Forrás: NOL

Egyház női rabbival

Czene Gábor, 2005. január 22. 14:00

Kelemen Katalin és Hajnal GyörgyKép: FOTÓ: kovács benceA progresszív, más szóval reformzsidók szervezetének székhelye a budai Csalogány utcában van, egy első emeleti bérlakásban.

Az előszobában gyerekek által festett kövek halmozódnak, a Sínai-hegy jelképes darabjai. A lakás, pontosabban a nagyszoba egyúttal imaterem is. Itt őrzik a tórát, itt tartják a vallási összejöveteleket. A Szim Salom (Adj Békét) Progreszszív Zsidó Egyesület 1992 óta működik, de komoly feltűnést csak 1999-ben keltett, amikor Kelemen Katalin személyében női rabbit iktatott be tisztségébe. Magyarországon még sosem fordult elő, hogy egy vallásos zsidó közösség nőt válaszszon lelki vezetőjének. Az ortodox és neológ zsidóság körében is felzúdulást keltett a női rabbi beiktatása. A XIX. században létrejött progresszív irányzatnak azonban éppen az a lényege – mondja egymást kiegészítve Kelemen Katalin rabbi és Hajnal György, a szervezet elnökhelyettese -, hogy a tradíciót dinamikusan fejlődő forrásnak tekinti.

A reformzsidók tisztelik a hagyományokat, de nem fundamentalista módon, betű szerint ragaszkodnak a vallási tanításokhoz, hanem azok szellemi és erkölcsi tartalmának megértésére törekednek. A férfiakat és a nőket minden tekintetben egyenrangúnak tartják.

Nyitottak a vallások közti párbeszédre is. A partnerkapcsolatban a szeretet, a tisztelet és a hűség a fő érték számukra, függetlenül attól, hogy hetero- vagy homoszexuális párkapcsolatról van-e szó.

A vallási előírások értelmezésekor a reformzsidók szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni az adott kor körülményeit. Szombaton például a vallásos zsidók nem szállhatnak járműre. Ez a parancs azonban olyan időkben született, amikor a zsidóság elkülönülten élt, és a zsinagógák gyalogszerrel is könnyen megközelíthető helyen épültek. Ma egészen más a helyzet.

Minden zsidónak korszerűen kell megélnie a vallásosságát, nincs szükség se értelmetlen privilégiumokra, se indokolatlan korlátozásokra – foglalja össze a lényeget Kelemen Katalin és Hajnal György. Elmondásuk szerint a hazai közösség létszáma még viszonylag csekély, nem éri el a kétszázat, de világszerte – mintegy másfél millió taggal – ez a legnépesebb zsidó vallási irányzat. A női rabbik száma több százra tehető.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége azonban kevés lelkesedést mutat a progresszív tanok iránt. A reformzsidókat képviselő szervezet több mint öt évvel ezelőtt kérte felvételét a Mazsihisztől, amely a kérelmet elutasította, majd az alapszabályban is olyan módosításokat hajtott végre, amelyek – a reformzsidók értékelése szerint – lehetetlenné teszik a közösség befogadását.

Az elutasítás miatt az egyesület tavaly úgy döntött, hogy önálló egyházként jegyezteti be magát. A bíróság a közelmúltban Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség néven nyilvántartásba vette a szervezetet. Az új egyház nyitva áll minden, vallását gyakorolni kívánó zsidó – így a felekezeti, származási szempontból vegyes házasságokban születettek vagy azokban élők – előtt, és mindazok előtt, akik betérőként választják a zsidó vallást. A progresszív hitközség vezetői hangsúlyozzák: a zsidó világ sohasem volt egységes, a fennmaradás záloga a sokszínűség.

Népszabadság Rt. *Impresszum *Hirdetési lehetőségek *Előfizetés *Regisztráció *Hírlevél *Adatvedelem *Akciók *Lap tetejére *©

Comments are closed.