Forrás: Népszava

A hatvan esztendő előtti májusi napon – 1945. május 9-én – a világ fellélegzett. A háború rettenetes szenvedése – amint Churchill írta: ‘az emberi viszályok keserű történetében is egyedülálló borzalmak’ – után az ezer évesre tervezett náci világrend teljes bukása megszabadított egy lidércálomtól mindnyájunkat. A hitleri eszme és katonai érvényesitése nem egy volt a sok háború közül, hanem gondosan kitervelt agresszió az egész kétezer éves zsidó-keresztény kultúra ellen.

A Hitler-rezsim feletti győzelem napja ezért emelkedik szükségszerűen a világ jobbik felének, Thomas Mann’derék polgárainak’ közös ünnepévé. A háború végét megélt generáció (többségében Németországban is) egy emberségesebb világ eljöttét élte meg e napon. ( A győzelem örömünnepének fényében még nem létező volt a későbbi kor, a hidegháború fél évszázadának megpróbáltatása.)

Visszatekintve büszkén mondhatjuk: atyáink nagyszerűt cselekedtek! Feledve régi ellentéteiket, a harmincas évek béna angol-francia megbékéltetési politikájának szégyenét bátran és okosan egyesítették erőiket. Roosevelt elnök legyőzte hazájának rövidlátó izolacionalistáit és ‘első dolgunk Európa ‘csatakiáltással harcba vetette az új világ minden erejét. A brit nép a rendíthetetlen Churchill vezetésével félretette antikommunizmusát és azon a sötét napon, amikor a nácik megtámadták a Szovjetuniót, meghirdette a ‘mindenki az ellenségük, aki Hitlert segíti, és mindenki a szövetségesünk, aki szembeszáll Hitlerrel ‘ nagyvonalú és a nagykoalíciót mindvégig egybetartó alapeszméjét.Hatvan esztendővel ezelőtt 5 év, 8 hónap és 9 nap gyilkos küzdelme után Európában véget ért a nácik háborúja. A győzelem ára – Hitler bűne – félelmetes: 50 millió ember vesztette életét (Magyarország több, mint egy milliópolgárát vesztette el) az áldozatok több, mint fele civil volt és a világtörténelemben először történt meg, hogy hat millió ártatlan embert kizárólag származása miatt gyilkoltak halomra.A mai győzelmi ünnep, amelyen 52 állam képviselője, köztük a valaha legyőzött, ma már demokratikus Németország szociáldemokrata kancellárja, vesz részt, a legnagyobb megpróbáltatás elszenvedő ország fővárosában, Moszkvában lesz. S remélhetően nem csak az egykori diadalra emlékeztet majd, hanem mementóként is szolgál. Emlékeztet arra, hogy az emberiség legszörnyűbb háborúja az ártatlan áldozatok emléke kötelez arra, hogy megvédjük ezt az ünnepet, ne hagyjuk kikezdeni neonáci próbálkozásotól.’ Az emberiség a legkeményebb büntetést érdemli, ha nem tanulta meg: soha többet nem engedhetjük meg a minden értéket gyűlölő, szennyes eszmék akárha nyomokban való feltörését sem; világunk korántsem tökéletes, de mégis csak az egykorinál sokkalta különb s legjobb pillanataiban becsületes és békeszerető tulajdonunk amit megvédeni kötelességünk’ – mondotta husz évvel ezelőtt a jeles francia filozófus, Raymond Aron. Bízzunk benne, s tegyünk meg mindent azért, hogy a náci tettek és eszmék életünket soha többé ne fenyegessék, emlékezzünk ezen a napon a anyugati szövetségesek egykori négyes alapeszméje: háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóakarat.

Szász István

Comments are closed.