Forrás: Magyar Hírlap

Bárák Ben-Ámosz, Jeruzsálem

…az egyetlen számításba jöhető megoldás az értékek visszaszolgáltatása a tulajdonosoknak vagy örököseiknek.

A floridai bíróság törvényesítette azt az egyezményt, amelyet az amerikai kormány képviselői kötöttek egy csoport magyar származású, amerikai állampolgárságú zsidóval. Az Egyesült Államok 25 millió dollárt hajlandó fizetni kártérítésként az úgynevezett aranyvonatért. Arról a 44 vagonról van szó, amelyekben 1945 tavaszán a Szálasi-kormány próbálta nyugatra menteni a magyar zsidóktól elrabolt értéktárgyakat. 1945. május 11-én az amerikai hadsereg 42. gyalogsági hadosztályának katonái lefoglalták a vonatot, ezáltal a felelősség a rajta levő értékekért átruházódott az Egyesült Államok kormányára. Az 1945-47-es évek során amerikai tisztek és katonák ellopták-elrabolták az értékek nagy részét, a maradékot az amerikai hatóságok 1948 nyarán elárverezték.

A magyar kormány és zsidó szervezetek többszöri felszólítása ellenére a Fehér Ház makacsul tagadta felelősségét, és elzárkózott mindenfajta megegyezés elől. A washingtoni kormány által mostanában felajánlott 25 millió dollár az igazság és törvényesség megcsúfolása akkor is, ha bizonyos izraeli körök vagy zsidó szervezetek beleegyeznének. Minthogy a magyar zsidóság tulajdonáról van szó, az egyetlen számításba jöhető megoldás az értékek

visszaszolgáltatása a tulajdonosoknak vagy örököseiknek.

Az amerikaiak hosszú éveken keresztül intenzív nyomást gyakoroltak Németország és Svájc kormányára azért, hogy reális kárpótlást fizessenek az elrabolt zsidó vagyonokért. A minimum, ami elvárható, hogy ők maguk is ilyen elvek szerint cselekedjenek. Ha felajánlanak 25 millió dollárt mint szerény erkölcsi kárpótlást a hatvan évig húzódó törvénytelenség jóvátételére, ez természetesen jogukban áll, sőt dicséretre méltó, de semmi köze alapvető kötelezettségükhöz. Tudniillik, hogy vissza kell adniuk az elrabolt javakat vagy reális értéküket a tulajdonosoknak.

Az aranyvonatról elrabolt vagyon mai értéke három és fél-négymilliárd dollár között van, ez az az összeg, amit kötelességük visszafizetni, személyesen a tulajdonosoknak vagy jogos örököseiknek. Minden más megoldás a nemzetközi jog megcsúfolása lenne.

Comments are closed.