Forrás: NOL

Szászi Júlia, 2005. május 11. 18:24

Lélegzetelállítóan gazdag kínálattal várják az osztrák és a külföldi látogatókat Bécs múzeumai, kiállítótermei, amelyek falai között mind gyakrabban és nagyobb számban fordulnak meg honfitársaink. Bécsi tudósítónk aktuális összeállítása. 

A Szépművészeti Múzeum (KHM) a barokk nagymesterét, Canaletto-t választotta legújabb kiállítása tárgyául. Az ezen a néven ismertté lett – Bernardo Bellotto-ként született – velencei festőtől származik az a Bécs látkép, amely máig mértékadó abban a tekintetben, hogyan kell megőrizni a bécsi belvárost, például az Unesco Világörökség részeként. A kiállítás érdekessége, hogy a Velencében született, Varsóban elhunyt (1722-1780) festő lengyel múzeumoktól kölcsönkapott, a varsói királyi palotát ábrázoló képei is megtekinthetők most. A kiállítás június 19.-ig tart nyitva, hétfőn zárva. Cím: I. kerület (1010) Maria Theresien-Platz

A Liechtenstein Palotában a szintén barokk Giovanni Guliani szobrait állítják ki egészen október közepéig, miközben a látogatók első ízben kapnak lehetőséget az éppen két éve újra megnyitott épület egyik lépcsőházának mennyezetén feltárt freskó megtekintésére. A barokk kor nagy szobrászának alkotásaiból néhányat a Liechtenstein uralkodó család téli palotájában, a Bankgasse-ban (a magyar nagykövetséggel átellenben) is elhelyeztek, s a tulajdonos, János Ádám főherceg terveinek megfelelően ezzel ezt a gyönyörű épületet is fokozatosan, a helyreállítás ütemében múzeumként a nagyközönség rendelkezésére bocsátják. Cím: IX. kerület (1090) Fürstengasse 1.

A Bank Austria-Creditanstalt belvárosi kiállítóterme, a Kunstforum “Az álmok kulcsa” címmel a René Magritte retrospektív kiállításán várja mindazokat, akik érdeklődnek e különös belga szürrealista festő művei iránt. Polgár – álmokkal – így jellemzi a kiállítás kurátora ezt a 20. század első felében alkotó, állítólag öltönyben dolgozó festőt, akinek 75, többnyire magángyűjteménytől kölcsönkapott képét július21.-ig lehet megtekinteni. Cím: I. kerület (1010.) Freyung 1.

Ludwig Leopold múzeuma a Múzeumi Negyedben “A meztelen igazság” címmel a századforduló nagy osztrák festőinek akkortájt botrányt keltett akt képeit mutatja be. Schiele, Kokoschka, Klimt a maga idejében erkölcstelenként megbélyegzett képei, grafikái – összesen 200 darab – előzőleg Frankfurtban arattak nagy sikert. A bécsi kiállítás augusztus 22.-ig van nyitva. Cím: VII.kerület (1070) Museumsplatz 1

Az Essl házaspár klosterneuburgi múzeuma (Sammlung Essl-Kunsthaus) a mexikói kortárs művészetet választotta témájául. A kiállítás legtöbb képét, így Frida Kahlo festményeit – köztük a Két Frida címűt – a Museo de Arte Moderno de Mexiko kölcsönzi. Júniusban a kiállítás Londonba utazik tovább.

Ugyanennek a múzeumnak egy másik termében a mai osztrák festők közül az egyik legjelentősebb, Maria Lassnigg retrospektív kiállítása tekinthető meg ( augusztus végéig). Cím: Klosterneuburg , An der Donau-Au 1.

Az Albertina nagy kiállítótermébenGoyatól Picassoig címmel Jan Krugier és Marie-Anne Krugier-Poniatowski magángyűjteménye került Chagall bibliai tárgyú képei helyére. A romantikustól a klasszikus modernig terjedő időszak legismertebb alkotóit felölelő kiállításon a neves festők kevéssé ismert, általában kicsiny, de finom munkái láthatók, tematikus elrendezésben. A kiállítás augusztus végéig tart nyitva.

Ugyancsak azAlbertinábanjúnius 19.-ig az absztrakt művészet előfutárának tekintett Piet Mondrian (1872-1944) retrospektív kiállításával várja a látogatókat. A holland festő, akit a világ elsősorban vörös- kék- sárga színösszetételű precízen szerkesztett képeiről ismer, fáradhatatlanul hadakozott a világ rendezetlensége ellen. A rajztanári végzettségű Mondrian kezdeti expresszionista művészete következetes kubizmusra váltott, hogy aztán átcsapjon az absztraktba. A kiállítás igyekszik nyomon követni Mondrian vonal – és felület elemekből kifejlesztett stilisztikáját. A nagyméretű festményeket a kiállítás kurátora rajzokkal állítja szembe. A 90 alkotás egy részét a velencei Peggy Guggenheim gyűjtemény és a z amszterdami Stedelijk múzeum kölcsönözte.

