Forrás: Népszava

Az 51. Velencei Képzőművészeti Biennálé két központi kiállítása a művészet pillanatnyi állapotáról ad gyorsjelentést. Hazánkat a két évente megismétlődő seregszemlén ezúttal Kicsiny Balázs Navigációs kísérlet című műegyüttese képviseli, mely nem a nemzeti önreprezentáci nyelvén beszél a helyét kereső emberről és társadalomról. A kiállítást Bozóki András kulturális miniszter nyitja meg pénteken.

Az 51. Velencei Képzőművészeti Biennále 2005. június 12. és november 6. között lesz látható a velencei Giardini és Arsenale területén. A nemzeti pavilonok kiállítása mellett idén két nagy átfogó tárlat ad pillanatképet a kortárs képzőműszetről. A művészet mai állásának szentelt A művészet élménye című tárlat az olasz pavilonban kapott helyet, amelynek kurátora María de Corral. Az Arsenale területén pedig Mindig egy kicsit távolabb címmel látható a kortárs művészet jövőjének jegyében fogant kiállítás Rosa Martínez rendezésében. Az egykori hajógyár, az Arsenale területe 1999 óta része a biennálé területének.

A magyar pavilon kiállításának kurátorát pályázat keretében választották ki, melyet a biennálé nemzeti biztosa, a Műcsarnok főigazgatója írt ki. Fitz Péter művészettörténész, a Fővárosi Képtár igazgatója Kicsiny Balázs műegyüttesével pályázott. A kurátor szerint “Kicsiny Balázs műve a szokásos nemzeti vagy a művészi önreprezentáció helyett a Velence által szimbolizált helyzetre, az európai gondolkodás lineáris tér- és időszemléletére, a terjeszkedő és fejlődésorientált ideológiájára reflektál egy közép-európai, tenger nélküli ország művészeként.” Az európai kultúrtörténet utópikus városára, Velencére való metaforikus utalásként értelmezhetők a felhasznált tárgyak, a horgonyok, pizsamák, reverendák, láncok, bőröndök, s akár a mélytengeri búvárkellékek is – magyarázza a kurátor Kicsiny Balázs művét. A műegyüttes bejárása az előtérből nyíló baloldali teremből indul a Suszterinas című videómunkával. Az óralap közepén fekszik oldalára dőlve egy félszemű öregember, a Bolygó Zsidó. Ő a legendabeli Ahasvérus cipész, aki nem engedte a Golgotához vezető úton elhaladó Jézust padján megpihenni, kigúnyolta, ezért az idők végezetéig, az Utolsó Átéletig bolyongania kell. Az óralap mind a tizenkét számánál cipésznek öltözött nők ülnek suszterszéken, lábuk között talpával felfordított cipőt tartanak. Kezükben kalapács, arcukat özvegyi fátyol rejti. A kör szélén mezítlábas, kezét cipőbe rejtő cipészinas kúszik szemben az óra járásával, szemben az idővel. Amikor a cipészinas elhalad egy-egy számon ülő cipésznő előtt, az ráüt kalapácsával a sámfára helyezett cipő talpára. A következő állomás a Winterreise (Téli utazás) című mű, aminek témája a tájékozódás, a helymeghatározás, az irány és ellenirány metaforája. A két alak hatalmas erőfeszítéssel próbál elmozdulni közös sílécén ellentétes irányba, kezükben középkori navigációs eszközt tartanak, hátukból áramszedők állnak ki. A kurátor szerint a mű arra a helyzetre hívja fel a figyelmet, amikor egy nagyobb közösségnek alapvető változások közepette kell szembenéznie múlttal és jövővel. A következő stáció, az Édes otthon, ahol a szókapcsolat első felét egy méhkas jelzi. Az otthon egyetlen tagja egy leleáncolt, láthatóan utazársa kész figura. Az utosó, Ivócsarnok című mű figurái nehézbúvár felszerelésben isznak a víz alatt. Ezen keresztül jutunk vissza a Suszterinas című videoinstallációhoz.

Fabényi Júlia a biennálé nemzeti biztosa lapunknak elmondta, Kicsiny Balázs műegyüttese jellegzetes közép-kelet-európai nyelven beszél, amely azonban más kulturák számára is tartogat érvényes megállapításokat. Fitz Péter a magyar kiállítás kurátora úgy vélekedett, hogy idén nem határoztak meg a szervezők központi témát. Ám különös képpen a biennálét reklámozó plakátok képei és a magyar pavilon műegyüttesének üzenete összecseng egymással. Az óriásplakátokon a világ különböző pontjain ácsorgó turistákat látunk kezükben Velence térképpel. Fitz szerint a helyét kereső emberről, a helyét kereső európai civilizációnkról beszélnek a plakátok, hasonlatosan Kicsiny Balázs művéhez.

Hamvay Péter

Comments are closed.