Forrás: NOL

Munkatársunktól, 2005. április 25. 00:00

Az új pápa és a hívek a Szent Péter térenKép: REUTERS – Tony Gentile XVI. Benedek tegnapi beiktatási szentmiséjén, a római Szent Péter téren lefektette egyházpolitikája prioritásait. Lapka József magyar papnövendék is köszöntötte a pápát.

Hagyomány és folytonosság: XVI.Benedek beiktatási szertartása Szent Péter sírjánál kezdődött, az új pápa elődje aranyszínű miseruhájában, és II. János Pál pásztorbotjával jelent meg a Szent Péter téri szabadtéri oltárnál. – Nem tudtuk, kinek a neve fog kikerülni a konklávéból – mondta a nagy esélyesből lett pápa, akinek kérdésére, hogy: ‘az Úr gyenge szolgálójaként képes leszek-e ezt az emberi erőt meghaladó feladatot ellátni?’, a Szent Péter tér 400 ezres tapssal válaszolt. II. János Pál április 8-i temetésén lengyel zászlórengeteg lobogott a téren, most a német zászlók voltak többségben. A pápa ma fogadja honfitársait külön audiencián. – Ami ezen a téren az elmúlt hetekben történt, bizonyítja, hogy az egyház él, fiatal és a jövőbe vezet – mondta a pápa, aki az elsők között köszöntötte a Pészachot ünneplő zsidó testvéreket, és többször fordult a nem hívőkhöz, ‘kedves barátaimnak’ nevezve őket. Később szavait a fiatalokhoz intézte, ‘nyissátok meg életetek kapuit Krisztus előtt, aki semmit nem vesz el szabadságotokból’. A (főleg európai) templomok megtöltése tehát a prioritás. Ugyanakkor az áldozás pillanatában a Szent Péter téri hangosbemondók arra figyelmeztettek, hogy a szentségben csak a katolikusok részesülhetnek.

XVI. Benedek cáfolta, hogy kész ‘kormányprogramja’ lenne, beszéde mégis konkrét tervként hangzott, még hittanórát is tartott, elmagyarázta a pápai jelképek, a pallium és a halászgyűrű értelmét. Cél a világban és a lelkekben uralkodó sivatagok felszámolása: a háborúk, a szegénység, az éhség, valamint az ideológiai űr elleni küzdelem: ‘a világot a feszület, nem a keresztre feszítők váltják meg; az isteni türelem, nem az emberi türelmetlenség építi’.

A beiktatási szentmisén részt vevő 150 külföldi delegációban 17 iszlám ország szerepelt, Kína és Moszkva ismét távol maradt. Hazánkat a Mádl Ferenc államfő, Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Somogyi Ferenc külügyminiszter vezette delegáció képviselte.

Szili Katalin a Népszabadságnak úgy nyilatkozott: XVI. Benedek egyértelműen utalt a hagyomány követésére, a fő kihívás a béke és a szegénység elleni küzdelem, amely hívők és nem hívők számára egyaránt fontos.

Az új pápa beiktatási miséjén egy alföldi népviseletbe öltözött magyar papnövendék járulhatott az első párban XVI. Benedek elé. A Szent Péter téren tartott misén a felajánlási adományokat hozó párok közül az elsőnek volt a férfitagja Lapka József. A szatmárnémeti egyházmegye papnövendéke csikósnak öltözve mutatta be az adományt XVI. Benedeknek, míg társa ugyancsak a pápai német-magyar kollégiumot képviselte: a horvát Ilinka Stipic rendi öltözékben vitte az adományt.

Sajtóaudiencia

A Népszabadság tudósítóját is fogadta XVI. Benedek azon az első pápai audiencián, amelyet szombat délelőtt a pápaválasztást kísérő 6000 olasz és külföldi újságírónak tartott. (II. János Pál „78-ban csak 2500 újságírót fogadott). A pápa azt mondta: a sajtónak köszönhető, hogy a világ figyelme az elmúlt hetekben a Vatikánra összpontosult. Az egyháznak szüksége van a médiára a pásztorizációs tevékenységhez. XVI. Benedek tehát elődje sajtópolitikáját kívánja követni. Egy apró kommunikációs különbség: II. János Pál kézfejével köszöntött és adta áldását, XVI. Benedek mindkét karját a magasba emelte.

A hatalom jelképei

A pallium: a pápa vállára helyezett szalagon a tűvel áttűzött, vörös keresztek jelképezik a krisztusi sebeket. A palliumhoz szükséges báránygyapjút olasz trappista szerzetesek adták, a szövetet pedig a római Szent Cecília-templom benedekrendi apácái varrták meg.

A halászgyűrű: a 35 grammos aranygyűrű egy római ötvösmester munkája. Péter halfogásának jelenete, két hal és egy kereszt díszíti.

Comments are closed.