NOL

Német lapok bírálják Köhler izraeli beszédétNépszabadság Online, 2005. február 3. 09:00

A német államfő holokauszt-beszéde, az európai illetve a német gazdaság helyzete adja a mai európai lapok fő témáit.

A német lapok többsége szerint Horst Köhler elnöktegnapi, az izraeli parlamentben elmondott beszéde jobban issikerülhetett volna. A SUEDDEUTSCHE ZEITUNG szerint nem érte elaz a kívánatos szintet, amely egy államelnöktől elvárható. „Köhlersemmi rosszat nem mondott, ám csupán közhelyeket halmozott egymásra. Haegy matematikatanár tartotta volna a beszédet a Holokaszt MegemlékezésNapján, dícséretet érdemelne, de Höhler nem matektanár, hanem az államelnöke.”

Hasonló álláspontot képvisel a FRANKFURTE ALLGEMEINE ZEITUNGis. Azután, hogy oly sok német politikus fejezte már ki beszédében aszégyent és a alázatot, nehéz úgy elmondani egy hasonló témájúbeszédet, hogy az ember ne az elődjei által megszabott utat járja.Márpedig Köhler megpróbálta, ám nem talált új formulát a német embereknevében az izaeliekhez intézett beszédéhez. A lap szerint Köhlerszemélyében nem olyan ember tartott beszédet a Knessetben, aki profipolitikusként képes akkor mutatni bánatot, amikor arra szükség van.

A német gazdaság állapotáról ír a brit FINANCIAL TIMES.Az ötmillió munkanélküli a második világháború óta rekordmagasságúnakszámít, és igencsak valószínű, hogy munkanélküliségi ráta tovább nő.Schröder számára ez komoly aggodalomra adhat okot, hiszen 2001-ben amunkanélküliek számának 3 és fél millióra való csökkentését ígérte. Azötmillió munkanélkülivel Németország átlépte az 1930-as gazdaságiválság óta politikailag kényesnek számító küszöböt, ráadásul akkor,amikor a legutóbbi közvéleménykutatások szerint a kormánypártmegítélése elmozdulni látszik a mélypontról.

A cseh HOSPODARSKE NOVINYüdvözli az Európai Bizottság elnöke által szerdán megjelöltprioritásokat európa gazdasági tennivalóival kapcsolatban, amelyek alap szerint azonban azt is jelenthetik, hogy az Európai Unió feladja ötévvel ezelőtt megfogalmazott célját, hogy 2010-re utolérje az amerikaigazdaságot. Barroso terve a lap szerint a gazdasági növekedésrekoncentrál, a munkahelyteremtésre, a szociális biztonságot és akörnyezetvédelmet pedig ezek mögé rendeli.” A terv jó – írja a lap, – devégül minden az egyes kormányokon múlik.”

„Tehátnéhány év mégsem lesz elegendő ahhoz, hogy a szlovák emberek jobbanéljenek, mint az amerikaiak” – jegyzi meg irónikusan a szlovák PRAVDA,amely szerint Brüsszel végre világosan látja a realitást. Üresszlogenek helyett szembe kell néznünk a valósággal – teszi hozzá, és aznem más, mint hogy Európának az oktatásra, a kutatásfejlesztésre és atechnológiai újításokra kell koncentrálnia.” A lap véleményírójaszerint a brüsszeli politikusok saját karrierjük egyengetése miattfélnek a nehéz, de szükséges reformok bevezetésétől.

És végül: a francia LE MONDEelismerően szól a párizsi kormány szerdai bejelentéséről, amely szerint10 millió eurós kampányba kezdenek a fiatalok felvilágosítása érdekébena cannabis káros hatásairól. „Idejétmúlt a vita, hogy határt húzzunk akönnyű és kemény drogok között. Felvilágosítnai és nevelni kell,illetve segíteni azokat, akik szabadulni kívánnak a függéstől. Apolitikusok eddig vagy közönyt vagy tehetelenséget mutattak, idejecselekedni, de nem ártana, ha az Egészségügyi Minisztáruim programjábaaz ifjúságért felelős tárca is bekapcsolódna – írja a lap.

(BBC)

 

Népszabadság Rt. *Impresszum *Hirdetési lehetőségek *Előfizetés *Regisztráció *Hírlevél *Adatvedelem *Akciók *Lap tetejére *©

Comments are closed.