Forrás: Heti Válasz

Agonás Szonja, [email protected]

Ha a mama keres, a pápánál vagyok – hirdette az egyik plakát augusztus 16-án, a XX. ifjúsági világtalálkozó háromszázezres nyitómiséjén Kölnben. XVI. Benedek pápa köré a Weltjugendtagot lezáró augusztus 21-i szertartásra egymillió fiatal gyűlt össze a világ 193 országából, köztük háromezer magyarországi és hatszáz határon túli magyar.

A katolikus fiatalság legnagyobb összejövetelét 1985-ben indította útjára a nemrég elhunyt előd, II. János Pál, aki az idei kölni találkozónak is kezdeményezője volt. „Eljöttünk, hogy hódoljunk neki” (Mt 2,2) – a napkeleti bölcsek példáját a fiatalok elé állítva ezt a mottót adta az előző pápa a hatnapos rendezvény vezérfonalául. A nálunk háromkirályoknak is nevezett bölcsek voltak az első zarándokok, akik a betlehemi csillag fényét követve indultak útnak, hogy találkozzanak a zsidók királyával, Jézussal. Most, kétezer évvel később több százezer, 18 és 30 év közötti ifjú követte példájukat, s indult el Krisztushoz, hogy egyúttal felkeressék a napkeleti bölcsek ereklyéjét a kölni dómban.

A három várost, Kölnt, Düsseldorfot és Bonnt megtöltő fiatalok, ha tömjént, aranyat és mirhát nem is hoztak magukkal, nagy lelkesedéssel és hódolattal fogadták Isten földi helytartóját, XVI. Benedeket, aki augusztus 18-án érkezett magánrepülőjével a helyszínre. A szentatya a Rajnán hajózva köszöntötte a tengernyi fiatalt, akik az olaszoktól eredő „Benedetto” skandálásával üdvözölték, amint bevonult a bazilikába. XVI. Benedek másnap a találkozón részt vevő magyarok többségét befogadó Bonnt is meglátogatta, augusztus 19-én pedig a zsidók, a protestánsok és az ortodoxok képviselőivel találkozott az ökumenizmus szellemében. Az augusztus 20-i nap a várakozás ideje volt, a zarándokok hosszan kígyózó sorokban érkeztek Marienfeldre, a Köln közeli mezőre, amelyet idén nem műveltek meg. Az esővel fenyegető időjárás közepette végeláthatatlan tömegek vállalkoztak rá, hogy együtt készüljenek a találkozó csúcspontjának számító 21-ei szentmisére a szentatya által mondott vigílián. Az ég kegyes volt az egybegyűlt fiatalokhoz, így vasárnap csak a harmattól kellett megszárítkozniuk a fél 11-kor kezdődő pápai mise előtt.

A tízezer pap és nyolcszáz püspök részvételével megtartott szentmisén XVI. Benedek a fiatalokhoz szólva úgy fogalmazott, hogy az életben igazából az segíthet bennünket, ha felfedezzük az igazi csillagot, Jézus Krisztust. Hogy rátaláljunk a csillagra, amelyet követünk, ki kell mutatnunk szeretetünket is – mondta a szülőhazáját meglátogató szentatya. A világtalálkozó résztvevőitől számos nyelven elbúcsúzó szentatya Isten áldását kérte a fiatalokra, Jézus Krisztust ajánlva társuknak, aki fényként világít életükben, hogy mindig védeni tudják a teremtést, s az élet soha ne száradjon ki.

ROGER TESTVÉR EMLÉKEZETE

A katolikus ifjúsági világtalálkozóra érkezve XVI. Benedek pápa a kölni dóm előtt latin nyelven Miatyánkot mondott a múlt kedden meggyilkolt Roger Schütz, az ökumenikus keresztény szellemiségű Taizéi Közösség alapítójának lelki üdvéért. Roger testvért ima közben – a francia ügyészség szerint előre tervezett módon – szúrta le egy paranoid érzékcsalódásban szenvedő román nő.

Comments are closed.