Forrás: Mazsihisz

SAJTóKOMMüNIKé

2005-04-04 14:40:11

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége mély együttérzéssel kísérte figyelemmel II. János Pál pápa betegségét, szenvedéseit és megrendüléssel értesült bekövetkezett haláláról.

A magyarországi zsidóság vezetői és hívei őszinte részvétüket nyilvánítják katolikus testvéreiknek az egyház fejének elhunyta alkalmából.

A magyarországi zsidóság igen nagyra értékeli és őszinte megbecsüléssel tekint II. János Pál pápának 26 éves pápasága alatt végzett tevékenységére, amelyet a vallásba vetett hit helyreállítása és kibővítése, az egyházak és az állam kapcsolatainak rendezése, valamint a béke megőrzése érdekében kifejtett. A magyarországi zsidóság különösen nagyra értékeli a pápa azon megnyilvánulásait, amelyeket egyháza és a zsidóság kapcsolatainak jobbá tétele, a holokauszt lelki következményeinek felszámolása terén tett. A magyarországi zsidóság vezetői és hívei őszintén bíznak abban, hogy ez a folyamat II. János Pál pápa halálával nem szakad meg, és a fájó gyász elmúltával a bíborosi testület megfelelő döntését követően méltóképpen folytatódik.

A MAZSIHISZ vezetői részvétüket nyilvánították a Pápai Nunciatúrának és a Magyar Katolikus Püspöki Karnak is.

Budapest, 2005. április 1.

Comments are closed.