Forrás: NOL

Jobboldali bojkottfelhívás a Gazeta Wyborcza ellen

Népszabadság Online, 2005. január 21. 12:00

A Gazeta Wyborcza című liberális lengyel napilap bojkottjára szólította fel a lengyeleket a Lengyel Családok Ligája (LPR) elnevezésű jobboldali, radikális nemzeti parlamenti párt egyik európai parlamenti képviselője.

„Ne vásároljátok ezt a lapot, ne olvassátok, és ne álljatok szóba az újságíróival” – mondta Wojciech Wierzejski az LPR kongresszusán. A politikus felhívásával azokra a tudósításokra  reagált, amelyek az LPR-rel szövetséges, a pártnak mintegy „jobbkezét” képező, mind aktívabbá váló „Összlengyel Ifjúság”  elnevezésű ifjúsági szervezetről jelentek meg a Gazeta Wyborczában.

A lap legutóbb az ifjúsági szervezet honlapján megjelent  zsidóellenes írásokat tűzte tollhegyre, amelyek egy része új  keltezésű, vannak közöttük azonban olyanok is, amelyek a 30-as  években egy hasonló néven Lengyelországban működő szervezettől  származnak. Az egyik cikk, melynek szerzője éppen Wierzejski, a  „hálátlan zsidóságról”, a „haza és az egyház ellenségeiről”  értekezett.

Az ifjúsági szervezet honlapján eladásra kínált könyvcímek  önmagukért beszélnek: „Czeslaw Milosz lengyelellenes nézetei”, „A  szlávok eredete és faja”, „Az örök zsidó”. A világhálóhelyen  olvasható egy kivonat is az ott hirdetett egyik könyvből, amelyben  szerepel ez a mondat: „Ma Lengyelországban viszonylag kevés zsidó él, ennek ellenére jelentős a kultúrában, a politikában és – ami a legrosszabb – a katolikus szervezetekben betöltött szerepük.”

Az LPR és az Összlengyel Ifjúság az utóbbi hónapokban  szorosabbra fűzte egymás közötti viszonyát, elsősorban Roman  Giertych Liga-elnök személyén keresztül. Giertych Poznanban  alapítója és hosszú ideig elnöke volt az ifjúsági szervezetek regionális szövetségének.

A szövetség megalakulásának 15. évfordulója alkalmából tavaly december végén elmondott ünnepi  beszédében önálló vélemény nélküli, vakhitű pártkatonaként rajzolta  meg az ideális szövetségi tag képét: „Szervezetünk csak akkor lehet  ütőképes, ha (abban) mindenki ellátja a feladatát. Aki ezt nem érti  meg, távoznia kell.”

Giertych miheztartás végett felsorolta a szervezet alapvető jellemzőit is: „Iskolázottság, részvétel a heti gyűléseken, hierarchia, fegyelem és állandó készenlét a bevetésre”. Az ifjúsági szervezet azt állítja, hogy nem akarja adminisztratív úton korlátozni a pluralizmust Lengyelországban, de úgy nevelik a fiatalokat, hogy azok „eleve ne szavazzanak baloldali vagy liberális pártokra”.

Az Összlengyel Ifjúság akciókat szervezett Lengyelország európai uniós csatlakozása ellen.

Tagjai minden évben megkísérlik megzavarni a hagyományos május elsejei felvonulást, valamint a melegek jogegyenlőségét követelő megmozdulásokat. A szervezet igyekezett megakadályozni azt is, hogy a tavaly 93 éves korában elhunyt „lengyelellenesnek” tartott Czeslaw Milosz Nobel-díjas költőt díszsírhelyen helyezzék örök nyugalomra a krakkói Skalka kolostor  kriptájában, lengyel művészek, zeneszerzők, írók valóságos panteonjában. (MTI)

Népszabadság Rt. *Impresszum *Hirdetési lehetőségek *Előfizetés *Regisztráció *Hírlevél *Adatvedelem *Akciók *Lap tetejére *©

Comments are closed.