Forrás: Népszava

Az eredeti lakosok több mint kétharmada már elhagyta – többnyire önszántából – a gázai övezet zsidó településeit. Annak ellenére, hogy az övezetben mintegy 8000 zsidó telepes élt – tegnap még mindig közel nyolcezren maradtak a térségben. E „statisztikai csoda” alapja, hogy a kiürítést megelőző hetekben fanatikus fiatalok ezrei lopództak a településekbe, hogy támogassák és ösztönözzék az eredeti lakosokat a kiürítéssel szembeni ellenállásukban.

Ezek a suhancok fejtik ki a legszívósabb és leggátlástalanabb ellenállást. Szemetes kukákat gyújtanak fel, szögeket szórnak az utakra, kilyukasztják a katonai járművek és a távozó telepesek ingóságait szállító konténerek gumiabroncsait, ürülékkel teli nejlonzacskókat dobálnak a katonákra. Ehhez képest jól járt Matan Vilnai miniszter, aki szemlét tartott a helyszínen, mert „csak” tojással dobálták meg. A suhancok tegnap eltorlaszolták a hidat a Gus Katif településtömböt Izraellel összekötő egyetlen úton. Ennek következtében az úton két órán át megbénult a forgalom, a konténerek sem juthattak a településekre, vagy onnan ki. A felelőtlen csíny tragikus következményekkel járhatott volna. A települések kiürítését végző katonák ugyanis nincsenek felfegyverezve, nehogy a telepesek vagy a suhancok provokációinak adjanak tápot. Ha a híd alatt közlekedő palesztinok megtámadták volna a hídon veszteglő kocsikat és utasaikat, a fegyvertelen katonák nem viszonozhatták volna a tüzet.

Ennél is veszélyesebb volt a provokatív véres merénylet, amelyet előző nap egy telepes a ciszjordániai Silo település közelében hajtott végre: rátámadt az arab munkásokra, akiket kocsijában munkahelyükről otthonukba szállított, négy embert megölt és egyet megsebesített. Tette annál érthetetlenebb, mert közös munkahelyen dolgozott a meggyilkolt arabokkal és két órával gyilkosság előtt még békésen velük együtt fogyasztotta ebédjét. Habár nem kizárt, hogy tettét pillanatnyi elmeháborodottság állapotában követte el – nagyon súlyos következményei lehettek volna, ha ürügyül szolgált volna szélsőséges palesztinoknak bosszúhadjárat elindítására. Ezért az izraeli és a palesztin vezetés, amely egyaránt élesen elítélte a merényletet, ugyanakkor mindent elkövetett a kedélyek megnyugtatása érdekében. Ezúttal még a szélsőséges Hamász vezetői is tőlük ritkán tapasztalt higgadtságot tanúsítottak és kijelentették, hogy „az izraeli kivonulás (Gázából) fontosabb mint a bosszú”, ezért válasz nélkül hagyják a silói vérengzést.

Mindennek ellenére, a kivonulás Gázából a tervezettnél gyorsabban halad, jövő keddig valószínűleg nem marad izraeli civil a gázai övezetben. Tegnap a hadsereg behatolt a különösen csökönyös ellenállást tanusító Kfar Darom településre, több mint 250 lakost elszállítottak belőle és megkezdték az erőddé változtatott helyi zsinagóga kiürítését. Több száz suhanc, az épület statikai egyensúlyát veszélyeztetve a zsinagóga tetejére vonult. Ezeket az e célból épült speciális ketrecekbe zárták a katonák és a tetőről egy daru emelte le őket. Yehuda Lahav, Tel-Aviv

Comments are closed.