Forrás: Erec

A vetélkedő ötlete Dr. Hayim Gevaryahu professzortól származik, aki a hatvanas évek elején Ben Gurion miniszelnöktől kért támogatást a megvalósításhoz. Az első Nemzetközi Biblia Versenyt 1963-ban Jeruzsálemben, Izrael Állam Függetlenségi Napján rendezték meg. Azóta évről évre egyre több ország fiatalja méri össze tudását a bibilia ismeretekből.

A rendszerváltás óta a magyar zsidó fiatalok előtt is megnyílt a részvétel lehetősége. Az évek során mindhárom zsidó iskola diákjainak megadatott, hogy Izraelben képviseljék a magyarországi zsidóságot.

Idén első ízben szervezett a Szochnut közös felkészitő kurzust a jelentkezők számára. A diákok januártól heti alkalommal mélyültek el a biblia tanulmányozásában. A döntő előtti héten napi 8 órában, intenziv tanfolyamon bővitették ismereteiket. A képzés szakmai irányátására és a tanításra a Szochnut Dr Balázs Gábort kérte fel, aki ezen rövid idő alatt jól felépített óratervvel igyezetett a Tanach teljes anyagát átvenni a gyerekekkel. A tanításban segítségére voltak : Dov Levy, Sturovics Andrea tanárok és Radnóti Zoltán rabbi. Az intenzív tanulás lezárásaként a szombatot is együtt töltötték el a versenyzök.

A nagy izgalommal várt döntőre április 3-án vasárnap a Szochnut épületében került sor. A zsűri elnöki tisztre prof. Schweitzer József nyugalmazott főrabbit kértük fel. A tagok: Köves Slomo lubavicsi rabbi, Radnóti Zoltán rabbi, Jehuda Sharon oktatási kiküldött és Sturovics Andrea tanárnő voltak.

Az Amerikai Alapítvnyi Iskolából négyen, a Lauder-Javne Iskolából és a Scheiber Sándor Iskolából 3-3 diák vett részt a vetélkedésben. Az iskolák vezetői és tanárai is elkisérték a diákokat a versenyre.

A több forduló alatt szoros verseny alakult ki, amely során a versenyzők írásban és szóban adtak számot a Tórában, a Proféták Könyvében és a Szentiratokban való jártasságukról.

Az eredményt professzor Schweitzer József hirdette ki, mely szerint:

I. Polyák Ágoston Ariel – Lauder Javne Iskola

II. Mike Krisztina Anna – Lauder Javne Iskola

III. Hartai Enikő – Amerikai Alapítványi Iskola

IV. Kosztopulosz Szokratesz – Scheiber Sándor Iskola

V. Vejkey Bernadett – Scheiber Sándor Iskola

Az elmúlt évben Polyák Ágoston – aki akkor második helyezett volt -, utazott ki az izraeli versenyre. Mivel a Biblia Verseny szabályzata nem teszi lehetővé a többszöri részvételt, igy idén a második és a harmadik helyezett képviseli Izraelben a magyar zsidó fiatalokat. A versenyen részt vett 10 tanuló mindegyike – választásuk szerint -, a kétkötetes Bibliát, illetve Ünnepi imakönyveket kapott a Szochnuttól ajándékba.

Úgy gondolom, a résztvevők valamennyien nyertesek, mivel lehetőségük nyilt a Bibliában való elmélyülésre, ez remélhetően további tanulásra serkenti őket, valamint az iskolák többi diákját is.

Káldi Zsuzsa

Comments are closed.