Forrás: Új Élet

Talán kevesen tudják, hogy napjaink elterjedt “Fogadj örökbe…” akciói olyan tradíciók nyomdokain haladnak, amilyen az 1934-ben, a Gyermekbarátok tagdíjaiból, adományaiból létrehozott árpádföldi gyermeküdülô ágyainak “örökbefogadása” volt. így vásárolt jelképesen üdülôbeli ágyat a Ganz-hajógyári munkások csoportja, a Népszava meggyilkolt szerkesztôjének özvegye, Somogyi Béláné, vagy Kéthly Anna nevére az Országos Nôszervezô Bizottság. Az adományozó nevét az ágyakon egy kis tábla örökítette meg.

Sajnos a Gyermekbarát Egyesület nem sokáig nyaraltathatott szegény gyerekeket, működését 1944-ben a nyilas belügyminiszter betiltotta, majd a háború utáni rövid újjászervezés után a szélsôbal lehetetlenítette el munkáját, üdülôjét államosították. Ha az egykori támogatók gyerekágyát történelmünk nem is tudta megtartani, a nemes lelkű szponzorok emlékét ôrizzük. Ugyan a rendszerváltás után egyéneket, egyházakat kárpótolt az állam, a Gyermekbarátokat eddig egy kormány sem kárpótolta.

Mégis a jelenlegi Gyurcsány-kormány idején véli úgy a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma, hogy belevághat a régi gyermekbarát hagyomány folytatásába.

Elhatároztuk, hogy Erdélyben, Algyógyfürdôn egy busznyi gyerek számára üdülôt létesítünk PAX néven. A nyári két hónap alatt hétnapos turnusokban kizárólag szegény gyerekeket fogunk ingyen nyaraltatni, a többi tíz hónap alatt pedig erdei iskolákat, közös erdélyi kirándulásokat, képzéseket szervezünk magyarországi és romániai (magyar) gyerekek számára, hogy Európa felnövekvô ifjú polgárai barátságokat köthessenek, tanulják az együttműködést, s elutasítsanak mindenféle kirekesztést.

Az ötvenmillió Ft-os beruházás keretében már megvettük a telket, jelenleg az üdülô tervezése folyik. Eddig az ügy támogatásáról biztosította a Gyermekbarátokat Hiller István, az MSZP elnöke, Kiss Péter kancelláriaminiszter, Bársony András külügyi államtitkár. Magántámogatást nyújtott Agárdi Péter egyetemi tanár, Andai Ferenc Radnóti-díjas történész (Kanada), Tokár István, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke. A közösségi terembe képet ajánlott föl Székely Imre festôművész Kanadából. Médiatámogatóként közreműködik a Népszabadság Rt.

Az építkezés anyagi támogatására a közhasznú Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma meghirdeti a Fogadd örökbe egy szegény

gyerek ágyát! akciót.

Szervezetünk várja egyénektôl, civil közösségektôl, cégektôl, egyedül vagy összefogva, egy ágy örökbefogadására 1000 euró (250 000 Ft)

támogatás felajánlását.

Szervezetünk az adományozó nevét egy-egy ágyon megörökíti, a támogatásról adóigazolást ad.

Hanti Vilmos elnök

Comments are closed.