Forrás: MA

Névtelen levélben jelentették fel Izrael budapesti nagykövetét, David Admont a jeruzsálemi külügyminisztériumban.

2005.05.25 13:08 Heti Válasz

A Budapestről küldött levél írója szerint a diplomata elhanyagolja munkáját, nem beszél jól sem magyarul, sem angolul, nem ápolja a kapcsolatokat a magyarországi zsidó közösségekkel. Pazarló fogadást rendez. Nem fizeti ki éttermi számláit, felesége pedig megalázza a követség alkalmazottait. A példátlan esetről az érintettet kérdeztük.

Nagykövet úr, mit válaszol a vádakra?

A levélírónak valószínűleg az fáj, hogy a nagykövetség munkáját minden szinten jónak ítélik. A vádak nevetségesek. El lehet azt képzelni, hogy valaki bemegy egy étterembe, és fizetés nélkül távozik? Ráadásul ezt többször is megteszi. Eddig még egy étterem sem jelentkezett, hogy nem egyenlítettem ki a számlámat. Magyarországon üzleti vállalkozásom nincs. Fél éve vagyok itt, és eddig már majdnem minden zsidó közösséghez ellátogattam. Ami pedig a feleségemet illeti, ő alig jár be a követség irodaépületébe. Már húsz éve vagyok az amerikai-izraeli kereskedelmi kamara tagja. Hogyan lehetett volna ezt a munkát angolnyelv-tudás nélkül végezni? Ami pedig a magyartudásomat illeti: e tekintetben a több mint nyolcvan, Budapesten akkreditált nagykövet közül sokan cserélnének velem. Jeruzsálemből egy „egyszemélyes vizsgálóbizottság” egyetlen napig ellenőrizte a nemzeti ünneppel kapcsolatos rendezvény kiadásait, és mindent rendben talált.

Én szerveztem Izraelben a 30. függetlenségi ünnepségeket is, és én voltam a 40. évfordulóra alakult ünnepi bizottság elnöke. Tehát van némi tapasztalatom. A budapesti függetlenségnapi rendezvényt követően másnap reggel hat órakor az egyetlen állami rádió, a hadsereg rádiójának szerkesztőségéből telefonáltak. Az ottani újságírók már tudtak a külügyminisztériumba küldött levélről. Így értesültem a történtekről.

Az izraeli és a magyar sajtóban egy napon jelent meg az önt feljelentő névtelen levélnek a tartalma. Mivel magyarázható, hogy a magyar sajtó hirtelen ilyen összhangba került az izraeli médiával?

Aki a levelet küldte, ismeri a sajtó működését. Először megvárta az izraeli katonai rádió híradását, majd Budapesten felhívta erre néhány szerkesztőség figyelmét, mondván, valami magyar vonatkozású eseményről tudósít az izraeli katonai rádió. Alig egy-két óra után az MTI-ben már mindenről tudtak. A mindennapi gyakorlat viszont az, hogy a magyar vonatkozású izraeli hírekre Budapesten csak napokkal később szoktak reagálni. Érdekes, hogy a katonai rádió adását Magyarországon nem lehet fogni, igaz, a hír pár óra múlva megjelent annak weboldalán. De nem angolul, hanem héberül. A magyar szerkesztőségekben hányan tudnak héberül? Vagy egy izraeli segített a fordításnál?

A budapesti függetlenségnapi rendezvényen nem jelent meg az ön hivatali elődje, Várnai-Sorer Judit, pedig tudomásunk szerint a magyar fővárosban tartózkodik. Volt ennek valami különös oka?

Elődöm kapott meghívót az eseményre, vissza is jelzett, hogy kér még egy meghívót az édesanyja részére. Ez a rendezvény előtt három héttel történt, de az ünnepségre mégsem jött el.

Van-e eltérés az ön és az előző izraeli nagykövet álláspontja között a magyar politikai helyzet megítélésében?

Természetesen minden nagykövet más és más módon ítéli meg egy ország belpolitikáját. Nem tudom, hogy elődömnek milyen politikai szimpátiái voltak. Tudomásul kell venni, hogy a nagykövetek világnézete eltér egymástól.

Ez nyilván így van, de nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy amióta ön elfoglalta hivatalát, nem hangzott el antiszemita vád a polgári oldalnak címezve, és senki sem követelte izraeli részről, hogy a Fidesz mindenképpen határolódjon el a magyar radikális jobboldaltól. Ezt megelőzően azért sok ilyen problémával kellett a polgári oldalnak megküzdenie.

Nem titok, hogy én egy kis liberális pártból jöttem -a liberális kifejezés, akárcsak a többi politikai minősítés nem fedi teljesen a hasonló magyarországi kifejezések tartalmát -, amely párt több kisebb politikai tömörüléssel hozta létre a Likudot. Ez a párt az izraeli politikai paletta jobboldalán helyezkedik el. De mint nagykövet úgy látom, ha engem a hazám diplomáciai szolgálatra egy másik államba küldött, akkor kötelességem az ottani összes politikai erővel kapcsolatot tartani. Természetesen ennek az az előfeltétele, hogy ezek a pártok nem határolódnak el Izraeltől.

Megbeszélést folytattam Hiller Istvánnal, Kuncze Gáborral, Dávid Ibolyával, és természetesen lehetőséget kértem, hogy találkozhassam a Fidesz politikusaival is. Most, hogy itt járt az izraeli mezőgazdasági miniszter, konzultációt folytatott a Fidesz politikusaival, és a tárgyalások témája nem a mezőgazdaság volt, hanem a két párt politikai nézeteinek megvitatása. Kezdeményezésemre Orbán Viktor is meghívást kapott Izraelbe. A látogatásra a jövő hónapban kerül sor. A most hatalmon lévő pártokkal is igyekszem jó kapcsolatokat kiépíteni. Fontosnak találom, hogy az auschwitzi emlékmenet alkalmával a magyar és izraeli miniszterelnök találkozott egymással.

Ön kiszélesítette Izraelnek a magyar társadalom iránti érdeklődését, nemcsak a liberális és a baloldal irányába, hanem a polgári oldal iránt is. Elképzelhető, hogy az ön elleni támadásnak ez a politikai háttere?

Az ellenem indított támadás szerintem személyes féltékenységből fakadhat. Nincs rá bizonyíték, de nem lehet kizárni a nagykövetség módosult diplomáciai irányultsága miatti politikai indítékot sem. Amikor a kinevezésemet megkaptam, politikai céljaim között szerepelt, hogy a Fidesszel jobb viszony alakuljon ki, és ne idegenítsük el magunktól.

Comments are closed.