Forrás: Új Élet

Amint arról egyik napilapunk beszámolt, Izraelben májusban mutatják be A bukás, Hitler utolsó napjai c. filmet. (A filmrôl szerzett szubjektív “élményeimet” megírtam az Új Elet hasábjain.) A cikkbôl értesülhettünk arról is, milyen vitát keltett már a terv is, meg a közel 300 ezer ottani túlélô szempontjainak figyelembevétele. Az egyik mozihálózat tulajdonosa úgy döntött: próbavetítéseket rendez, így is történt, majd rövid közvélemény-kutatás után eldöntötte: május 19-én premier.

Eddig az elôzetes.

Most tessenek elképzelni egy, mondjuk jeruzsálemi filmszínházat, ahol telt ház figyeli az ominózus filmet, s amikor ahhoz a jelenethez érnek, amelyben Goebbels megkérdezi 6 millió zsidó hóhérát: Hogy érzi magát, drága Führerem?, ô azt válaszolja: Báruch Hásém, kol böszéder… (Hál’ Istennek, jól)… Persze lehet, hogy nem szinkronizálják a filmet, akkor ugyanez feliratban, héber betűkkel! Ez sem semmi.

Apropó! Amikor Eichmannt Jeruzsálemben felelôsségre vonták, arról ömlengtek az ottani lapok, hogy micsoda elégtétel ez a zsidó népnek (hogy a menóra alatt, hogy héber betűk elôtt, hogy héber nyelven stb. stb.)

A Hitler-film Izraelben – ez vajon kiknek elégtétel?

Utóira: Budapesten már játsszák a Hitler titkárnôjének visszaemlékezései című osztrák filmet. Ezt is be kéne mutatni Erecben! Ha már abbamaradt az intifáda, lehet “házilagosan” is izgatni a hazaiakat.

(kápé)

Comments are closed.