Forrás: Tűsarok

Mindkét, a Trafóban fellépő „Jázmin”, Yasmeen Godder és Jasmin Vardimon izraeli születésű, azonban míg Godder elsősorban New Yorkban tanult, illetve New York és Izrael között ingázva alkot, Vardimon Londonban kezdett el dolgozni.

Február második hetében különösen gazdag programmal várja a Trafó (Bp. IX. Liliom u. 41.) látogatóit. Egy hét leforgása alatt mutatják be két, a kortárs tánc fiatal generációjához tartozó, kiemelkedő koreográfus munkáját. Mindkét „Jázmin”, Yasmeen Godder és Jasmin Vardimon izraeli születésű, azonban míg Godder elsősorban New Yorkban tanult, illetve New York és Izrael között ingázva alkot, Vardimon Londonban kezdett el dolgozni. A közös gyökerekkel, kulturális háttérrel rendelkező Jázminok egyedi és összetéveszthetetlen stílusa egyéni hangvételű, markáns, ám rendkívül különböző koreográfiákat szült.

A bemutatásra kerülő két darab közös vonása, hogy mindkettő egy-egy társadalmi jelenségre fókuszál. Yasmeen Godder : „Two Playful Pink” című darabjában a női test, a női lét különböző – főképp társadalmi – aspektusait vizsgálja, sajátos mozdulatvilágával jelenítve meg a számára érdekes problémákat és dilemmákat. Jasmin Vardimon „Lullaby” című alkotásában a kórházi közeg játékos megelevenítésére, az emberek betegséghez fűződő viszonyának feltérképezésére helyezi a hangsúlyt. Az orvos-beteg viszony visszáságait, a beteg kiszolgáltatottságát járja körül egy olyan, a klasszikus fizikai színház műfajába tartozó táncelőadás keretében, amelyet dinamikus mozdulatsorokkal, leleményes koreográfiával és jó adag fekete humorral spékel meg. A Jázminok párba állítását kifejezetten érdekessé teszi, hogy mennyire más eszközökkel, rendkívül eltérő alkotói világból merítve közelítik meg témájukat.

Mindegyik előadás második napjának estéjén (február 9-én és 12-én) 21.00-tól Sisso, a Tűsarok szerkesztője beszélget a helyszínen az alkotókkal a közönség bevonásával.

Yasmeen Godder(IL): Two Playful Pink című darabja február 8-án és 9-én 20.00-tól látható.

Az Izraelben és New Yorkban élő és alkotó Yasmeen Godder az izraeli független koreográfusok fiatal generációjához tartozik. Immáron másodjára lép fel a Trafóban, ahol 2003. márciusában mutatkozott be „Hall” című koreográfiájával.

Az izraeli kortárs tánc a Batsheva és a Kibbutzi társulatok révén szerzett hírnevet magának. A drámai jelenetekkel tűzdelt, néha igen lírai betétekkel színesített, a táncosoktól nemcsak magas technikai tudást, hanem komoly fizikai erőt is megkövetelő darabok sajátos hangulatot árasztanak. Legutóbb a Budapesti Őszi Fesztivál alkalmával láthatta a magyar közönség a Batsheva társulat „Mamootot” előadását és kóstolhatott bele ebbe a sajátos, férfiasan kemény és gyengéd ízbe, melyet minden esetben kitűnő táncosok tolmácsolnak.

Emellett azonban egy új generáció nőtt fel, mely teljesen más művészeti tapasztalatokra és életérzésre támaszkodik. Ide tartozik a 2001. őszén a Trafóban nagy sikerrel bemutatkozó Inbal Pinto és csapata, és Yasmeen Godder is. Míg Pinto gyakran támaszkodik színházi elemekre, addig Godder kizárólagosan táncban gondolkodik. Nemcsak a generációs különbség, de női mivolta is megkülönbözteti a „nagy öregek” művészetétől, egy pszichologizálóbb, a belső lelki folyamatokat előtérbe helyező mozgásvilágot hoz létre. E jellegzetes mozgásvilág segítségével vizsgál különféle szituációkat és élethelyzeteket, melyekben az emberi kapcsolatok és a magány a leglecsupaszítottabb formájukban kerülnek bemutatásra. Ezzel egyidejűleg a szerepjátékok egész sorát is felvonultatja, hisz koreográfiáiban a test legbensőbb impulzusait a bevett társadalmi megnyilvánulási formákkal való állandó konfrontációjában, együtthatásában szemlélteti.

