Abcug!

sofar, 2005. március 07. 23:19  JNA24 médiafigyelő, Népszava Add comments

Forrás: Népszava

Népszava Napilap 2005. március 8. kedd

Abcug!

A régi magyar hagyomány parlamenti, politikai tiltakozásánál -Abcug (le vele!) sokkal durvább, alpáribb szavakkal fojtották bele a szót múlt szombaton Eörsi Mátyás magyar parlamenti képviselőbe, a magyar állam által finanszírozott kolozsvári Szapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, ahol előadást akart tartani. A magyar parlament integrációs bizottságának szabaddemokrata elnöke Erdély – ezen belül Kolozsvár – európai uniós perspektíváiról, Románia, s természetesen vele együtt Erdély mielőbbi uniós csatlakozásáról szeretett volna az RMDSZ meghívására eszmecserét folytatni.

A vendéget nem engedték beszélni, nem engedték, hogy Erdély javát szolgáló gondolatait kifejtse. Elsőnek a kolozsvári református kollégium – jegyezzük fel az utókor számára nevét, Pap Géza püspök – utasította ki a magyar képviselőt. A Szapiencián egy 30 fős, jó előre megszervezett tüntető csoport állta el a képviselő útját. És hiába nyugtatta a kedélyeket, Eckstein-Kovács Péter szenátor, értelmes vita helyett csak a gyűlölködő szidkozódás és zsidózás (mocskok, menjetek a gázai övezetbe) volt a válasz.

Kérem a botrányt – mert ami történt, az botrány a javából! – senki ne azonosítsa az erdélyi magyar ifjúság egészével vagy Kolozsvár egyetemistáival. A botránykeltők a magyarországi jobb-szélsőjobb kihelyezett különítményébúől a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társaságábóll rekrutálódtak. Nem újdonság,hogy a hazai jobboldal élén néhány Fidesz politikussal 2002 óta mindent elkövet, hogy a hazai belpolitika lázbeteg dührohamait kitelepítse Erdélybe is. Emlékezzünk csak Kövér László döbbenetes megnyilatkozására, mikor azt javasolta, hogy a magyar kisebbség jogainak érvényesítésére hagyjon föl a törvényes és békés úttal, mivel sokkal eredményesebb az erőszakos fegyveres akció (az obsurus állítás egyébként szemen szedett hazugság). Vagy gondoljunk a Fidesz erdélyi szabadegyetemének némely lázítással felérő előadására. A rosszindulat, a politikai bajkeverés megtervezett folyamatába illeszkedik Eörsi képviselő inzultálása (és lezsidózása) is. Mármost két dolgot tehetünk és két dolgot tehet az erdélyi magyar progresszió is. Egyfelől le kell szögeznünk – és várjuk, hogy az erdélyi magyarság hiteles vezető képviselői is ezt tegyék – megengedhetetlen, hogy a hazai jobboldal mennél rosszabb, annál jobb módszerét egyre növekvő erővel telepítse át az erdélyi magyarság körébe. Ez bűn a román néppel békében élni akaró magyarjaink ellen, s e bűnös folyamatnak itt az ideje, mind az erdélyi magyarságnak, mind pedig a jól fejlődő román-magyar államközi kapcsolatoknak utját állni. Másrészt: az Eörsi képviselőt ért incidens és hasonló hitványságok miatti szomorúságunkat ellensúlyozza, hogy az RMDSZ jelesei, mint Markó Béla miniszterelnök-helyettes, és az RMDSZ képviselői a román parlamentben minden szélsőséget elutasítva, a román-magyar együttélésben kiváló eredménnyel munkálkódnak.( Eckstein-Kovács szenátor legorombítása és lezsidózása legyen számukra is intő jel.) Az erdélyi magyarság érdekeinek ők a hiteles letéteményesei, mindenek előtt az ő joguk és kötelességük az együttélés normális folyamatára, mint a szemük fényére vigyázni és a botrányhősökre rászolni, hogy – abcug!

Szász István

CopyRight Népszava

Comments are closed.