Az ezt követő háromhetes rémálom során az emberrablók naponta jelentkeztek Ilan apjánál, s az idő előrehaladtával egyre agresszívebben követelték a vérdíjat. Nyomatékul időnként telefonálás közben is kínozták a szerencsétlen túszt, hátha a jajkiáltások hallatán a szülők jobban erőlködnek a váltságdíjat összegyűjteni. Mikor világossá vált, hogy a pénzt nem fogják megkapni, megölték Ilan Halimit: a kudarc feletti dühükben benzinnel leöntötték és élve elégették, majd testét egy vasútállomás közelében a sínekre hajították.

A rendőrség a gyilkosság másnapján közzétette a csalétekként használt lány fantomképét (miért csak akkor?), aki két nappal később önként jelentkezett. Vallomása alapján azonosították a „barbárok bandája” nevű bűnszövetkezetet, s annak tizenhárom tagját őrizetbe vették. A „barbárok agya” az Elefántcsontpartról származó Youssouf Fofana az afrikai országba menekült, de az ottani hatóságok kiadták a franciáknak.

A bűnbanda szadista kegyetlensége, erkölcsi nihilizmusa, s mindehhez az áldozat zsidó volta (s az élve elégetéséhez köthető súlyos képzettársítások) kivágták a biztosítékot: a francia közvélemény felhördült. Nem kis dolog ez, hiszen az intifáda kitörése óta (2000. szeptember) számtalan alkalommal érték kisebb-nagyobb inzultusok a francia zsidókat, túlnyomórészt (azonosíthatóan) afrikai származású fiatalok részéről. Ezek skálája számtalan szóbeli inzultustól és falfirkától kezdve zsidó iskolások megtámadásáig és zsinagógák felgyújtásáig terjedt, s a francia közvélemény és média igyekezett kisebbíteni ezek jelentőségét, mondván: ez a közel-keleti konfliktus hozadéka és nem antiszemitizmus.

A Halimi-gyilkosság azonban nem fért be ebbe a kategóriába. Mint 1980-ban a Copernic utcai zsinagóga felrobbantásakor, majd 1990-ben a Carpentras-i temető meggyalázásakor, most is tízezrek vonultak az utcára tiltakozni az antiszemitizmus ellen. A tüntető menet élén haladt egyebek közt Nicolas Sarkozy belügyminiszter, Jean Marie Lustiger, Párizs érseke, valamint élvonalbeli politikusok és a zsidó közösség vezetői. A rue de la Victoire-n található zsinagógában maga Jacques Chirac köztársasági elnök és Dominique de Villepain miniszterelnök vett részt a gyászistentiszteleten.

Az ügyet vizsgáló bíró a rasszista indítékot is fölvette a vádpontok közé. De vajon miért vádolhatók e köztörvényes, bűnözők antiszemitizmussal, amikor nyilvánvalóan a pénzszerzés motiválta őket elsősorban? Hiszen alig tettek antiszemita kijelentéseket, csak a zsidókkal kapcsolatos rossz kliséket emlegettek (minden zsidónak van pénze). A baj azonban itt van: a banda (vagy mindenható vezére) ezt a primitív általánosítást átvitte a közvetlen gyakorlatba: elraboltak egy zsidót, mindegy hogy melyiket, hiszen „a zsidók” úgyis kifizetik érte a váltságdíjat. (Mint később kiderült, a banda korábban már hatszor próbálkozott sikertelenül emberrablással, s a kiszemelt áldozatok közül négy zsidó volt. Aligha véletlen, hogy a boulevard Voltaire-t, e zsidó(s) negyedet választották vadászterületnek.) A primitív előítéletek közvetlen, agresszív kivitelezése a gyakorlatban nem jellemző a mai európai szélsőjobbra, amely egyrészt szofisztikáltabban érvel, másrészt többnyire megelégszik a verbális agresszióval.

