Forrás: Magyar Rádió

Művészeket, tudósokat, pedagógusokat, szakembereket tüntetett ki augusztus 20-a alkalmából a köztársasági elnök. Sólyom László az ünnepségen egészen különleges és ritka alkalomnak nevezte, hogy ennyi kiváló ember, nagyszerű teljesítmény, példamutató életpálya van együtt egy helyen.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

A magyar kultúra hírnevét öregbítő, méltán nagyra becsült, maradandó értékeket képviselő művészete, egész életpályája elismeréseként

DARVAS IVÁN kétszeres Kossuth-díjas színművésznek, a Nemzet Színészének, Kiváló Művésznek.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

A nemzetközi jog oktatása és kutatása terén végzett több évtizedes munkája, valamint az emberi jogi ismeretek terjesztése terén szerzett érdemei elismeréseként

BOKORNÉ Dr. SZEGŐ HANNÁNAK, az állam- és jogtudomány doktorának, a Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak.

Az izraeli holocaust túlélők kárpótlása érdekében végzett áldozatos munkássága elismeréseként

GÁL MEIR-NEK, a Hitachdut Ole Hungária ügyvezető igazgatójának.

Életműve elismeréseként, problémaérzékeny, időszerű kérdéseket feszegető, gyakran élénk vitákat kiváltó, vitázó és politikus filmjeiért

KOVÁCS ANDRÁS Kossuth-díjas filmrendezőnek, Kiváló Művésznek.

Nemzetközileg is elismert, a magyar filmművészet hírnevét öregbítő, méltán népszerű művészi munkássága, valamint művészetpedagógiai tevékenysége elismeréseként

MAKK KÁROLY Kossuth-díjas filmrendezőnek, Kiváló Művésznek.

Beosztásaiban huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként

Dr. STEFÁN GÉZÁNAK, a hadtudomány doktorának, a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatójának.

A magyarországi zsidóság érdekében, nemzetközi elismertetésében, integrálódásának elősegítésében végzett, határainkon túl is nagyra becsült munkássága elismeréseként

ZOLTAI GUSZTÁVNAK, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ügyvezető igazgatójának.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

Az EU Bizottság magyar biztosaként a regionális politika terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

Dr. BALÁZS PÉTERNEK, a közgazdaságtudomány doktorának, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Európa Tanszék egyetemi tanárának (a kitüntetést később veszi át).

A szövetkezeti bázison nyugvó élelmiszer-napicikk kereskedelem fejlesztésében betöltött szerepéért, a nemzetközi szövetkezeti mozgalom vezető testületeiben végzett munkájáért

BARTUS PÁLNAK, a Co-op Hungary Rt. elnök-vezérigazgatójának.

A Magyar Köztársaság sikeres észak-atlanti és európai integrációja elősegítése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként

BRÓDI GÁBORNAK, a Külügyminisztérium New York-i Állandó ENSZ Képviselete rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének,

Dr. GECSE ATTILÁNAK, a Külügyminisztérium helyettes államtitkárának.

Az igazságszolgáltatásban több évtizeden át végzett kimagasló tevékenységük elismeréseként

BUVÁRINÉ Dr. MÁDL MÁRIÁNAK, a Fővárosi Bíróság tanácselnökének,

Dr. DOMOKOS JENŐNEK, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének (a kitüntetést később veszi át),

Dr. GABÁNYI JÓZSEFNÉNEK, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének,

Dr. TÓTH ALADÁRNÉNAK, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnökének,

Dr. ZUBOVICS LÁSZLÓNÉNAK, a Fővárosi Bíróság tanácselnökének.

Az állami pénzügyi-gazdasági ellenőrzésben végzett munkássága elismeréseként

Dr. CSAPODI PÁLNAK, az Állami Számvevőszék főtitkárának.

A közgazdászképzésben végzett sokoldalú és szerteágazó munkásságáért, eredményekben gazdag vezetői tevékenysége elismeréseként

Dr. DOBAI PÉTERNEK, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara dékánjának, egyetemi tanárnak.

Több évtizedes, különösen a központi közigazgatásban végzett szakmai munkásságáért, érdemdús közszolgálata elismeréseként

Dr. FÜREDI KÁROLYNAK, a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkárának.

