Forrás: Népszava

Talán a legnépszerűbb orosz nyelven publikáló író Vlagyimir Vojnovics. Magyarul a feszivál alkalmából jelentek meg első ízben könyvei. A két regény közül az egyik a Csonkin közlegény, amely eddig harminc nyelven jelent meg világszerte, s Jiri Menzel vitte mozivászonra. A másik a Kucsma című szatirikus regény.

Orosz író? 1980-ban megfosztották szovjet állampolgárságától s a hazájára vonatkozó kérdésére azt válaszolja: Mindenütt otthon érzem magam, ahol lehajthatom a fejem, de nincs otthonom. Egyébként Moszkvában és Münchenben tart fenn lakást. Jelenleg egy nagyterjedelmű esszén dolgozik Szolzsenyicinről, egykori barátjáról. Miért érzi ezt a munkáját fontosnak?

– Védtem Szolzsenyicint és szolidáris voltam vele, mert úgy véltem, hogy tisztességes, mindig az igazságra törekvő író. Kiadott egy vaskos, két kötetes munkát (magyar fordításban is megjelent- a szerk.), amelyben az oroszok és a Szovjetunióban üldözött zsidók nem mindig békés egymás mellett éléséről írt. Ezen a művön Szolzsenyicin évekig dolgozott. Nem hagyható szó nélkül némely mozzanata, amelyet én rendkívül ostobának és visszataszítónak találtam. Az ezzel kapcsolatos alapállása nekem elfogadhatatlan. Ezt röviden Szolzsenyicin így fogalmazta meg: egyensúly fedezhető fel azokban a tettekben, amelyeket a zsidók az oroszok ellen, és amit az oroszok a zsidók ellen elkövettek. Ez a téves megközelítés elhomályosítja azokat a tisztességes és ragyogó gondolatokat, amelyeket Szolzsenyicin nagyszerű elméje korábban létrehozott, és amiért velem együtt harcolt. Egykori barátom ezzel szinte mindent sárba taposott, amit addig alkotott.

A riporteri közbevetésre, miszerint Szolzsenyicinnek az antiszemitizmushoz való viszonya kifejezetten az igazság irányában változott, Vojnovics így válaszolt: ez téves állítás. ‘Semmiféle változást nem észlelhetek e tekintetben, mert azt írta meg, amit korábban vallott, érzett, gondolt, de amit a legutóbbi időkig nem írt meg, tehát elhallgatott. Most írta meg.Tehát nem volt felülvizsgálni valója.

Arra a kérdésre, hogy jelenleg, miután Szolzsenyicin-könyvét befejezi, mivel foglalkozik majd, a 73 éves Vojnovics azt mondta: ‘a magyar közönségnek nem volt módja megismerni, amit eddig írtam. Az ugyaniskapcsolódik mindahhoz, ami korábban Nyugaton sok országban megjelent, vagy amit immár Oroszországban is engedélyeztek.

N. Sándor László

Comments are closed.