Forrás: Híradó

A magyarországi történelmi egyházak osztoznak a II. János Pál pápa iránt megnyilvánuló együttérzésben – írja e heti számában a Vasárnapi Hírek

A lap cikkében II. János Pált méltató nyilatkozatokat idéz magyarországi történelmi egyházak vezető személyiségeitől.

Bogárdi Szabó István lelkész, a Magyarországi Református Egyház Duna-melléki püspöke szerint a katolikus egyházfő közép-kelet-európai emberként a “létező szocializmus” ismerőjeként, a vasfüggöny mögül érkezett keresztényként markánsan képviselte az itteni közösségek antikommunizmusát a Vatikánban,- ezzel is hozzájárulva a kommunizmus bukásához, a rendszer felbomláshoz.

D. Szebik Imre lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke azt emelte ki, hogy II. János Pál pápa tisztasága, a belőle személyi válogatás nélkül áradó szeretet a XX-XXI. századot gazdagította. Hívők és nem hívők egyaránt megtapasztalhatták a nagyvilágban: íme egy főpap, aki nem magához hív másokat, hanem elsőként ő maga kell útra az emberekhez.

Zoltai Gusztáv a Magyarorzsági Zsidó Hitközségek Szövetségének ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: olyan embert veszít el a világ, aki egész hosszú életpályája, ezen belül hosszú, 26 évnyi pápasága során a vallások közti megbékélésért, a világbékéért küzdött a maga csendes, következetes módján. A magyarországi zsidóság nagyra értékeli azt, amit Karol Wojtyla, II. János Pál tett egyháza és a világ zsidósága kapcsolatáért.

Comments are closed.