Jogászi életútjáért, különösen az ügyészi szervezet sajtószóvivői rendszerének kiépítéséért, valamint a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség működéséért

Dr. HORÁNYI MIKLÓSNAK, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség főügyészének.

Nemzetközileg is elismert, a kisebbségek érdekében végzett tudományos, szakmai-közéleti munkásságáért

Dr. KALTENBACH JENŐNEK, az állam- és jogtudomány kandidátusának, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Tanszéke tanszékvezető egyetemi docensének.

A hazai és nemzetközi matematikai kutatásokban elért kiemelkedő eredményeiért, határainkon túl is elismert tudományos munkásságáért, szakmai-közéleti és publikációs tevékenységéért

KÁTAI IMRE Széchenyi-díjas matematikusnak, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Komputeralgebra Tanszék egyetemi tanárának.

Nemzetközileg is elismert művészete, emlékezetes kiállításai, életműve elismeréseként

KONOK TAMÁS Kossuth-díjas festőművésznek.

Több évtizedes kiemelkedő oktató-nevelő munkásságáért, iskolaépítő, felsőoktatást fejlesztő, valamint művészeti tevékenysége elismeréseként

Dr. LEITNER SÁNDOR festőművésznek, a Kaposvári Egyetem általános rektorhelyettesének, kari főigazgatónak, főiskolai tanárnak.

A légköri aeroszol fizikai és kémiai tulajdonságainak, valamint környezetre gyakorolt hatásainak, a csapadékvíz savasodását előidéző anyagok légkörből történő kiülepedésének vizsgálata terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményeiért

MÉSZÁROS ERNŐNEK, az MTA rendes tagjának, a Veszprémi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, Széchenyi-díjasnak.

Nemzetközileg is nagyra becsült filmjeiért, művészi munkássága elismeréseként

MÉSZÁROS MÁRTA Kossuth-díjas filmrendezőnek, Érdemes Művésznek (a kitüntetést később veszi át).

A pénzügyi igazgatásban végzett munkássága, a kormányzati ellenőrzési rendszer fejlesztése érdekében végzett tevékenysége, érdemdús közszolgálata elismeréseként

MONOSTORI LAJOSNÉ közgazdásznak, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének.

Hat évtizedes, társadalmi elkötelezettséggel végzett tudományos, kutatói, oktatói, tudományszervezői munkássága, valamint a magyar egyetemi és akadémiai élet szervezésével és működtetésével összefüggő tevékenysége, életműve elismeréseként

NEMECZ ERNŐ Állami díjas geokémikusnak, az MTA rendes tagjának, a Veszprémi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának.

Több évtizedes sokoldalú újságírói és vezetői munkássága elismeréseként

OLTVÁNYI OTTÓ újságírónak, az MTI Tulajdonosi Tanácsadó Testülete volt tagjának, volt vezérigazgatónak.

Vízellátási és csatornázási szakterületen hosszú időn át végzett szakmai és tudományos munkásságáért, a hazai mérnökképzés érdekében végzett oktatói, tankönyvírói tevékenységéért

Dr. ÖLLŐS GÉZA vízépítő mérnöknek, a műszaki tudomány doktorának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszék nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak.

Öt évtizedes oktató-nevelő, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, kutatói munkásságáért, nagy jelentőségű tudománytörténeti és publikációs tevékenységéért

PRÉKOPA ANDRÁS Széchenyi-díjas matematikusnak, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak.

Több évtizedes, kimagasló művészeti és közéleti tevékenysége elismeréseként

RAJK LÁSZLÓ építésznek, díszlettervezőnek.

A műszaki tudományok több ágában több évtizeden át végzett mérnöki, tudományos, valamint oktató, közéleti és tudományszervező munkássága elismeréseként

Dr. SCHARLE PÉTERNEK, a műszaki tudomány kandidátusának, a Széchenyi István Egyetem rektorhelyettesének, egyetemi tanárnak.

A magyar népdal és hangzásvilág hazai és nemzetközi megismertetése, népszerűsítése érdekében végzett művészi munkásságáért

SEBESTYÉN MÁRTA Kossuth-díjas előadóművésznek, népdalénekesnek.

Több évtizedes, az építésügy érdekében végzett munkásságáért, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként

SOMOGYI LÁSZLÓ nyugalmazott építésügyi és városfejlesztési miniszternek, címzetes főiskolai tanárnak.

