Forrás: Heti Válasz

5. évfolyam 32. szám, 2005.08.11.

2005. augusztus 4-én, amikor befejezte elnöki munkáját Mádl Ferenc, a szabad választások utáni Magyar Köztársaság második elnöke, hazánk meghatározó egyénisége távozott magas tisztségéből. Mádl Ferenc a nemzet első polgáraként rendíthetetlen elfogulatlansággal őrködött a politika alkotmányossága, a nemzet egysége és fennmaradása érdekében. Politikai credója a megfontolt, keresztény értékeken nyugvó, a szabadságot és az emberi méltóságot tisztelő, nemzeti és európai politizálás volt. Nem nyilatkozott meg álkérdésekben, nem kereste a fölösleges szereplés lehetőségeit, mégis mindig tudhattuk, hogy a helyén van, és kimagasló tudással, kérlelhetetlen erkölcsi szilárdsággal az alkotmányos államberendezkedés legbiztosabb emberi pontját jelenti.

Mádl Ferenc személye köré a média nem épített legendáriumot, s most sem írnak kolumnás cikkeket, nem mutatnak be fő műsoridőben játszott filmeket, és nem ragasztanak ki tiszteletére óriásplakátokat. Pedig most lenne itt az ideje, mert Mádl Ferenc köztársasági elnökként sosem tévesztett arányt, pontosan tudta, mi a hatásköre, és ezt akkor sem kívánta átlépni, amikor erre erősen biztatták. Ha mai politikai világunkban lenne hírértéke a józan, higgadt és megfontolt politikának, a feladatot médiafurfang nélkül, hűséggel teljesítő államférfiúi magatartásnak, akkor ma fényes laudációkkal köszöntenék a politikai paletta minden oldaláról és a médiából.

Mádl Ferenc személye, hiteles kereszténysége, az erkölcsi értékek melletti nyílt kiállása – legyen szó 1956 máig ható jelentőségéről, a holokauszttal kapcsolatos állásfoglalásáról, a cigányság helyzetéről, a külhoni magyarok állampolgárságáról vagy a II. világháború végének értékeléséről – Magyarország szemszögéből etalon volt és lehet minden köztársasági elnök számára.

Mádl Ferenc egyetlen döntésének alkotmányosságát sem lehet megkérdőjelezni, ugyanakkor valamennyi alkotmányos kifogásának helyt adott az Alkotmánybíróság. Világos szakmai példát adott tehát arra is, hogy egy köztársasági elnöknek mikor kell cselekedni, és mikor kell fölényesen felülemelkedni a politika kicsinyes és elfogadhatatlan játszmáin, amikor az elnök helyzetével visszaélve ésszerűtlen határidőre kéri a kormány egy törvény kihirdetését, vagy tárgyalás nélkül még ugyanaznap este újra elfogadtatja a kormányzati többséggel a délelőtt az elnök által megfontolásra visszaküldött törvényt.

A Nemzeti Kör felhívja a Magyar Köztársaság minden polgárát és a magyar nemzet minden tagját, hogy egyénileg vagy közösen fejezze ki mély elismerését Mádl Ferenc államférfiúi teljesítményéért, és mondjon köszönetet mindazért, amit Mádl Ferenc elnök a magyar nemzet első számú szolgájaként esküjéhez hűen elvégzett.

2005. augusztus 4.

A Nemzeti Kör

Dobos László, Granasztói György, Jávor Béla, Kádár Béla, Martonyi János, Nemeskürty István, Osváth György, Pálinkás József, Solymosi Frigyes, Tar Pál, Taxner Ernő

Comments are closed.