Forrás: Magyar HírlapValótlan tényállítás, felelőtlen ügyvédi magatartás

Dr. Uttó György, a Magyar Bírói Testület elnöke

A Magyar Bírói Egyesület számára mindenkor szomorú kötelesség, amikor a bírákat alaptalanul elmarasztaló ügyvédi megnyilatkozás miatt fordul a nyilvánossághoz. Ezúttal a Magyar Hírlap a 2005. március 4-i számában tette lehetővé dr. Ádám György ügyvédnek, hogy pervesztesként a magyar igazságszolgáltatást – így tehát a magyar bírákat is – „markáns antiszemitizmussal” vádolja. E valótlan állítás állampolgárként is felelőtlen magatartás, ügyvédként pedig nem is minősíthető cselekmény. Ha igen, akkor ez csak a tettest, dr. Ádám Györgyöt minősíti.

Amikor a Magyar Bírói Egyesület a bírói tisztség tekintélyét védelmezi, elsődlegesen nem a bírák mint magánemberek, hanem a pártatlan, elfogulatlan ítélkezés mint a törvényeknek alárendelt társadalmi szolgálat jelentősége és felelőssége miatt teszi. Amikor pedig a bírói tisztség méltóságát látja veszélyeztetettnek, mint például a jelen esetben, nem a támadó személyével, tehát dr. Ádám György ügyvéddel, hanem kizárólag a bírák tisztességét, az irányukban fennálló közbizalmat romboló megnyilatkozásával szemben lép fel.

©

Comments are closed.