Utólag

sofar, 2005. augusztus 07. 20:59  JNA24 médiafigyelő, ÉS Add comments

Forrás: ÉS

Jungreis Ervin

Utólag

Meszerics Tamás (Árnyékboksz, ÉS, 2005/29.) írásához kapcsolódva megjegyzendő, hogy az egyház valóban fellépett a zsidóüldözés ellen. Például a magyar katolikus egyház püspöki kara 1944. június 29-én körlevelet adott ki a zsidók védelmében. Kissé meglepő a pásztorlevél kiadásának időzítése, lévén hogy ekkor a 420 ezer főnyi vidéki zsidóság 95 százalékát már Auschwitzba deportálták, és zömüket gázzal megfojtották.

Külön figyelmet érdemel ugyanennek a pásztorlevélnek két mondata: „Mi nem vonjuk kétségbe, hogy a magyar gazdasági, társadalmi és erkölcsi életre a zsidóság egy része bűnösen bomlasztó befolyást gyakorolt. Az is tény, hogy a többiek e tekintetben hitsorsosaik ellen nem léptek fel.”

Tisztelettel

Jungreis Ervin

ny. egyetemi tanár, Jeruzsálem

Élet és Irodalom

49. évfolyam, 31. szám

Comments are closed.