Forrás: MA

Mintegy „véletlenül” kezdődött a kaland, úgy 1992 magasságában, mely nagy mértékben valószínűsítette az ezoterikusok körében meglehetősen a kisebbséget képveselő „eleve elrendeltetés” elméletét elfogadó csoport elképzeléseinek igazát.

2006.03.09 11:56 vegzet.hu

A történet azzal kezdődött, hogy Elijau Rips, a kvantummechanika matematikai alapját képező csoportelmélet világszerte elismert szakértőjeként elismert izraeli matematikus matematikai módszerekkel, számítógépes támogatással feltörte a Biblia kódját azt követően, hogy rejtett kódot fedezett fel a Bibliában, mely a jelek szerint több ezer évvel az Árás utáni eseményekre utal. Később eredményeit a Harvard, a Yale és a Héber Egyetem több matematikusa is megerősítette, sőt a tudományos eredményt az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának vezető kódfejtője szintén valósnak találta.

Végül Doron Witzum adta meg a matematikai modell végső formáját az „Ekvidisztáns betűsorozatok a Teremtés Könyvében” című tanulmányában. Ennek címoldalán való összefoglalás szerint: A véletlenszerű analízis azt mutatja, hogy egyenlő távolságú betűszekvenciák formájában, rejtett információkat szőttek a Teremtés Könyvének szövegébe. Az eredmény 99.998%-os szinten szignifikáns.

Nem csupán a Rabin-gyilkosság közelmúltunk , illetve jelenünk egyetlen ilyen módon feltárt eseménye. Szadat és a Kennedy fivérek meggyilkolása mellett rejtjelezett formában még több száz nagy horderejű esemény szerepel a Bibliában a II. Világháborútól a Watergate-ig, a holocausttól Hirosimáig, a holdraszállástól a Jupiterbe csapódó Shoemaker – Levy üstökösig, sőt az Öbölháború kirobbanásának időpontját is pontosan jelezte előre a Biblia kódja. Nehéz lenne vitába szállni az eleve elrendeltetés híveivel ezek után, hiszen tudományosan igazolható módon háromezer esztendővel ezelőtt született az írás, amelyben előre kódolták az emberiség múltjának, jelenének, jövőjének eseményeit. Michel Drosnin, a Biblia kódja” című könyv szerzője a kód segítségével a Biblia rejtjelezett szövegében több , egymástól függetlenül megírt számítógépes program segítségével megtalálta a mai történelmünk fordulópontjaira a jelek szerint utaló dátumokat, neveket, szövegrészleteket. Szenzációs, lenyűgöző, hihetetlen, elképesztő! – leggyakrabban ezekkel a jelzőkkel illették a könyvet kritikusai, mely hónapokig vezette a New York Times sikerlistáját – és állt nyilvánvalóan a viták kereszttüzében.

Vajon ki kódolta a könyvek könyvét, a Bibliát – amely nagy valószínűséggel ott van szinte mindnyájunk otthonában – és mi volt a célja vele? Jogosan merül fel milliókban a kérdés, hogy ha megíródott előre a jövőnk, akkor tétlenül kell-e várnunk a jövőt, az elkerülhetetlent, vagy a szabad emberi akarat által kezünkbe vehetjük-e a sorsunkat? A Biblia kódja választ ad minderre? Michael Drosnin azt állítja, hogy a Biblia kódja előre megjósolta John F. Kennedy, Robert F. Kennedy és Jichak Rabin meggyiklolását. Izrael gyermekei közül sokan hiszik, hogy a Biblia elő öt könyvét Isten betűnként diktálta Mózesnek. Vajon miért? Az Úr akarata kifürkészhetetlen, de maga a kód nem magyarázza meg, hogy a mindenható miért tette ezt.

A Biblia olyan, akár egy óriási keresztrejtvény. A kód szerint összeálló betűi rejtett történetek sorát mesélik el. Induljunk el az első betűtől és olvassunk össze minden hetedik betüt! Az így elrejtett üzenet: „A TITOK BESZÉL”. Ez nem öncélú rejtvény. Ha újrarendezzük a Biblia ismert szövegét, az Ótestamentum eredeti héber szövege mögött szavak és mondatok bonyolult hálózata jelenik meg: egy új kinyilatkoztatás. Egy másik Biblia a Biblia mögött. Albert Einstein kijelentette, hogy „Isten nem szerencsejátékos”. Felvetődik azonban minden gondolkodó emberben, hogy akkor vajon miért készített számunkra ilyen volumenű, történelmi korokon átívelő keresztrejtvényeket.

Comments are closed.