Közel három évtizedes tudományos, oktató-nevelő munkássága, szakmai-közéleti és egyetemvezetői tevékenysége elismeréseként

Dr. SZABÓ GÁBORNAK, a műszaki tudomány doktorának, a Szegedi Tudományegyetem rektorának, tanszékvezető egyetemi tanárnak.

Nemzetközileg is nagyra becsült művészi munkássága, maradandó értéket képviselő alkotásai elismeréseként

TARR BÉLA Kossuth-díjas filmrendezőnek.

Sikerekben gazdag sportolói pályafutása, valamint edzői tevékenysége elismeréseként

Dr. TÖRÖK FERENC világ- és olimpiai bajnok öttusázónak, edzőnek, a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány elnökének (a kitüntetést később veszi át).

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE (katonai tagozata) kitüntetést adományozta:

Beosztásaiban huzamos időn át végzett érdemes és eredményes munkássága elismeréseként

BÉNDEK JÓZSEF határőr vezérőrnagynak, a Határőrség országos parancsnokának.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

A magyar jazz-művészetben végzett, külföldön is elismert előadóművészi tevékenységéért, művészetoktatói munkásságáért

BABOS GYULA gitárművésznek, az Magyar Tánc- és Zeneművészek Szövetsége Kőbányai Zenei Stúdió igazgató-helyettesének, zenetanárnak.

A hazai ingatlanfejlesztési szakma újjáélesztése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége, életpályája elismeréseként

BAROSS PÁLNAK, az ING Magyarország Ingatlanfejlesztő Kft. tanácsadójának.

Több évtizedes nagy jelentőségű tudományos, kutatói munkássága, vezetői, publikációs és tankönyvírói, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként

Dr. BERÉNYI SÁNDORNAK, az állam- és jogtudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak.

Több évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkája, társadalmi tevékenysége elismeréseként

BÁRÓ FERENCNÉ pedagógusnak, a Csillebérci Okosodó Egyesület tiszteletbeli elnökének.

Az élővilág és környezete harmóniájának megteremtéséért végzett tevékenységéért, a több mint négy évtizedes zoo-pedagógusi munkásságáért

Dr. BOGSCH ILMÁNAK, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójának.

Több évtizedes sokoldalú publicisztikai, műsorvezetői munkássága, pedagógiai és tankönyvírói tevékenysége elismeréseként

BÖLCS ISTVÁN újságírónak, tanárnak, a 168 óra című hetilap főszerkesztő-helyettesének.

A magyar közigazgatás fejlesztése érdekében végzett tevékenysége, érdemdús közszolgálata elismeréseként

Dr. BUJDOSÓ SÁNDORNAK, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkárának.

A közgazdaságtudományi felsőoktatás megreformálásában, az egyetemi szintű agrárközgazdasági szak hazai fejlesztésében és nemzetközi rangra történő emelésében játszott szerepéért, továbbá a közép-kelet-európai agrár átalakulások elemzésében elért, világszerte jegyzett eredményeiért

CSÁKI CSABÁNAK, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara tanszékvezető egyetemi tanárának.

A teológiai oktatás reformjának és struktúra-váltásának irányításáért, oktató-nevelő munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként

Dr. FEKETE KÁROLYNAK, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorának.

Sokoldalú művészi munkásságáért, valamint a 2005. évi 51. Velencei Biennálé Magyar Pavilonjának nemzetközi elismertetése érdekében végzett tevékenységéért

FITZ PÉTER művészettörténésznek.

Kiváló elméleti felkészültséggel, magas szakmai színvonalon végzett több évtizedes ügyészi és vezetői tevékenysége elismeréseként

Dr. KANDIKÓ GYULÁNAK, a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal hivatalvezetőjének, főügyész-helyettesnek.

Művészi munkásságáért, valamint a 2005. évi 51. Velencei Biennálén bemutatott kiállítási anyagáért, a Magyar Pavilon nemzetközi elismertetése érdekében végzett tevékenységéért

KICSINY BALÁZS festő- és szobrászművésznek (a kitüntetést később veszi át).

A magyarországi könyvszakma érdekében végzett több mint másfél évtizedes kiadóvezetői tevékenysége, valamint kulturális közösségszervezői és ismeretterjesztői munkássága elismeréseként

KOCSIS ANDRÁS SÁNDORNAK, a Kossuth Könyvkiadó Rt. elnök-vezérigazgatójának.

