Forrás: Új Élet

Az elsô névadás

Megszületett Régner Szonja! Erre vártak a lágymányosi és a Bethlen téri közösség tagjai, és természetesen a szülôk is, így az édesapa, Régner Márton, aki a tóránál elôször feleségére, Somogyi Eszterre, majd lányára kért áldást. A hétköznapi minjánt megtisztelte jelenlétével Deutsch Róbert fôrabbi, aki az újszülött kislánynak a Mirjám nevet adta, majd Isten áldását kérte a családra. A kiduson Radnóti Zoltán, Deutsch Róbert és Joe Wernik rabbik adtak rövid tanítást.

Az elsô bár micvá

Több hónapos készülôdés után a kicsiny zsinagóga zsúfolásig megtelt, történetének elsô bár micvája alkalmából. Fonó Róbert (Pri ben Dávid hálévi) édesanyja óvó tekintetétôl kísérve lépett a tórához, ahol a nagypapája már büszke izgalommal várta. Ott volt az öccse, Pali is, aki már hetek óta attól félt, hogy most, amikor Robiból felnôtt lesz, vajon fog-e még vele játszani. Robi pontosan és tagoltan mondta el az áldást a tórára, majd a tóraolvasás befejeztével az “elôünneplôk” máris énekkel és cukorral fogadták, pedig még bele sem fogott a haftarába. Az ünneplô család kidusán a híveknek, a sok-sok barátnak az ünnepelt köszönte meg a szép napot.

Az elsô széder

A Károli Gáspár téri zsinagóga történetében elôször rendeztek közösségi szédert több mint 180 (!) résztvevôvel – a Bocskai úti volt zsinagógában. Az eseményen megjelent az önkormányzat több képviselôje, a társegyházak lelkészei, valamint parlamenti képviselôk is. A má nistánát Révai Peti és Fonó Pali énekelték. A Haggadát Radnóti Zoltán rabbi magyarázta, majd Halmos Gábor elnök, Petrovics Péter kántor, Garai Róbert színművész és a közösség számos tagja olvasta fel. Emlékezetes este marad, hiszen sok testvérünknek ez volt élete elsô szédere. A fantasztikus szervezésért köszönet illeti Verô Anikó rebbecent.

Születésnap

A zsinagóga legendás hírű tóraolvasóját és kántorát, Erbszt Hermant köszöntötték 80. születésnapja alkalmából. Radnóti Zoltán rabbi a közösség nevében baráti szavakkal üdvözölte az ünnepeltet, Ávráhám Cvi ben Efrájim Fislt. Kívánjuk neki, hogy az emberi életkor legvégsô határáig legyen ereje imádkoznia a családjáért és a közösségéért!

Comments are closed.