A darabról: Két nő – három jelenet. Egy est, amely során a két táncosnő (Yasmeen Godder és Iris Erez) elénk tárja, hogyan viszonyulnak nőként az állandóan rájuk szegeződő tekintetekhez. Milyen érzés a vizsgálódó szempárok kereszttüzében állni? Hogyan próbálunk az elvárásoknak megfelelni? Hogyan válik a test – a női test – ebben a kontextusban a társadalmi kommunikáció eszközévé? Milyen viselkedésmódokat ölt egy nő (önkéntelenül?) magára? Hogyan feszülnek egymásnak a test legbensőbb impulzusai és a bevett társadalmi megnyilvánulási formák?

A három részből álló est során a női test és a női létezés különböző aspektusait villantják fel, végletekig lecsupaszított formában. A szürreális képi világ ihletette előadásban a deformáltság válik eszközzé és míg görbe tükröt tart a világnak, egyben egy újszerű – egyszerre rejtélyes, humoros és felkavaró – táncnyelvet hoz létre.

Yasmeen Godder „Two Playful Pink” című alkotását 2003. novemberében, a „Curtain Up” fesztivál alkalmával mutatta be a Suzanne Dellal Center for Dance termében, Tel-Avivban.

Az alkotóról: Az 1997 óta dolgozó táncművész és koreográfus 11 évesen költözött New-Yorkba. Középiskolai tanulmányait a New York”s High School of Performing Arts-on végezte, ezt követte a New York University”s Tisch School.

Az elmúlt három év alatt három egész estés koreográfia fűződik a nevéhez: „Hall” (2001), „Sudden Birds” (2002) és „Two Playful Pink” (2003) címmel. 2004. novemberében mutatta be új darabját a Suzanne Dellal központban, Tel-Avivban. 2001-ben elnyerte a New York-i Dance and Performance Bessie Award díjat az „I feel funny today” című alkotásával.

Izraelben rendszeresen bemutatja munkáját a Suzanne Dellal Center for Dance, míg New Yorkban koreográfiái olyan neves kulturális intézményekben kerültek bemutatásra, mint a DTW vagy a Kitchen.

Az 1999-2000. év folyamán a Movement Research Artist in Resident keretében folytathatta táncosi és koreográfusi tevékenységét. 2000-ben elnyerte a New York Foundation for the Arts Choreographer”s Fellowship ösztöndíját. 2001-ben megkapta az izraeli kulturális minisztérium Fiatal Koreográfusok Díját (Young Choreographer”s Award).

Az elmúlt évek során munkái nemzetközi szinten ismertté váltak. A „Two Playful Pink” többek között a Whitney Múzeumban, Franciaországban és Horvátországban került bemutatásra.

A Jasmin Vardimon Dance Company (UK): Lullaby címá kortárs tánc előadása február 11-én és 12-én 20.00-tól látható a Trafóban.

Jasmin Vardimon 1997-ben, Londonban alapította meg saját társulatát, a Jasmin Vardimon Dance Company-t. Az izraeli születésű Vardimon a fiatal generációhoz tartozik, akárcsak Yasmeen Godder, és az évek során erőteljes és markáns koreográfusi stílust alakított ki. Munkáját leginkább az erőszak, a humor és a szexuális szenvedély mindig megjelenő motívumai fémjelzik, amely az emberi viselkedés fizikai aspektusainak és a szereplők közti interakciók éleslátó megfigyelésétől válik igazán átütővé. A színpadi mű az innovatív videovetítésekkel és a rendkívül eklektikus zenei háttérrel alkot szerves egységet. Vardimon alkotásait az teszi teljes mértékben befogadhatóvá, hogy alapvető emberi tapasztalatokra épít, ezeket az élményeket próbálja felfedni, egy rendkívül minőségi, szenvédelytől, tehetségtől és odaadástól áthatott munka keretében.

