Forrás: Új Élet

Legendák és félreértések az Aranyvonatról címmel nagy érdeklôdéssel várt és fogadott elôadásnak adott otthont a Bálint Zsidó Közösségi Ház.

A több mint százfôs hallgatóság elôtt Dr. Egri Oszkár, a Mazsihisz jogi képviselôje az Aranyvonat-perrel kapcsolatosan a következôket mondta:

– 1998-ban Bill Clinton létrehozta az ún. Aranyvonat-bizottságot, amely megállapította, hogy az eredeti, eddigi amerikai állásponttal szemben a vonat “szállítmánya” nem hadizsákmány, hanem elpusztított zsidók polgári jogi letétje. Ebbôl következôen, ha letét, akkor visszajár a letevônek vagy örökösének. Ez nyitotta meg az utat a perhez, amelyet tizenhárom idôs zsidó, Magyarországról származó amerikai állampolgár kezdeményezett.

– A problémát az jelentette, hogy bár a letéteket az érintettek igazolni tudták, azt már nem, hogy ezek a letétek egyedileg felkerültek-e az Aranyvonatra, s ha igen, mi lett a sorsuk, vajon melyik ország katonái dézsmálták meg. Ennek következtében a perben lehetetlen volt egyéni kártérítéseket sikerrel érvényesíteni.

– A nemzetközi zsidó szervezetek és a politikai nyomás eredményeként az Egyesült Államok kormányzata gesztusértékkel felajánlott egy körülbelül 25 millió dollárról szóló megállapodást. A megállapodás-tervezet szerint ezt az összeget idôs, beteg holokauszttúlélôk gyógykezelésére lehetne fordítani, és egy alapítvány kezelné. A magyar holokauszttúlélôk a nettó összeg 22%-áig (mintegy 4,5 millió dollár) élhetnének ezzel a lehetôséggel. A tervezet nem tükrözi egészen a Mazsihisz szándékát, de a nemzetközi zsidó szervezetek által elôkészített megállapodás hosszas egyeztetés és kompromisszum eredménye.

– Azt is hangsúlyozni kell, hogy a végleges megállapodás szövege még nem került aláírásra, ez talán reményt ad további egyeztetésekre, és akár az összegszerűség, akár az elosztási arányok vagy egyéb feltételek módosítására.

– A végsô megállapodás aláírására és bírósági jóváhagyásra az USA-ban (nemzetközi zsidó szervezetek részvételével), vélhetôen ez év októberében kerül majd sor.

Comments are closed.