A legkisebb teremben az osztrák expresszionizmus egyik megteremtője, az 1950-ben elhunyt Anton Kolig férfi akt-rajzai tekinthetők meg. Cím: I. kerület (1010) Wien, Albertinaplatz 1.

A bécsiSchönberg központbanjúnius 5.-ig látható a “Schönberg, a festő” című kiállítás. Bár a neves zeneszerző életében a festészet csak néhány éves kitérőnek számított, e téren is maradandót alkotott. A 160 kiállítási tárgy között önarcképei, családja tagjairól és a kor neves zeneszerzőiről festett alkotásai, rajzai, grafikái, karikatúrái, színpadképei, mindezek vázlatai éppúgy megtalálhatók, mint az Amerikában élő örökösök jóvoltából a gyűjteménybe került festőszerszámok, ecsetei és megmaradt tubusai. A kiállításon néhány más festő, Ricahrd Gerstl, Max Oppenheimer, Egon Schiele és Anna Mahler Schönbergről és családtagjairól festett képei is megtekinthetők. Egyedülálló a most kiadott kétkötetes katalógus, amely gyakorlatilag Schönberg valamennyi képzőművészeti alkotásának fotóját, az ezzel kapcsolatos dokumentációt és levelezést is tartalmazza. Cím: Palais Fanto, III. kerület (1030) Schwarzenbergplatz 7.

A Múzeumi Negyedben, a Modern Művészetek Múzeumában az amerikai John Baldessari retrospektív kiállítása okoz örömet azoknak, akik a kortárs művészet, azon belül is a formalizmus, a nyelv és kép, film és festészet kombinációjának híve. A kurátorok a 73 éves, majd két méter magas művész 1962 és 84 között született alkotásaiból válogattak. Cím: VII. kerület (1070) Museumplatz 1.

A Hermés villában, Erzsébet királyné egykori kedves kastélyában – a lainzi állatkert közepén – októberig van nyitva az Állatok a nagyvárosban című kiállítás. Cím: Lainzer Tiergarten, Hermés villa 13. kerület

ABelvedere, Ausztria Nemzeti Galériája a jubileumi évnek szenteli nagy ívű kiállítását, s a második világháború befejezésének 60., az államszerződés, az osztrák függetlenség 50., az EU-tagság10. évfordulója alkalmából Az új Ausztria címmel gyakorlatilag teljes áttekintést ad az elmúlt hatvan évről. A kiállítás november 1.-ig tart nyitva, első két hetében május 27.-ig látható az eredeti államszerződés, amit a moszkvai állami archívum adott kölcsön. Az értékes dokumentum abban a Márványteremben kapott helyet egy alaposan bebiztosított tárlóban, ahol 1955. május 15.-én a négy megszálló hatalom vezető politikusai aláírták. Cím: III. kerület (1030), Prinz Eugen-Strasse 27.

Az évfordulós történelmi kiállításokhoz csatlakozik a Műszaki Múzeum: új kiállítását az újjáépítésnek, elsősorban a történelmi vonatkozásoknak, a Marshall tervnek, s a korszak megannyi kevéssé ismert részletének szenteli. Az “Ausztria felépül” című kiállítás október elejéig tart nyitva. Cím: XIV.kerület (1140) Mariahilfer Straße 212

Bécs Zsidó Múzeuma “A második Köztársaság és a zsidók” címmel szintén történelmi kiállítással várja a látogatókat: kritikus hangvétellel villantja fel a restitúció, a múltfeldolgozás 1945 utáni életképeit. Cím: I. kerület, (1010) Dorotheergasse 11.

Ugyancsak a háború utáni korszak mindennapokról készült fotókat állította ki gyönyörű dísztermében a Nemzeti Könyvtár (Nationalbibliothek). A kiállítás október közepéig van nyitva. Cím: I. kerület (1010) Josefsplatz 1. A Bécs Múzeummás oldaláról mutatja a múltat: Sinalco-korszak címmel az ötvenes évek fogyasztói társadalmától, vagy inkább a hiány elleni hősies harctól indulva mutatja be a mindennapi élet alakulását. Az idősebbek számára nosztalgikus emlék ez itt látható tárgyak némelyike – a fiatalok meg talán még soha nem láttak ilyesmit. Cím: I. kerület (1010 ) Karlsplatz

Comments are closed.