Forrás: Erec

Több izraeli vallási vezető és az izraeli média egyaránt üdvözölte XVI. Benedek pápa megválasztását, hangsúlyozva a zsidósághoz fűződő kapcsolatait és állásfoglalásait az antiszemitizmussal szemben.

“A zsidó nép barátjaként ismert, imádkozom azért, hogy II. János Pál nyomdokain járjon” – jelentette ki az izraeli katonai rádiónak Iszrael Lau Tel-Aviv-i rabbi, volt izraeli főrabbi. Lau elmondta, hogy legutóbb New York-ban találkozott Ratzinger bíborossal, és akkor igen erőteljesen szót emelt az antiszemitizmus ellen.

“Az új pápának folytatnia kell a közeledést Izraelhez és a zsidókhoz” – ezzel a főcímmel jelent meg a Háárec, amely emlékeztetett arra, hogy XVI. Benedek többször is járt Izraelben, például a Szentszék és a zsidó állam közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének ügyében.

Ugyancsak a Háárecnek nyilatkozott Israel Singer, a Zsidó Világkongresszus elnöke. Singer úgy vélekedett, hogy az új pápa “vetette meg egy új teológiai alapjait, amelynek révén 20 év alatt sikerült átalakítani a zsidók és keresztények közti kétezer éves kapcsolatot.”

“Joseph Ratzinger bíboros pápává választása jó hír Izraelnek és a zsidó népnek. Annak a jele, hogy folytatódik a II. János Pál pápa által megkezdett enyhülés” – írta a Jerusalem Post. A lap felidézte Ratzinger 1994-es jeruzsálemi látogatását, amikor a bíboros kijelentette: “A kereszténység és Izrael kapcsolatainak története vérrel és könnyekkel van tele. Auschwitz után lehetetlen elodázni kötelességünket a megbékélésre”. Az angol nyelvű lap megszólaltatta David Rosent, a vallások közti párbeszéd híveként ismert amerikai rabbit, aki szerint Ratzinger megválasztása a folyamatosság megerősítése volt a bíborosok részéről. “Nincs egyetlen kérdés sem, amelyben az új egyházfő ne vallaná teljes egészében előde nézeteit” – mondta Rosen rabbi.

Pápai üzenet

A pápa folytatnia akarja a párbeszédet a zsidó közösséggel

XVI. Benedek pápa a római főrabbinak küldött üzenetében kifejezte óhaját, hogy folytatódjék a párbeszéd és erősödjék az együttműködés a zsidó közösséggel.

“Bízom a Mindenható segítségében ahhoz, hogy folytatódjék a párbeszéd és erősödjék az együttműködés a zsidó nép fiaival és leányaival” – írta a szentatya Riccardo Di Segninek küldött üzenetben, amellyel a főrabbi táviratára válaszolt. A pápai választ a római zsidó közösség hozta nyilvánosságra.

BPI-info

Comments are closed.