Művészi munkássága elismeréseként

KOVÁTS ADÉLNAK, a Radnóti Miklós Színház Jászai Mari-díjas színművészének.

A távközlési rendszerek elméleti és a távközlő hálózatok gyakorlati fejlesztésében elért eredményeiért, iskolateremtő hatású tudományos és oktatási tevékenységéért, a magyar távközlési szakértelem széles nemzetközi elismertetése terén végzett munkásságáért

Dr. LAJTHA GYÖRGY Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Magyar Telekom Rt. Távközlésfejlesztési Intézet tudományos munkatársának.

Életútja elismeréseként

Dr. LEBOVITS IMRÉNEK, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára nyugalmazott főigazgatójának, nyugalmazott egyetemi docensnek.

A hátrányos helyzetű gyermekek és a társadalmi igazságszolgáltatás érdekében végzett tevékenységéért, a nevelés- és iskolaelmélet terén végzett kutatásaiért, életműve elismeréseként

Dr. LORÁND FERENCNEK, a neveléstudomány kandidátusának, a SULINOVA Kht. tudományos főmunkatársának, az Országos Köznevelési Tanács elnökének.

Kiváló elméleti felkészültséggel, magas színvonalon végzett közel öt évtizedes ügyészségi szakmai és vezetői életútja elismeréseként

Dr. MOLNÁR ERVINNEK, a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető-helyettes ügyészének (a kitüntetést később veszi át).

Több évtizedes kimagasló szakmai és nemzetközi tudományos, oktatói munkája elismeréseként

PAP LÁSZLÓ Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, az MTA levelező tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektor-helyettesének, a Híradástechnikai Tanszék egyetemi tanárának.

Kiváló elméleti felkészültséggel, magas színvonalon végzett ügyészi munkája elismeréseként

PARÁZSÓNÉ Dr. GULYÁS KATALINNAK, a Heves Megyei Főügyészség főügyész-helyettesének.

Az inflációs folyamatok alakulása, a makrogazdasági folyamatok elemzése terén végzett tudományos kutatói munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként

Dr. PETSCHNIG MÁRIA ZITÁNAK, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Pénzügykutató Rt. munkatársának.

Hosszú időn át végzett eredményes és érdemdús közszolgálata elismeréseként

DR. RYTKÓ EMÁLIÁNAK, a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal hivatalvezető-helyettesének, az Országos Választási Iroda vezetőjének.

Emlékezetes színpadi alakításaiért, sokoldalú művészi munkássága elismeréseként

SZOMBATHY GYULÁNAK, a Radnóti Miklós Színház Jászai Mari-díjas színművészének.

A közigazgatásban végzett két és fél évtizedes eredményes, érdemdús munkássága elismeréseként

Dr. TÓTH ZOLTÁN jogásznak, volt közigazgatási államtitkárnak.

Több évtizedes oktatói, tudományos és tudományszervezői munkássága elismeréseként

VAJDA MIHÁLY Széchenyi-díjas filozófusnak, az MTA levelező tagjának, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának (a kitüntetést később veszi át).

Három évtizedes újságírói munkásságáért, rendkívüli népszerűségnek örvendő műsoraiért, ismeretterjesztő tevékenységéért

VÁGÓ ISTVÁN újságírónak, az RTL Klub műsorvezetőjének.

A magyar bankszektorban eltöltött közel négy évtizedes érdemdús és eredményes munkássága, vezetői tevékenysége elismeréseként

ZDEBORSKY GYÖRGYNEK, a Magyar Fejlesztési Bank Igazgatósága elnökének (a kitüntetést később veszi át).

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE (katonai tagozata) kitüntetést adományozta:

Több mint negyedszázados kiemelkedő hivatásos tűzoltói és katasztrófavédelmi szolgálata, vezetői tevékenysége elismeréseként

HOFFMANN IMRE tűzoltó dandártábornoknak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága hatósági főigazgató-helyettesének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

Több mint félévszázados egyetemi oktatói munkássága, iskolateremtő tudományos tevékenysége, az Emberi Jogok Európai Bizottságának tagjaként végzett bírói működése elismeréseként

Dr. BÉKÉS IMRÉNEK, az állam- és jogtudomány kandidátusának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak.