A nyers fizikai erőszak mindenekelőtt a francia panelvárosok világára jellemző. Ezeken a lakótelepeken él az iszlám országokból származó francia állampolgárok zöme, akiknek jelentős része őshazájától már elszakadt, új hazájába nem tudott beilleszkedni, s a kettő közötti mentális senki földjén kirekesztve érezve magát, frusztrációjában vad ellenideológiákkal vigasztalódik. Az iszlám fundamentalizmus úgy kell nekik, mint egy falat kenyér, hiszen felmenti őket a sorsuk iránti felelősség alól, és másban keres bűnbakot. Lehetetlen megmondani, hogy ezt a közeget mennyire hatotta át az újfajta totalitárius ideológia, hiszen a francia társadalom ide nemigen lát be: még a rendőrség sem szívesen teszi ide a lábát, mert az utcákat uraló bandák kőzáporral fogadják őket. Az elővárosokban működő számtalan mecsetben többnyire arabul (vagy más, nem francia nyelven) prédikálnak, s a franciáknak leginkább fogalmuk sincs arról, hogy mi hangzik el ilyenkor. A „le van szarva Franciaország” falfeliratok, s a Marseillaise kifütyülése egyes focimeccseken (Algéria-Franciaország) sejteti azonban, hogy a befogadó társadalom alapértékeinek elfogadásával is bajok vannak.

Ilan Halimi elrablóinak bűntanyáján is találtak szélsőséges iszlám irodalmat a hatóságok, ezt azonban nem hozták közvetlen összefüggésbe a bűnténnyel. De nem is szükséges az iszlámista ideológiában való magas fokú jártasság: elég annak passzív tudata, hogy mi áldozatok vagyunk, tehát nem kell betartanunk az „elnyomók” törvényeit. S ehhez a mentalitáshoz szívesen csatlakozik minden lumpen elem: az ő számukra már csak a törvények nem tisztelete a fontos. Az emberrablókat ez a gátlástalanság hatotta át: az ő közegükben nem érvényesek a francia társadalom alapvető értékei.

A gyilkosság nyilvánosságra kerülését követő napokban a francia nyilvánosságban politikusok, publicisták és más közéleti személyiségek egymással versengve ítélték el az antiszemitizmust, roppant óvatosak voltak azonban, amikor az elkövetők vallási-etnikai hátteréről nyilatkoztak (többségük muzulmán vallású/hátterű volt). S e téren meglehetősen élesen szétvált a fősodrú francia és a zsidó nyilvánosság. Előbbiben igen óvatosan, utóbbiban jóval nyíltabban kezelték a bűncselekmény és az iszlám fundamentalizmus összefüggéseit. Előbbi arra helyezte a hangsúlyt, hogy a kettő között nem állapítható meg közvetlen kapcsolat, utóbbi viszont a fent említett, közvetett összefüggésekről beszélt.

Úgy tűnik, a francia (és az európai) közvélemény még alig nézett szembe a legújabb kihívással: az antirasszizmus csodaszernek vélt ideológiája mára gyakorlatilag működésképtelenné vált, mert összemos tettest és áldozatot. A modern demokráciára leselkedő legnagyobb veszély, az iszlám fundamentalizmus előszeretettel utasítja vissza a kritikát az antirasszizmus álorcája mögé bújva: „Persze, az a bajod velem, hogy arab/fekete/moszlim vagyok!” Szembe kell azonban nézni azzal a ténnyel, hogy ezen új, intoleráns, kirekesztő ideológia hordozói többségükben a nem európai népek közül kerülnek ki. A progresszív európai közvélemény még a fehér, európai rasszizmus és kirekesztés elleni küzdelemnél tart, holott ezt a veszélyt – elsősorban a kontinens nyugati felén – egyre inkább háttérbe szorítja az iszlám fundamentalizmus. Ha az új kihívásra adandó választ a progresszív európai elit nem képes megfogalmazni és szellemi fegyvertárába beépíteni, akkor Európa ismét kiszolgáltatottan nézhet majd szembe az új veszedelemmel.

Gadó János

Comments are closed.