Forrás: Magyar Hírlap

A pápa tegnap nemcsak a katolikusokat szólította meg azzal a kijelentésével, hogy meglátása szerint istent az emberiség kezdi elhagyni, elfelejteni, elhanyagolni.

Egymillió ember hallgatta tegnap Köln mellett a saját készítésű vallásosság ellen felszólaló XVI. Benedek pápát, aki a katolikus ifjúsági találkozó csaknem négy napja alatt igazi sztárrá vált, rácáfolva a pápává választásakor felvetett aggályokra. A katolikus egyház feje egy zsinagógába is ellátogatott, hogy kaddist mondjon a holokauszt áldozataiért, s hogy felemelje szavát az antiszemitizmus és az idegengyűlölet ellen.

„A hit és a vallás tud egyedül erőt adni ahhoz, hogy jobbá váljék körülöttünk a világ. Ahhoz, hogy az életre igent, a halálra nemet mondjunk, hogy a rosszat legyőzzük önmagunkban és békét teremtsünk a nagyvilágban” – XVI. Benedek pápa ezen mondatait emelik ki fő üzenetként az egyházi és a világi kommentátorok a tegnap délelőtt elhangzott szentmiséből, amelyet a római katolikus egyházfő egymillió ember előtt pontifikált. Az óriási tömeg a Köln környéki marienfeldi mezőn gyűlt össze, legalább félmillióan ott is éjszakáztak, miután a pápával együtt még szombat késő este gyertyafényes vigíliát tartottak. Utóbb kiderült, hogy a hirtelen hidegre fordult időben a könnyű sátrakban, illetőleg a szabad ég alatt virrasztó fiatalok közül sokan megbetegedtek.

A pápa tegnap nemcsak a katolikusokat szólította meg azzal a kijelentésével, hogy meglátása szerint istent az emberiség kezdi elhagyni, elfelejteni, elhanyagolni. „A hit, a vallás biztonságot és optimizmust tud nyújtani, de nem szabad engedni a hit individuális kisajátításának, a vallás, a szertartás, az egyházhoz tartozás elhanyagolásának. A vallás sokszor piaci termékké válik, sokan kiválogatják maguknak azt, ami tetszik, s egyesek ebből hasznot húznak. Ez kényelmes, de a válság órájában ez az ember magára marad. Ha a vallás csupán magánüggyé válik, akkor az ember magányossá válik” – hangzottak szavai.

A tömeg – érdekes módon, nyilván a szavak súlya és hatása alatt – ezúttal nem tapsolt közbe. Pedig amúgy az egész találkozó szinte végig karneváli hangulatban, rengeteg zene, tánc közepette zajlott, s százezrek kórusa harsogta folyamatosan: Benedetto, Benedetto… Kétség sem férhet hozzá, a pápát az elmúlt napokban igazi sztárkultusz vette körül, s az érintett láthatóan jól érezte magát ebben a szerepben. Egyúttal azt is érzékelte a megfigyelő, hogy szülőhazájának földjére lépésétől kezdve a vasárnapi tömegmiséig bezárólag közvetlenül viselkedett, ahol csak engedte a biztonsági apparátus, kezet fogott mindenkivel, ha elé tartottak egy mikrofont, azonnal nyilatkozott – mégpedig politikusan, közéleti emberként – amit eddig egyetlen elődje sem tett meg.

Megfigyelők különleges, történelmi jelentőségű eseményként írják le – amit a tévénézők világszerte saját szemükkel is láthattak -, hogy egy római katolikus egyházfő kaddist (zsidó halotti imát) mond vallásos zsidókkal egy zsinagógában. A kaddis a nácik által – a pápa szavait idézve – elgázosított és elégetett zsidókért szólt. A pápa örömmel fogadta az orosz származású, a németet is akcentussal beszélő Teitelbaum rabbi békejobbját, amelyet az a „zsidó nép és minden más nem katolikus vallású ember nevében” nyújtott felé. A zsinagógában mondott pápai beszéd – bár nem foglalkozott a katolikus egyház szerepével az antiszemitizmus terén – minden korábbinál élesebb vádbeszéd volt az antiszemitizmus és az idegengyűlölet ellen: „Aki Jézussal találkozik, az a zsidósággal találkozik.” Az idegengyűlölet tarthatatlansága, abszurditása ugyancsak előkerült a pápa és a muzulmán vezetők találkozóján. Azonban külön kijelentette a pápa, hogy a terrorizmust nem lehet, nem szabad semmiféle módon relativizálni, megmagyarázni, az önmagában véve „perverzitás és kegyetlenség”.

Az evangélikus és az ortodox egyházak vezetőivel tartott megbeszélésen – jóllehet a pápa hangoztatta, hogy „Jézus ellenére való a kereszténység megosztottsága” – elmaradt az áttörés, nem szólt a kívánatos egyházegyesítés esetleges teendőiről, mint ahogy kerülte az állásfoglalást a fogamzásgátlás, a papi nőtlenség és a nők katolikus pappá szentelésének ügyében is. E témákról máskülönben élénk viták folynak még a németországi római katolikus papok körében is: Lehman bíborosnak, a püspöki kar elnökének például a pápától eltérőek a nézetei, és ezt a napokban adott interjúiban is megerősítette.

A német pápa Itálián kívül tett első útja egybehangzó megfigyelői megítélés szerint lehetővé tette, hogy egy kiemelkedően intelligens, nagy tudású, vitatkozó, nyílt személyt ismerhessen meg a világ a Josef Ratzingerből XVI. Benedekké lett egyházi vezetőben.

Kertész Éva, Berlin

Comments are closed.