Forrás: HDKE

Rácalmás és Ercsi zsidóságának történetét dolgozza fel az a több száz oldalas, fényképekkel, korabeli újságcikkekkel kiegészített dokumentáció, amelyet egy magángyûjtõ ajánlott fel a Holokauszt Emlékközpont részére. Az elmúlt hetekben kezdte meg mûködését az a számítógépes keretprogram, amely a többi között a Holokauszt Emlékközpont teljes gyûjteményének rendszerezését segíti.

Évtizedek gyûjtõmunkáját tartalmazza az a két kötet, amelyet ezen a héten, személyesen adott át a Holokauszt Emlékközpont Gyûjteményi Csoportjának egy Ercsiben élõ nyugdíjas. Az idõs férfi házról házra mutatja be Rácalmás és Ercsi települések egykori zsidó lakóit, részletesen ismerteti az egyes családok történetét, fényképekkel és korabeli újságcikkekkel illusztrálta a deportálások helyi történetét. Közben a Holokauszt Emlékközpontba több olyan levél is érkezik, amelyekben a vészkorszak túlélõi, vagy leszármazottaik saját emlékirataikat, archív fényképfelvételeiket, dokumentumaikat ajánlják fel a közalapítványnak.

A Holokauszt Emlékközpont kiemelt feladatai közé tartozik, hogy növelve ismertségét, felhívja a figyelmet dokumentációs tevékenységére; s méltó befogadója legyen a vészkorszakkal összefüggõ magángyûjteményeknek. A fiatal intézménynek ehhez olyan feltételeket kell biztosítania, hogy a kutatókat és érdeklõdõket kiszolgálva, könnyen kereshetõ adatbázisban gyûjtse össze a rendszerezett információkat. Néhány hete üzemel a Páva utcában az a magyar szakemberek által fejlesztett számítógépes programrendszer, amely az Emlékközpont szinte valamennyi adminisztrációs tevékenységét egyszerûbbé, átláthatóbbá teszi. A Gyûjteményi Csoport munkatársainak – informatikus szakemberekkel együttmûködve – egyenként kell lajstromba venniük a folyamatosan érkezõ és a korábbról örökölt archív anyagokat, ez utóbbiak esetében pedig igyekezniük kell tisztázni az egyes dokumentumok jogi státusát is. Minden egyes gyûjteményi bejegyzésben szerepelnie kell, hogy az adott archív anyag csak kutatási célra használható fel vagy a nyilvánosság elõtt is bemutatható. A fényképek, iratok, újságcikkek által hordozott fontosabb információk feltüntetése a most létrejövõ digitális adatbázisban lehetõvé teszi kulcsszavas keresést, könnyedebb eligazodást adva ezzel a gyûjteménnyel kapcsolatba kerülõ kutatóknak, érdeklõdõknek.

A gyûjtemény részét képezõ, körülbelül ötezer kötetbõl álló könyvtár rendszerezése is elkezdõdött. A szakcsoport munkatársai egy külsõs könyvtáros kolléga segítségével eddig háromezer kötetet dolgoztak fel, helyhiány miatt azonban egyelõre nincs lehetõség a különbözõ könyvtári szolgáltatások beindítására. A könyvgyûjtemény bõvítésével – vásárlással és a felajánlások fogadásával – a Holokauszt Emlékközpont céljai között szerepel a helyben olvasás feltételeinek megteremtése is.

Comments are closed.