Forrás: Új Élet

– Közlemény. Tájékoztatjuk a hittestvéreket, hogy 2005 nyarán a siófoki zsinagógában július 8. és augusztus 19. között lesznek péntek esti istentiszteletek.

– Zájin Ádár Hódmezôvásárhelyen. Hosszú évek után elôször tartottak zájin ádárt a hitközség kultúrtermében. Az emléknap Vanderstein János elnök köszöntôjével kezdôdött, melyet az immár hagyományos péntek esti istentisztelet követett. A kidus után Kellermann Jichák elôimádkozó beszélt a hetiszakaszról, valamint méltatta Mózes tanítómesterünk életútját és tevékenységét. A megjelentek jóízűen fogyasztották el a Deutsch Tiborné hittestvérünk által elkészített hidegtálakat, melyekrôl nem hiányzott az ilyenkor szokásos hal sem.

– Esküvôk. Winkler Gábor és Agárdi Fruzsina a Bethlen téri templomban tartották esküvôjüket, amelyre eljöttek a családtagok, a barátok, valamint a közösség meghívottai. Kálmán Tamás fôkántor éneke után Deutsch Róbert fôrabbi vezette a szertartást. Az ünnepség a díszteremben folytatódott, ahol Kerekes Béla fôkántor éneke után a fôrabbi köszöntötte az ifjú párt, kiemelve, hogy több éve hűséges, szorgalmas látogatói a gyülekezetnek. Végül Agárdi Péter, a menyasszony édesapja szép szavakkal adott útmutatást a fiataloknak. A jó hangulatú rendezvény bencsolással ért véget.

Fülöp Dániel és Heksch Anikó a Frankéi Leó úti zsinagógában kötöttek házasságot. Családtagok, barátok, ismerôsök, majd kétszáz ember töltötte meg a templomot. Szép, családias, meghitt szertartásnak lehettek tanúi az egybegyűlt ünneplôk itthonról és külföldrôl egyaránt. A chupa alatt az ifjak meghatódottan álltak, hallgatták szeretteik mondatait is, akik magyarul és angolul olvasták a már arámi nyelven elmondott ketubát, házasságlevelet. A pohártörést követôen a rituálénak megfelelôen a két boldog ember különvonult, majd visszatérve fogadták az ôszinte gratulációkat és jókívánságokat. A szertartást Verô Tamás rabbi vezette, és Ballá Zsolt végezte a kántori teendôket.

– Ezúton értesítjük az érdekelteket, hogy a Hajdú, Szolnok, Békés és Csongrád megyébôl elhurcolt és 1945. május 2-án Persenbeug (Ausztria) mellett meggyilkolt 223 mártírunkat a bécsi hitközség közlése szerint az eddig ismert adatoktól eltérôen 1964-ben St. Pöltenben temették el. Aki kegyeletét kívánja leróni a sírnál, kérjük, jelentkezzen dr. Hámori Tibornénál: 1055 Bp., Honvéd u. 17/A.

– Helyesbítés. Április 1-jei számunkban sajnálatos sajtóhiba jelent meg. Schweitzer József fôrabbi nagyapját Hoffer Árminnak hívták. Elnézést!

– Kitüntetések. Szenes Iván, a MEASZ alelnöke, a NÜB elnöke, Szigetvári Miklós, a MEASZ alelnöke és Várnai Ferenc, a MEASZ alelnöke, a Civil Fórum elnöke a Parlamentben Szili Katalin házelnöktôl a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át a felszabadulás 60. évfordulója alkalmából.

– Adományok. A Szeretetkórház köszönti dr. Fartagó Kálmánnénak 500 ezer forint adományát, amit az új szárny egyik szobájának berendezésére fordítottak.

Comments are closed.