Forrás: Magyar HírlapSorstalanság film pedig van

Dr. Danziger György, e-mail

A Sorstalanságról már kétszer jelent meg kritika az MH-ban. (Sorstalanság: nagy könyv árnyéka, MH, febr. 9.; Film, ami nincs, MH, febr. 12.) Az Indexen is, nagy terjedelemben: általános az elmarasztalás. Mind ez idáig egyéb kulturális produktumoknál a kritikák zömével egyet tudtam érteni. Így most előre elolvasva ezeket, negatív előítélettel telítve ültem be a nézőtérre. A fanyalgás a film nézése közben elmúlik, elmarad az épített s konstruált színhelyekre, az építményekre figyelés, elsodor az érzelmi áradat.

Számon kérhető-e a regény eszmeisége a filmtől? Igen, ha hamisít, torzít, hazudik. Meg lehet-e filmesíteni a Háború és békét vagy A halál Velencébent? Igen. Megtették. Ugyanazt kaptuk? Nem. Távolról sem. Ettől még, más szempontok kiemelésével, képekben gondolkodással új, nagyszerű mű születhet, s ezt filmnek hívják. Ez történt ebben az esetben is. Sztankóczy a cementhordás-jelenet regénybeli hangulatát kéri számon a filmtől. Számomra az eizensteini lépcsőjelenet nagyságával párhuzamba állítható képi megfogalmazás született a német tisztre hátranéző Köves Gyuri tekintetével.

A kamera kívül marad – írja a kritikus. Néha igen. Szerintem ez a könyv hangulatának visszaadásához remek fogás. Szép képeket és szép zenét ad – írja a kritikus. Ez miért baj? Számomra, aki komoly kritikával illettem mindig is az ún. hollywoodi hangulatú munkákat, ezek a képek és a mindig a kellő pillanatban felcsendülő zene az őszinte, tiszta katarzis élményét hozták.

A Schindler listája mintha nem is ez a műfaj lenne. Másoknak, másról szól. A film etűdökre osztása nem hiba, hanem erény. Igen sokszor mély a csend. Amikor a zene megszólal, a jelenetet a megdicsőülés kategóriájába emeli. Mint Trier a Hullámtörésében, amikor a meggyalázott főszereplő lelke a mennybe száll, és a falu nem létező harangjai megkondulnak!

Sorstalanság film pedig van. Nem regény – az már régóta kész. Képi eszközökkel, operatőrből rendezővé lett tehetséges művész alkotásából született mű. Jó lenne, ha minél többen megnéznék, s ha másképp látják, mint a kritika, vitába szállnának vele.

©

Comments are closed.