Forrás: Magyar Hírlap

George Herbert Walker, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete és Andrew Burton, az USA nagykövetsége politikai osztályának munkatársa

A magyar kormánynak a romák megsegítésére tett dicséretes erőfeszítései ellenére maradtak még társadalmi egyenlőtlenségek.

Nem ismerjük a második világháborúban elpusztult cigányok pontos számát. Azt azonban tudjuk, hogy 1944. augusztus 2-án mintegy húszezer romát végeztek ki az auschwitz-birkenaui cigány táborban. Amikor a hatvanegy évvel ezelőtti holokausztra emlékezünk, együtt gyászoljuk magyar romák ezreinek értelmetlen elvesztését. Ebben a hónapban Budapesten, Nagykanizsán és Auschwitzban voltak megemlékezések, melyeken fejet hajtottunk a halottak és tisztelegtünk a túlélők előtt. A nem is oly távoli múlt e tragikus eseményei jobb jövő építésére sarkallnak minket.

Örömmel nyugtázzuk Magyarország fejlődését az elmúlt években, azt, hogy a kormány folytatja az ország roma kisebbsége szociális problémáinak megoldásához szükséges reformok és programok törvénybe iktatását. A cigány kisebbségi önkormányzatok szervezete különösen ígéretes és újító mozzanat, amellyel erősödött a romák képviselete Magyarországon. Jóllehet felismerték, hogy szükség van a kisebbségi önkormányzatok reformjára, a cigány kisebbségi önkormányzatok mégis kiváló tanulópályának bizonyultak a roma származású civil vezetők számára. Napjainkban jelenlegi és korábbi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők dolgoznak a helyi önkormányzatokban, a magyar parlamentben, különböző minisztériumokban. Jelentős dolog az is, hogy az Európai Parlament – összesen – két roma tagját Magyarország delegálta.

A magyar kormánynak a romák megsegítésére tett dicséretes erőfeszítései ellenére maradtak még társadalmi egyenlőtlenségek. A cigányok között aránytalanul magas a munkanélküliség, és a roma iskolásokat gyakran szegregált tanulási környezetbe helyezik. Évtizedek és évszázadok igazságtalanságainak legyőzése érdekében mindenkinek részt kell vállalnia abban, hogy egyenlő esélyeket kínáló társadalmat építsünk fel. Ez nem csak Magyarország cigány kisebbségére igaz.

A történelem során az Egyesült Államokban is voltak elnyomás és igazságtalanság áldozatai kisebbségek. A hatvanas évek polgárjogi mozgalmát követően, amikor az olyan nagyszerű vezetők, mint dr. Martin Luther King Jr., reformokat követeltek, kormányunk növelte a kisebbségek támogatását és a múlt problémáinak helyrehozatalát célzó erőfeszítéseit. Ez a feladat hatalmas kihívás, amely fáradhatatlan odaadást követel mindazoktól, akik becsülik a demokráciát és az egyenlőséget.

A faji egyenlőség támogatását Magyarországra is kiterjesztettük. Az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, az USAID, magyar civil szervezetekkel együttműködve, segítséget nyújt Magyarországnak, hogy az elérje a roma integráció évtizedére kitűzött céljait. Az USAID regionális programokat indított, amelyek több kelet-európai cigány közösség oktatási, egészségi és foglalkoztatottsági állapotának javítására törekednek, többek között Pécsett, Ózdon és Hatvanban. Nagykövetségünk munkatársai rendszeresen találkoznak a magyar kormányzat, a roma kisebbségi önkormányzati hálózat és a roma civil szervezetek cigány képviselőivel. Elkötelezetten segítjük Magyarország erőfeszítéseit, hogy egyenlő jogokkal és esélyekkel ruházza fel a roma kisebbséget. Tisztában vagyunk a kihívásokkal, és tisztelettel adózunk azoknak, aki elkötelezték magukat ennek az ügynek.

A Nobel-díjas Kertész Imre azt mondta: „Auschwitzon gondolkodva… talán paradox módon, de inkább a jövőn, semmint a múlton gondolkodom.” Amikor együtt emlékezünk az Auschwitzban és máshol elveszített cigányokra, nekünk is a jövőn kell gondolkodnunk. A múlt áldozatainak tehető legnagyobb szolgálatunk az, ha biztosítjuk örököseik jogait. E szolgálat a cigányok előtt álló társadalmi és gazdasági kihívások megértésével és azok megoldásával kezdődik.

Comments are closed.