A Jasmin Vardimon társulat számos nemzeti és nemzetközi fesztiválon vett részt, darabjaival világszerte turnézott, többek között Szlovénia, Spanyolország, Belgium, Németország, Dánia és Olaszország neves színházaiban.

Vardimon munkáját méltatja, hogy 2003-ban a Critics Circle National Dance Awards keretében a „Legjobb női művész” címre jelölték. 2000-ben elnyerte a rendkívüli elismerést jelentő Jerwood Koreográfusi Díjat. Olyan társulatoktól kapott koreográfusi megbízást, mint a Trafóban az elmúlt évben nagy sikerrel fellépő CanDoCo, a Transitions Dance Company, a Welsh Independent Dance, Barebones és a Wapping power station. Ezenkívül a londoni Oval House-ban megrendezett első táncfesztivál kurátorának kérték fel.

Vardimon olyan neves intézményektől kapott felkérést az alkotásra, mint a londoni The Place, ahol több ízben mutatta be munkáit.

1991 óta dolgozik, mint táncos és koreográfus, állandó alkotótársával Guy Bar-Amotz művésszel. Számos táncszínházi megközelítést elegyítve, Jasmin munkája leginkább az egészség és betegség, a deviancia és erkölcs társadalmi definiálására összpontosít. Koreográfiái olyan témákat dolgoznak fel, melyek a társadalom széles és meglehetősen vegyes csoportjait érintik, mozgásvilágát ez a tematikus megközelítés határozza meg.

A darabról: A kórházi környezetet idéző színpadkép, a neonfények és vaságyak között, Jasmin Vardimon „Lullaby” című darabja a betegséghez és a kórházi ápoláshoz fűződő viszonyunk feltérképezésére tesz kísérletet. Mozgásban keresi a választ arra a kérdésre, hogyan lehet a hétköznapokban együttélni a betegséggel. Az újszerű és innovatív videotechnológiát fekete humorral, eredeti szövegbetétekkel és „élő műsorral” ötvözi, ily módon hoz létre gondolatébresztő, több rétegű darabot.

Mi is történik tulajdonképpen? Az előadás elején az emberi természetről hallunk kiselőadást, majd egy kórházi váróteremben zajló szürreális eseménysor tárul a szemünk elé, ahol a várakozók a legváratlanabb módon perdülnek táncra. Ezt követően behatóbban ismerhetjük meg az orvos-beteg viszonyt, egy kérdezősködő pszichiáter/pszichológus és egy hebegő-habogó beteg segítségével, virtuóz mikrofonjáték kíséretében. Majd a színpadon a betegség és az orvostudomány párbaját láthatjuk, a fizikai színház dinamikus és erőteljes mozdulatsoraival fűszerezve. Itt nem ér véget ez a meglepetésekkel teli előadás, amely két felvonásban örvendezteti meg a nézőt eredeti ötleteivel és szüntelen találékonyságával.

Vardimon egy minden érzékre ható darabot visz színre, mely több szinten szólítja meg a közönséget és olyan teljes körű élményt nyújt, melyet igazságtalanság volna egyszerűen kortárs táncnak nevezni. A kiváló táncosokkal dolgozó Vardimonnak sikerül mély gondolatokat játékos keretek közt, egyedi mozgásvilággal és kirobbanó energiával tolmácsolnia.

További információk: Erdődi Katalin (456-2042)

Jegyinformáció kizárólag a jegypénztárban, a 215-1600-as telefonszámon kérhető, hétköznap 14h-20h-ig, hétvégén 17h és 20h között.

www.trafo.hu

Comments are closed.