Forrás: Új Élet

A díszteremben hagyományos formában tartották meg a széderestét. Deutsch Róbert fôrabbi mondott beszédet, ugyancsak ô volt a szeder házigazdája. A gyerek kérdéseit Deutsch Lili tette fel. A Haggada olvasásában – egy-egy rész erejéig – Jichák Weisz és Ungár Richárd vett részt. A kidust Kálmán Tamás fôkántor énekelte. A rendezésért és a nagyon szépen díszített és megterített asztalokért Rosenfeld Ildit és lelkes munkatársait illeti dicséret és köszönet.

***

Izraelben készült, gyönyörűen hímzett parochetet adományozott Winkler Miksa a Raab, a Winkler, a Deutsch és a Friedmann család mártírjainak és szeretett hozzátartozóinak emlékére. A tórafüggönyt Deutsch Róbert fôrabbi peszach utolsó napján avatta fel, és kérte a Mindenható áldását az áldozatkész adományozóra. Az imádkozást követôen Winkler Miksa és felesége kiduson látták vendégül az egybegyűlteket.

***

Székely Tamás és Somlai Judit kislányának, Hannának peszach hetedik napján adtak héber nevet. Az édesapa az ünnepi esemény alkalmából a tóra elé járult, ahol Deutsch Róbert fôrabbi a Szárá Hindi nevet adta az újszülöttnek. Kálmán Tamás énekelt ünnepi zsoltárt. A kiduson a fôrabbi szavai után a vendégek és barátok szerencsekívánataikkal halmozták el az örömszülôket.

Comments are closed.