Forrás: NOL

Az évezred biológiája

Chikán Ágnes, 2005. február 17. 00:00

Genetika tanároknak

A rohamléptekkel fejlődő tudomány palettáján megjelent molekuláris biológia magával hozta a génsebészetet, a vele szemben szárnyra kapott jogos és jogtalan félelmekkel együtt. A közvéleményben egyre burjánzó tévinformációk és az ismerethiány arra késztette az Európai Molekuláris Biológiai Társaságot (EMBO), hogy létrehozzon egy nemzetközi kutatókból álló egységet. Heidelbergi laboratóriumában elindította Kutatás és társadalom című programját, melynek egyik célja, hogy a korábban diplomát szerzett középiskolai tanárokkal megismertesse a legújabb kutatási eredményeket. A németországi központnak sikerült megszereznie Brüsszel támogatását, így Európa, illetve Izrael különböző városaiban rendre szerveznek tanártovábbképzéseket.

Ennek a sorozatnak – Prága, Varsó, Koppenhága, Jeruzsálem és Heidelberg után -, tavaly Szeged adott otthont. Az MTA Biológiai Központjában megrendezett nemzetközi tanácskozáson csaknem száz magyar ajkú középiskolai tanár vett részt, akiknek költségeit teljes egészében az EU fedezte. A hazai, a Szlovákiából és Ukrajnából érkezett, korábban diplomát szerzett biológia szakos oktatók neves szegedi és budapesti professzorok, a szegedi központban és a Közép-európai Egyetemen dolgozó kutatók előadásait hallgathatták meg a molekuláris biológia, a molekuláris genetika, a géntechnológia, a bioinformatika és a bioetika témaköréből. A tudomány legújabb eredményei alapján tájékozódhattak egyebek között a géntechnológia keltette jogos és jogtalan félelmekről, a megalapozott reményekről, s a már magvalósult jótéteményekről, a molekuláris genetika gyógyításban játszott szerepéről.

Nagy érdeklődéskísérte a vörös-fekete tarka macskákrólés a természettudós etikai dilemmáirólszóló előadást.

Comments are closed.