Forrás: Népszava

Nem az István, a király –szerű musicalról van szó. Dehogy! Egyik olvasot hetilapunk cikkében – helyesen – azt fejtegeti, a Moszkva téri kardos támadást elemezve, hogy roma is lehet másik romával szemben rasszista. Mert az élet nem öltözteti jelenségeit fehérbe és feketébe (ez igaz) – hiszen például „Hitler zsidó volt” – ez viszont nem igaz. Sőt: tudatlanság, illetve elvetemült neonáci kitaláció,amelynek még a jóhiszmű kritikátlan átvétele is emeletes marhaság. Vegyük kézbe az eddig megjelent könyvtárnyi Hitler-szakirodalom legújabb darabját, Ian Kershaw hatalmas munkájának első kötetét, ahol nagynevű szerző ezt írja: „Adolf Hitler apja Alois Schicklgruber 1837. június 7-én született és még aznap Dollersheim városkában római katolikus hitben megkeresztelték… 1867-ben, mikor kinevezték vezető vámtisztviselővé, nevét a formanyomtatványok aláírás rovatában nem férő Schicklgruberről anyai nagyapja nevére, Hitlerre változtatta. Adolf Hitler a Stájer tartományi Braunau kisvárosban 1889. április 20-án született, mind apja, Alois mind anyja Klara Pölz római katolikus vallású volt. A család negyedik gyermekét, Adolfot a braunaui plébánia anyakönyve szerint 1889. április 22-én keresztelték meg. „

Ezek a kétségbevonhatatlan tények, amelyek a mendemondákról és titkos kapcsolatokról szóló mesék iránt fogékony fél- és egészen műveletlen közönséget persze sohasem befolyásolják. Még kevésbé a szerencsen- mosdatásban fáradhatatlan, régi és újnácikat, akik előszeretettel hangoztatják, hogy Hitler, mint zsidógyerek ismerte meg a zsidóság kártékonyságát és fordult nemzetmentő hevülettel undok fajtája ellen. Ezek és a hasonló mesék ma már legfeljebb antiszemitizmusba begyepesedett tiszteletre(nem) méltó öregecske budai sörisszák között élnek . Ott törzsvendéglőjük törzsasztalánál hallottam, hogy nemcsak Hitler, hanem Nagy Imre,( született Grósz,) ugyancsak zsidó volt, miként a törvénytelen gyerek, gróf Károlyi Mihály ( első köztársaságunk államelnöke) is, sőt a jeruzsálemi zarándoklatában a zsidóüldözésben bűnös keresztényekre Isten bocsánatát kérő II. János Pál pápa is galíciai zsidógyerekből, a zsidó világösszeesküvés segítségével léphett Szent Péter trónjára. Az ember megn egyszerűen tehetetlen ennyi rosszindulattal és tudatlansággal szemben. Talán János Pál ezt a sok hibbant agyút keresztényi megbocsátással a sancta simplicitas – szent együgyűség – szavakkal oldozná fel. (De azért tisztességes magyar újságban még tévedésből se cikkezzük a zsidó Hitlerről).

Szász István

Comments are closed.