Forrás: Magyar Hírlap

Méltatlan a lelkészi tisztségre

Domonkos István, Budapest

A nap témája két egész oldalon foglalkozott a gyűlöletbeszéd kérdésével. (A tárgyalás berekesztve: nincs védelem a kirekesztés ellen, MH, márc. 4.) Magam 84 éves zsidó vallású ember vagyok. A fiatal Hegedűs Loránt ellen nem szándékoztam és nem szándékozom jogi lépéseket kezdeményezni, inkább mélyen sajnálom, hogy ilyen buta és aljas ember él közöttünk, aki szégyent hozott felekezetére.

Magyarországon sok éve sikeresen működik a Keresztény-Zsidó Társaság. Ennek tagja vagyok, működésünk elősegíti a vallásfelekezetek közötti megértést. Emlékezetes számomra, hogy egy alkalommal Hegedűs Lóránt református püspök Ráday utcai intézetükben fogadást adott társaságunk tagjainak. A testvériség szellemében előadások hangzottak el. Bemutatkozáskor mondtam a püspök úrnak, hogy zsidó vallású vagyok, szívélyesen üdvözölt, átölelt. Én igaz örömmel vettem ezt a fogadtatást, emlékeztettem a püspököt, hogy a vészkorszak idején számos református, evangélikus keresztény ember szállt szembe a nyilas őrülettel.

Biztos vagyok abban, hogy a püspök úr és felekezetének mértékadó vezetői elítélik a gyűlöletre uszító kijelentéseket. Undorító viszont, hogy a felmentő bírósági ítélet után a fiatal Hegedűst barátai a vállukra emelve ünnepelték. Ha a hatóságok nem képesek a kérdésben megfelelően dönteni, számunkra marad, hogy állandóan és fáradhatatlanul ismételjük minden lehető fórumon a nyilvánosság előtt: ez az ember nem méltó a lelkészi tisztségre, magatartásával megcsúfolta a lelkészi hivatást. Szeretném remélni, hogy egy idő után rádöbben kijelentésének mélységesen sértő, buta és aljas voltára. Kívánom neki, hogy tartson bűnbánatot, és gondolja meg, milyen veszélyt hoz a magyar társadalomra, ha kirekesztő és uszító beszédekkel próbálják feltámasztani a múlt egyik legborzalmasabb és a hazára nézve is legkártékonyabb szélsőjobboldali gondolkodásmódot. Amit tett, súlyos vétek, és idézem itt Bajcsy-Zsilinszky Endrének a bitófa alatt mondott szavait: “Isten szeme mindent lát!”

©

Comments are closed.