Forrás: HDKE

A Közbeszerzési Döntõbizottság legutóbbi határozatával elhárult minden jogi akadály a Holokauszt Emlékközpont állandó kiállításának létrehozása elõl. A KDB elutasította a Mafilm Szcenika Kft. jogorvoslati kérelmét, így a pályáztató a következõ hetekben szerzõdést köthet a korábban kihirdetett gyõztessel, a Trifolium Hungary Kft-vel.

A Magyar Nemzeti Múzeum Közbeszerzési Bizottsága, a Közbeszerzési Döntõbizottság május 6-i határozata értelmében, megismételt ajánlattételi szakaszában immár második alkalommal nyilvánította gyõztesnek a Trifolium Hungary Kft-t. A Mafilm Szcenika ezúttal is fellebbezést nyújtott be a döntés ellen, ám azt a KDB jogszerûnek találta, a jogorvoslati kérelmet és annak kiterjesztését – azok alaptalansága miatt – elutasította, illetve egyes kérelmi elemeit vizsgálat nélkül visszautasította. A Közbeszerzési Döntõbizottság egyben az ajánlatkérõ eljárását a Mafilm Szcenika által támadott esélyegyenlõség és egyenlõ bánásmód biztosítása szempontjából kielégítõnek találta. A KDB határozatában megállapította, hogy a Mafilm Szcenika az állandó kiállítás úgynevezett audio-guide rendszerére vonatkozó módosítási keretet meghaladóan terjesztette elõ újabb ajánlatát, amivel megsértette a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény egyik elõírását.

A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatával a pályázat lebonyolítójának lehetõsége nyílik szerzõdést kötni a korábban kihirdetett gyõztessel, a Trifolium Hungary Kft-vel. A Magyar Nemzeti Múzeum tájékoztatása szerint ez a következõ hetekben várható. Az állandó kiállítás forgatókönyvének szerzõi és a kivitelezõ társaság munkatársai ugyancsak megkezdik az egyeztetést a kiállítás részleteirõl és elkészítik annak végleges rendezõkönyvét.

Comments are closed.