A roma és a magyar zenei kultúra magas szintű terjesztéséért, sokoldalú, kimagasló művészi tevékenysége elismeréseként

IFJ. BOROS MÁTYÁS hegedűművésznek, újságírónak, művészeti koordinátornak, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium tanácsadójának.

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórházat korszerű szervezeti keretek közt, hatékonyan működő egészségügyi intézménnyé fejlesztő másfél évtizedes kiemelkedő vezetői munkája elismeréseként

Dr. BUGOVICS ELEMÉRNEK, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató-főorvosának.

Emlékezetes színpadi és filmszerepeiért

CSÁNYI SÁNDORNAK, a Radnóti Miklós Színház színművészének.

Oktatói, tudományos és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként

Dr. ERDÉLYI ÁGNESNEK a filozófiai tudomány doktorának, az ELTE Filozófiai Intézete docensének.

A település érdekében végzett sokoldalú munkássága, a lakosság érdekeinek képviselete, munkahelyteremtő, közéleti tevékenysége elismeréseként

Dr. ÉLES ANDRÁSNAK, Hajdúnánás polgármesterének.

A hazai járműipar terén végzett közel harmincöt éves munkássága, a hazai járműgyártás nemzetközi elismertségének megteremtésében végzett szakmai tevékenysége elismeréseként

Dr. FÓRIÁN ISTVÁNNAK, a Magyar Suzuki Rt. vezérigazgató-helyettesének.

Három és fél évtizedes elhivatott, érdemdús közszolgálata elismeréseként

FÜSTI MOLNÁR ANDRÁSNÉNAK, a Miniszterelnöki Hivatal Társadalom- és Humánpolitikai Helyettes Államtitkársága irodavezetőjének.

Több évtizedes kiemelkedő oktatói és tudományos, valamint nemzetközileg is számon tartott speciális műtéti tevékenysége, életműve elismeréseként

Dr. FÜZESI KRISTÓFNAK, az orvostudomány kandidátusának, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi tanárának.

Nagy népszerűségnek örvendő szövegírói, forgatókönyvíró tevékenysége, sokoldalú munkássága elismeréseként

GESZTI PÉTER szövegírónak, forgatókönyvírónak, riporternek, műsorvezetőnek.

A gyermekek és fiatalok nevelése, érdekeik képviselete területén végzett sokoldalú, kiemelkedő munkája, társadalmi tevékenysége elismeréseként

HANTI VILMOSNAK, a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma és az Éhező Gyermekekért Alapítvány elnökének.

Több évtizedes oktató-nevelő és vezetői tevékenységéért, az idegenforgalmi szakemberképzés megszervezéséért, koordinálásáért

Dr. HANUSZ ÁRPÁDNAK, a Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke tanszékvezető főiskolai tanárának.

Sokoldalú művészi munkássága, emlékezetes alakításai elismeréseként

HEGYI BARBARÁNAK, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművészének.

Közel négy évtizedes oktatásügyi, művelődésügyi, kulturális tevékenysége, szakmai, közéleti szervezői, különösen a nyugdíjasok érdekeinek képviseletében végzett munkássága elismeréseként

JANKOVITS GYÖRGYNEK, a Nyugdíjasok Országos Tanácsa elnökének, az Idősügyi Tanács tagjának.

A magyar kábeltelevíziózás elterjesztése, a csúcstechnológiák Magyarországra kerülése érdekében végzett munkássága, sokirányú karitatív tevékenysége elismeréseként

KOVÁCS NIMRÓDNAK, a UPC Közép-európai Csoportja elnökének.

A szombathelyi Dialízis Állomás létrehozása és működtetése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

Dr. KULCSÁR IMRÉNEK, a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatókórház Általános Belgyógyászati Osztály Nephrológiai Részleg és Szakambulancia főorvosának.

A magyar és nemzetközi nonprofit kutatás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

Dr. KUTI ÉVÁNAK, az Általános Vállalkozási Főiskola nonprofit kutatójának (a kitüntetést később veszi át).

Méltán népszerű, nagy közönségsikernek örvendő, sokoldalú előadóművészi és zeneszerzői tevékenységéért

LERCH ISTVÁN zeneszerzőnek, előadóművésznek.

