Forrás: NOL

Bécsből jön a bizonyítvány

Nemzetközi gazdasági vizsga Magyarországon

Kiss Melinda Katalin, 2005. március 10. 00:00

EBC*L-vizsga előtti felkészítő konzultáción egy multinacionális cég kereskedői és marketingesei Kép: Kovács Bence Egyre népszerűbb az üzleti, gazdasági alapismereteket nyújtó egységes európai gazdasági oklevél: az idén tavasszal már több százan szereznek bizonyítványt.

Gazdasági alapismeretekre szükség van a mindennapi életben való boldoguláshoz: előbb-utóbb mindenki rádöbben erre, s aki nem főiskolai, egyetemi szinten szeretné megszerezni ezt a tudást, annak sem kell sokáig keresgélnie a képző cégek kínálatában. Alig egy éve alakult meg az ECDL-hez, a számítástechnikai tudást igazoló okleveléhez hasonló elvek szerint létrehozott és kidolgozott egységes európai gazdasági oklevél (EBC*L – korábban EBDL) magyarországi képviselete. Az azóta eltelt időben országszerte mintegy 30 településen jöttek létre vizsgaközpontok, s eddig csaknem 130 magyar bizonyítványt állított ki az EBC*L bécsi központjának kuratóriuma. Az idén tavaszra további négy-hatszáz vizsgát jeleztek a vizsgaközpontok. Időközben a képviselet megszerezte a Felnőttképzési Akkreditációs Tanács program-akkreditációját is: így az a vizsgaközpont, amelyik változtatás nélkül veszi át tőlük a programot, már áfamentes kurzusokat kínálhat.

– Eddig jellemzően szakközépiskolák és felnőttképzéssel foglalkozó cégek vállalták a vizsgaközponttá válás szigorú feltételeit, de akad példa arra is, hogy felsőoktatási intézmények – mint a Szolnoki Főiskola – bővítették az EBC*L-lel a képzési kínálatukat – mondja Paukóné Várnai Adrienn, az EBC*L magyarországi képviseletének igazgatója. Az intézménynek vállalnia kell például, hogy évi 30 vizsgát lebonyolít, továbbá, hogy a kétórás írásbeli vizsga alkalmával csak akkreditált vizsgafelügyelő van a teremben, a vizsgára felkészítő tanár nincs.

Az írásbeli vizsgán három kérdéstípusra kell felkészülniük a hallgatóknak: fogalommagyarázó, a téma megértését firtató kérdésekre és egy esettanulmány ismertetésére. Mivel a tananyag gyakorlatorientált, a vizsgán is bizonyítani kell, hogy konkrét gyakorlati kérdéseket is meg tud válaszolni a vizsgázó. – Tapasztalataink szerint a legtöbb nehézséget az elmélet gyakorlati alkalmazása okozza a diákjainknak – meséli az igazgató. Ezért is igénylik a magánúton tanulók – a tankönyv és a CD segítségével tanfolyami részvétel nélkül is megszerezhető a bizonyítvány – a teszt előtt a konzultációt a felkészítő tanárral. A könyv az EBC*L A modulja négy témakörének (mérlegkészítés, költségszámítás, mutatószámok, társasági jog) tananyagát, fogalmakat, képleteket, magyarázatokat, a CD pedig mindemellett a témakörökhöz kapcsolódó esettanulmányokat, vizsgakérdéseket és megoldásukat tartalmazza.

A feladatlapokat a magyar képviselet, s nem a vizsgafelügyelő javítja, az oklevelet pedig az osztrák kuratórium állítja ki. A javítás után pontszámokat nem közöl a képviselet, csak azt, hogy valaki megfelelt vagy elbukott-e a teszten. Mindazonáltal akinek nem sikerül a vizsga, lehetősége van térítési díj ellenében írásos kiértékelést kérni: ez témakörönként tartalmazza az elért pontszámokat.

A képzés minőségbiztosításának része az is, hogy csak az taníthatja, aki maga is megszerzi a bizonyítványt. Mind a tanároknak, mind az okleveles vizsgafelügyelőknek évente továbbképzéseken kell részt venniük a tananyag esetleges változása miatt. Minden vizsga után visszacsatoló kérdőív kitöltését kérik a résztvevőktől, amelyben bárki kifejtheti véleményét, észrevételeit, és így folyamatosan továbbfejlesztik a képzést is.

