Forrás: Izraeli Nagykövetség

Ezen a héten Izrael szétválasztja a Gázai Övezetet és Észak Számáriát. Izrael bízik abban, hogy ez a lépés egy stabilabb, kevésbé erőszakos kapcsolathoz vezet palesztin szomszédaival.

E héten Izrael leválasztja a Gázai Övezetet és Észak Számáriát, véget vetve ezzel a harmincnyolc éves civil jelenlétnek és katonai hatalomnak az érintett területeken. Izrael komolyan reméli, hogy ez a döntés stabilabb, kevésbé erőszakos megnyilvánulásokhoz fog vezetni palesztin szomszédai részéről, hogy végül létrejöjjön a Közel-Kelet-i béke egyezmény. Izrael ezt a lépést alapvetőnek tartja, sőt arra is hajlandó, hogy felvállalja azt az óriási kockázatot, amely döntéssel elszánta magát arra is, hogy kezelni tudja ezt a nemzeti traumát.

A visszavonulás csak az első fázis abban a folyamatban, amely a békefolyamat első fokozatához vezet, azaz kiderül, hogy a palesztin szomszédok hajlandóak és képesek lesznek-e a teljes ellenőrzésük alá kerülő területek irányítására.

Mindkét oldalnak közös érdeke, hogy véget érjen az erőszak, hogy népeik biztonsága és életszínvonala emelkedjék, valamint hogy békésen éljenek egymás mellett – két demokratikus állam polgáraiként. Izrael biztos abban, hogy a Gázában kialakuló új helyzet, valamint az együttműködés logikája a palesztin vezetőség számára is magától értetődő evidencia lesz.

Eljutva e demokratikus döntéshez, azaz a szétválasztási terv megvalósításához – még ha az a nemzeti közvélemény által messzemenően támogatott is – rendkívül nehéz kérdésekre kell választ találnunk. Elhagyhatja-e Izrael Gázát anélkül, hogy lépése ne tűnjön a terrorizmus győzelmének? Kész-e az ország arra, hogy kiszakítsa állampolgárait abból a környezetből, ahol évtizedeken keresztül éltek? Vajon azt jelenti-e a szétválasztás, hogy Izrael feladja tárgyalási pozícióit, méghozzá anélkül, hogy ezekért bármit is kapna cserébe? A rendkívül heves érzelmi reakciókat kiváltó lépés ellenére az általános közbeszéd voltaképpen békésnek bizonyult, még a mindkét oldalon zajló több ezer fős demonstrációk fényében is.

Miközben a szétválasztási folyamat elindult, Izrael mindent megtett annak érdekében, hogy az átrendezési hadműveletet a palesztin vezetéssel egyeztesse, mely utóbbi nemrégiben kijelentette, hogy az előzetes tárgyalások valóban sikeresek voltak. Mindazonáltal Izrael természetesen nyilvánvalóvá tette, hogy a szétválasztási terv megvalósítása „tűz alatt” nem mehet végbe, és kénytelen lesz erőszakhoz folyamodni, ha időközben támadás éri.

A szétválasztást követően, négy kritikus kérdést kell szem előtt tartani: ezek a biztonság, a gazdasági fejlődés, a diplomácia és a nemzetközi megerősítés témái.

Ami a biztonságot illeti: ha a palesztinok eleget tesznek kötelezettségeiknek a szétválasztási terv égisze alatt, azaz véget vetnek az Izrael elleni terrortámadásoknak, akkor megnyílik az út a béke felé. Ha azonban a támadások továbbra is folytatódnak, Izrael kénytelen lesz megtenni a szükséges lépéseket lakossága biztonságát megőrzendő.

Ami a gazdasági fejlődést illeti: Izrael elismeri, hogy a ráháruló érdekek jegyében is a palesztinok sorsa békében sokkal ígéretesebb, mint az állandó erőszak nyomása alatt. Épp ezért Izrael mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megkönnyítse a segélyek bejutását az övezetbe, a gazdasági együttműködés fellendítését, valamint az áru-, a szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlását.

Diplomáciai vonatkozásban: a békéhez vezető útiterv kulcsszava értelmében a palesztinok elkötelezik magukat a terror végleges befejezése mellett, beleértve a terror infrastruktúrájának teljes felszámolását, valamint az erőszakra bátorítás propagandáját. Ha a Palesztin Hatóság most valóban teljes felelősséget vállal a Gázai Övezet felügyeletéért, akkor lesz esélye arra, hogy bizonyítsa képességét arra is, hogy képes uralni a helyzetet, azaz eleget tesz kötelezettségeinek. Ha ez bekövetkezik, akkor gyors fejlődés és szép jövő vár mindenkire, aki a körzet lakója.

Végezetül, a nemzetközi közösség is komoly segítséget nyújthat a szétválasztási terv sikeréhez azzal, hogy támogatja a mérsékelt erőket, és gyengíti a szélsőségeseket.

Izrael reméli, hogy térségbeli szomszédai is megragadják az alkalmat, hogy elősegítsék a régió békéjét, stabilitását és együttműködését. Elérve a mindent átfogó békét Izrael és az arab világ között nem kevésbé döntő fordulat, mint a vágyott béke az izraeliek és a palesztinok között.

Izrael vízválasztó szétválasztási tervének kezdeményezése ama hit demonstrációja, amely a béke megteremtésére irányul. A palesztinok kedvező válasza, valamint a nemzetközi közösség segítsége esetén, bekövetkezhet végre az áttörés, és közelebb kerülhetünk e cél eléréséhez.

Comments are closed.