Az államigazgatási szakemberképzés, a pénzügyi jogi felsőoktatás és kutatás területén végzett több évtizedes oktató-nevelő tevékenységéért, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként

Dr. NAGY ÁRPÁDNAK, az állam- és jogtudomány kandidátusának, a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Főiskolai Kara tanszékvezető főiskolai tanárának.

A rendszerváltás utáni másfél évtizedben a korábban jogsérelmet szenvedett állampolgárok kárpótlása érdekében végzett tevékenységéért

Dr. PETRIK JÁNOSNÉNAK, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főosztályvezetőjének.

A nagy volumenben történő, projektszervezési alapokon nyugvó iparszerű szoftverfejlesztési kultúra és fejlesztőbázis kialakítása és megvalósítása terén végzett tevékenysége elismeréseként

Dr. RESZLER ÁKOSNAK, a ScanSoft-Recognita Szoftverfejlesztő Rt. vezérigazgatójának.

A magyar gyógyszeripar és -kereskedelem fontos posztjain végzett három évtizedes munkássága, a hazai gyógyszerellátás érdekét mindenkor szem előtt tartó vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként

RÓZSA ANDRÁSNAK, a TEVA Magyarország Rt. vezérigazgatójának (a kitüntetést helyette felesége vette át).

Több évtizedes magas színvonalú ügyvédi tevékenysége, valamint kiemelkedő és eredményes társadalmi munkássága elismeréseként

Dr. SOMOS ANDRÁSNAK, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkárának.

A magyarországi holokauszt és a magyar zsidóság huszadik századi története kutatása terén végzett tevékenységéért, valamint a Holokauszt Dokumentációs Központ megszervezésében végzett munkájáért

SZITA SZABOLCSNAK, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Holokauszt Emlékközpont vezető tudományos munkatársának.

Több évtizedes, a közjog területén végzett tudományos munkássága, ügyvédi, publikációs és közéleti tevékenysége elismeréseként

Dr. SZOBOSZLAI GYÖRGY ügyvédnek, politológusnak, a politikatudomány kandidátusának.

Több évtizedes előadóművészi tevékenysége, művészetoktatói munkássága, életútja elismeréseként

VARASDY FRIGYES trombitaművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának.

A csecsemőhalálozás csökkentése érdekében végzett három és fél évtizedes munkájáért, a kórház minőségirányítási rendszerének kidolgozásáért és működtetéséért, valamint kórházigazgatói tevékenységéért

Dr. VÁGVÖLGYI ERNÁNAK, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház orvos-igazgatójának.

A mobil telekommunikációs kultúra fejlesztése érdekében végzett munkássága, sokoldalú társadalmi tevékenysége elismeréseként

VITAI ATTILÁNAK, a Vodafone Magyarország Rt. vezérigazgatójának.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE (katonai tagozata) kitüntetést adományozta:

Beosztásaikban huzamos időn át végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként

Dr. ORGOVÁN GYÖRGY orvos ezredesnek, a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Főszakorvosi csoportja osztályvezető főorvosának,

Dr. VÁRADI GYULA ezredesnek, a Győri Katonai Ügyészség ügyészségvezetőjének.

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter előterjesztésére a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

Érdemes és eredményes munkásságuk elismeréseként

BALÁZS GYÖRGY mesteredzőnek, a Tabáni Tenisz Center igazgatójának,

CSÁSZÁR SÁNDORNÉNAK, a Miniszterelnöki Hivatal ügyviteli irodavezetőjének, címzetes főmunkatársnak,

DR. FÓTINÉ DR. BÁRDOS ZSUZSANNÁNAK, a Miniszterelnöki Hivatal Lakossági Kapcsolatok Főosztálya főosztályvezetőjének

DUDÁSNÉ MOLNÁR KLÁRÁNAK, az Országgyűlés Hivatala Gazdasági Főigazgatóság Eszközgazdálkodási Osztály osztályvezetőjének,

Dr. SZALÓKI GYULÁNAK, az Országgyűlés Hivatala Főtitkárság Bizottsági Főosztály főtanácsadójának.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

Érdemes és eredményes munkássága elismeréseként

KEMENESI TIVADARNAK, a Fóti Gyermekváros nyugalmazott igazgatójának.

Az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi miniszter előterjesztésére a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

Érdemes és eredményes munkássága elismeréseként

KÓTÉ LÁSZLÓ hegedűművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanárának.

MR

Comments are closed.