Forrás: Új Élet

Cselekvési programot dolgoz ki az antiszemitizmus és minden kirekesztô magatartás ellen a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsa – közölte a református egyház kommunikációs szolgálata. A program kidolgozásáról a tanács elnöksége budapesti ülésén, határozatban döntött. Az ülés fô napirendi pontja az antiszemitizmus terjedésének magyarországi megelôzési programja volt – közölte internetes honlapján az egyház.

A résztvevôk fontosnak tartották, hogy a kérdés vizsgálata ne csak az antiszemitizmusra terjedjen ki, hanem minden kirekesztô magatartásra. A program továbbgondozására szakértôi csoport felállítását szorgalmazzák. “A tanács kapcsolatba lép az Európai Megfigyelô Központtal, amely a rasszizmus és xenofóbia megnyilvánulását vizsgálja, és éves jelentést készít az EU tagállamaiban tapasztalható antiszemitizmusról” – olvasható a közleményben. Az ülésen jelen volt Várszegi Asztrik katolikus fôapát, a tanács elnöke, Szebik Imre evangélikus elnök-püspök, Mészáros Kálmán baptista egyházelnök, Tarr Zoltán református zsinati tanácsos, Tamás Bertalan református külügyi irodavezetô, Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi, Domán István fôrabbi és Gara Imre címzetes egyetemi docens.

Comments are closed.