– Több hallgatónk is jelezte, hogy jó lenne, ha a tananyag közelebb állna a magyar számviteli szabályokhoz, illetve a gyakorlati példák jobban tükröznék a hazai üzleti élet realitásait, így ennek megfelelően a tankönyvet és a vizsgafeladatokat is tartalmazó CD-ROM-ot is átdolgozzuk a következő kiadás előtt – mondja Paukóné Várnai Adrienn. – A hallgatói visszajelzések eredményeképp a tankönyv nyelvezete is megújul, érthetőbb és magyarosabb lesz. Ugyancsak a minőségbiztosítás része, hogy a magyarországi képviseletnek joga van bármely vizsgaközpontot előzetes bejelentés nélkül ellenőrizni, megjelenni egy-egy vizsgán, és betekinteni a feladatlapokba, vizsgadokumentumokba, vagy a hallgatókat közvetlenül megkérdezni tapasztalataikról.

Sokak szerint közgazdasági ismereteket már a középiskolában is oktatni kellene. – Szeretnénk elérni, hogy a közoktatásban az alternatív tantárgyként választható területek közé kerüljön a gazdasági ismeretek – mondja az igazgató. Emellett arról is tárgyalnak az oktatási tárcával, hogy az Országos Képzési Jegyzék felülvizsgálata során néhány szakma tantervében beilleszthető modulként szerepeljen az EBC*L tananyaga – utána pedig már bárki szabadon dönthet arról, vállalja-e a bizonyítványért a megmérettetést, és kifizeti-e a vizsgadíjat.

A Nemzeti Szakképzési Intézettel folyatatott tárgyalások során pedig arról szeretne megállapodni a képviselet, hogy az EBC*L bekerüljön a tanártovábbképzésben választható szakirányok közé. – Terveink között szerepel az idén is megrendezni a TUDD+ versenyt, amelyet tavaly télen középiskolások számára hirdettünk, illetve fontolgatjuk egy nyári tábor szervezését is a Balaton mellett – teszi hozzá az igazgató. A múlt évi megmérettetésen 120 középiskolás indult 16 intézményből. Az első három helyezett pénzjutalmat, valamint 27 társukkal együtt 50 százalékos kedvezményt kapott a vizsgadíjból. Többen már bizonyítványt is szereztek.

A képviselet szeretné meghonosítani azt a németországi gyakorlatot, miszerint azt a céget, amely dolgozói számára lehetővé teszi az EBC*L bizonyítvány megszerzését, minősített EBC*L vállalattá nyilvánítanák. Hazánkban egyelőre csak a Samsung dolgozói – többségükben marketingesek és kereskedők – vettek részt a kurzusban. – Igaz, ebben az esetben ők maguk harcolták ki, hogy a vállalat a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolva illessze a belső képzések közé az EBC*L bizonyítvány megszerzésére felkészítő tanfolyamot – teszi hozzá Paukóné Várnai Adrienn.

Európai

EBC*L-központok

Európában is szaporodnak a nemzeti képviseletek: jelenleg a magyar mellett Ausztriában, Németországban, Svájcban, Horvátországban, Lengyelországban és Olaszországban működik, illetve Szerbia és Montenegróban, Szabadkán hamarosan megkezdi működését. Belgiumban és Hollandiában is megszerezhető a bizonyítvány, továbbá az osztrák központ most tárgyal Nagy-Britanniával az oktatás megkezdéséről. A képzés iránt Izraelből és a Távol-Keletről, Kínából is érdeklődnek, a közelmúltban több delegáció is járt a bécsi EBC*L-központban, így előfordulhat, hogy ezt a bizonyítványt ott is elismerik majd.

Példa a megértést szolgáló kérdésre

A sportszerkereskedőnek negatív adózás előtti eredménye

(- 10000 euró) van.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + 2000 euró.

– Hogyan értékeli Ön a cég fő tevékenységének eredményét?

– Nevezzen meg két lehetséges okot arra, hogy hogyan jöhetett létre a negatív adózás előtti eredmény!

Népszabadság Rt. * Impresszum * Hirdetési lehetőségek * Előfizetés * Regisztráció * Hírlevél * Adatvedelem * Akciók * Lap tetejére * ©

Comments are closed.