Forrás: Új Élet

A Magyarországi Autonóm Ortodox Hitközség, mint minden esztendőben, idén is zajin ádár – Máj se Rabbénu születésének és halálának évfordulója – alkalmából jött össze, és tartotta éves közgyűlését. Herczog László elnök üdvözölte a megjelenteket, majd így folytatta:

„A T’hilimben (89) olvassuk: Elgondolom, mi a múlandó lét, minek teremted semmiségre az embert. Ki az a férfi, aki él, s nem látja a halált, aki megmenthetné lelkét a sír hatalmától.

A T’hilim szavain végigvonul a múlandóság érzete, az elmúlás feletti borongás. Éppen ezért lett Majse Rabbénu halálozási évfordulója a Chevra Kadisák gyülekezési napja. Ezen a napon adunk számot az elvégzett munkánkról, s megemlékezünk az elmúlt esztendőben elhunytakról.

Az utóbbi egy évben az élők sorából eltávozottak súlyos veszteséget jelentettek közösségünknek. Váratlanul távozott az öröklétbe Fixler Herman, aki négy évtizeden át vezette a hitközséget, és nap mint nap, fáradtságot nem ismerve, dolgozott érte. Őszintén vallásos, zsidóságát minden körülmények között vállaló egyéniség volt. Gondját viselte minden intézményünknek, legyen az az Alma utcai Szeretetotthon vagy a Wesselényi utcai iskola, ügyelt hitéletünk minden területének folyamatos működésére. Eltávozásával nagy veszteség érte közösségünket. Nyugodjék békében, legyen áldott emléke.

Eltávozott közösségünk egy másik meghatározó egyénisége, Weisz Ignác is, aki hosszú évtizedeket töltött a hitközség alkalmazásában. A hatvanas évektől kezdődően – vidékről a fővárosba költözve – eleinte a jesivának volt gondnoka s tanítója, majd később sokáig sajchetként dolgozott, ezzel is a szó igaz értelmében szolgálva a közösséget. Az ő eltávozása is súlyos veszteségünk. Nyugodjék békében, emléke legyen áldott. Kérem, hogy emléküknek egyperces néma felállással adózzunk.” Az elnök ezután felkérte Flór Ferenc főkönyvelőt gazdasági beszámolójának megtartására.

A gazdasági szakember beszélt az intézmények folyamatos működtetésének anyagi vonzatairól, bevételi oldalon a Mazsihiszen keresztül kapott járadékról, mely évek óta stagnáló összeg. Szó esett a Wesselényi utcai iskola rájuk háruló éves terhéről, 120 millió forintról, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a járadék összegéből – jó esetben -az iskola működőképessége biztosítható. S akkor még nem költhettek templomaik, a mikve, a Hanna, a temetők s hitéletük szükséges kiadásaira.

Flór Ferenc megemlítette a Kazinczy utcai templom meghibásodott tetőszerkezetét, amely sürgős beavatkozást igényelne, s ez önerőből sajnos nem előteremthető összeg. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától ígéretük van arra, hogy rajtuk keresztül érkező állami forrásból lesznek segítségükre e probléma megoldásában.

A mikve épülete is jelentős beruházás árán lenne rendbe hozható.

A Wesselényi utcai iskola fenntartásáról egy kicsit bővebben szólva, a főkönyvelő áttekintést adott a fenntartó komoly anyagi terheiről, az alapítók általi finanszírozás jelentős csökkenéséről, de hozzátette: „Erkölcsi kötelességünk volt, s ma is az, hogy mindent elkövessünk az iskola fennmaradásáért. Pár hónapja teljes gazdasági átvilágítást végeztettünk, s jelenleg folyamatban van a pedagógiai átvilágítás is. Természetesen ezen vizsgálatok értelmében mindent el fogunk követni, hogy az iskola gazdaságosabban működjön.”

Elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben kizárólag a hathatós külső támogatás segíthet. Ezért kérnek mindenkit, hogy kapcsolatait próbálja mobilizálni, hogy 140 zsidó gyerek oktatása folytatódhasson. Egyúttal kérte Reichmann urat, gondolja ismét végig az iskola sorsát, s próbálja meg visszaállítani a korábbi finanszírozási összeget.

Az Alma utcai Szeretetotthonnal kapcsolatban Flór Ferenc hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére sem emelték a hozzájárulási költséget. Bejelentette azt is, hogy az otthon életében jelentős változás történt, hiszen a korábbi egy orvos helyett három új szakterületet ellátó orvost bíztak meg a lakók gondozásával, és alapvető műszerek beszerzéséről is gondoskodtak, ugyanakkor új szakács alkalmazására is sor került.

Szó esett a Hanna étteremről is, melynek működése rendkívül összetett étkezési problémát old meg. A rászorulók térítésmentesen, a magyar vendégek többnyire mérsékelt, humánus áron fogyaszthatnak, míg a külföldiek emelt összeget fizetnek.

Flór Ferenc beszélt a húsellátás biztosításáról úgy a baromfi, mint a marhahús tekintetében, hozzátéve, az elmúlt évben új objektumokban történnek a vágások.

A temetőkről szólva – Gránátos utcai és Csörsz utcai – bejelentette: egyaránt rendezettek, jól ápoltak. A Csörsz utcai temetőt 20 millió Ft-os adományból sikerült rendbe hozniuk. Az adományozó a New York-i Lőwinger család volt, akiknek e helyről is tolmácsolta hálás köszönetüket. Felújították a temető kerítését, valamint a Csörsz utcai frontális részt, az épülettel együtt.

A Gránátos utcai temető épületének teljes felújítása is terveik egyike. A renoválás összege kb. 6 millió forint, amelyhez 2 millió forintot Mazsök-pályázaton nyertek még az elmúlt évben, de az önerős 4 milliót nem tudták előteremteni.

Ezután szó esett az elmúlt fél év során megvalósult fejlesztésekről, tatarozásokról, miniszteri-tanácsosi látogatásokról.

Talán további elképzeléseket segíti majd Hunvald Györgynek, Erzsébetváros polgármesterének látogatása is, ugyanis szeretnének létrehozni egy kóser élelmiszereket árusító üzletet, de ehhez – túl az egyéb nehézségeken – mindenekelőtt megfelelő helyiségre s anyagiakra van szükségük. Ezek alapvető fontosságúak, s sajnos nélkülük ezen tervük nem valósítható meg. A helyiség vonatkozásában – több elgondolásuk van – várják a polgármester válaszát, illetve segítségét.

Bejelentésre került, hogy a főtitkári teendők ellátására – az elöljáróság beleegyezésével – Paszkesz Somlai Tamás kapott megbízást, és a már több mint egy éve betegen Izraelben tartózkodó Hoffmann főrabbi feladatait M. T. Weiszberger rabbi látja el, nagyon aktívan végezve munkáját, úgy a kasrusz kérdéseinek vonatkozásában, mint a különböző korosztályok számára különféle témakörökben adott siurjai, oktatási téren. Az intézmények, a különféle üzletek működéséről szólva megállapítást nyert, hogy azok az igényeket kielégítve, megfelelően működnek. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne keresnének jobbító megoldásokat.

Comments are closed.