Forrás: Magyar Hírlap

Honlap

Itt, ká-európában, e terhelt tájékon kirekeszteni mindig van kit. Nőket, romákat, zsidókat, homoszexuálisokat, szenvedélybetegeket, bűnözőket, szegényeket, hajléktalanokat. Továbbá a fogyatékkal élőket, így az egyfajta misztikus félelemmel kezelt autistákat is. A kutatással, oktatással is foglalkozó Autizmus Alapítvány portáljának célja, az érintettek közötti kapcsolatok megerősítése; az eleven társadalmi-kulturális kommunikáció biztosítása. Száz autizmussal élő gyermekből csupán öt válik önálló felnőtté, huszonöt-harminc jelentős fejlődést mutat, de támaszt igényel, a többiek folyamatos ellátásra szorulnak. Az autizmus.hu a tudományosságnak elkötelezett, de érthető és gazdag, informatív honlap. Megtudhatjuk, hogy az autizmus klinikai képe igen változatos: minden értelmi szint mellett előfordulhat, hogy a beteg szociális, kommunikációs és fantáziával kapcsolatos kognitív képessége sérül.

A közös nevező a szociális képességek alacsony foka. Egy autista kapcsolatai felületesek, nélkülözik a kölcsönösséget. Sokszor előfordulnak verbális és mozgásos „különcségek” is.

A tünetek felismerése legkorábban másfél és hároméves kor között lehetséges. Az ország minden régiójában fordulhatunk segítségért a legkülönfélébb ambulanciákhoz, szolgáltatóházakhoz, iskolákhoz. A Figyelő menüponton a közeljövőben elérhető lesz a témába vágó több fontos cikk és tanulmány.

A Kapocs Könyvkiadó jóvoltából finomíthatjuk képzeteinket: vásárolhatunk kézikönyveket, életvezetési útmutatókat, tudományos összefoglalókat, naplókat.

Pollágh Péter

Comments are closed.