Forrás: NOL

A Népszabadság Online 46. heti könyvajánlata

Vincze Attila Tamás, 2004. november 10. 17:00

„A nagy művészek legalább olyan ritkán szerények, mint amennyire hűségesek a házasságban.” – H.L. Mencken

Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach: a tudós zeneszerző

Ez a lebilincselő életrajz olyan hús-vér, eleven – s hibáktól sem mentes – embernek ábrázolja Bachot, amilyen a valóságban volt, egyszersmind hasznosítja a Bach-kutatás legutóbbi fél évszázadának minden eredményét. Fényt derít a komponista életét és muzsikáját összefűző szoros kapcsolatra, megmutatja, hogyan jutott érvényre Bach felülmúlhatatlan kreativitása a zenészpályáján, zeneszerzői, előadóművészi, tanári és tudományos tevékenységében. Megtudhatjuk, hogy fennmaradt – így is nagy számú – alkotása miért csupán töredékét képviseli a teljes életműnek. Megismerkedhetünk az egyházzenei művek keletkezési körülményeivel, a kor liturgiájában elfoglalt helyükkel, s azzal, hogyan fogadták őket a hívők és Bach feljebbvalói. A könyv tárgyalja a világi zenedarabokat is – a billentyűs és zenekari műveket, a különleges alkalmakra írott kantátákat -, és részletesen kifejti, milyen célok vezették a komponistát A fúga művészete és a Musikalisches Opfer megírásában.

A szerző mindeközben végigvezet Bach életén, bemutatja világát, környezetét születésétől, 1685-től iskolaévein és kisvárosi tisztségein át huszonhét esztendőt átívelő lipcsei pályaszakaszáig. Végigjárhatjuk Bach lipcsei lakását, és eleven leírásokat olvashatunk a Bach-ház mozgalmas életéről. A kötet mindvégig a korszak tágabb összefüggéseiben mutatja be Bachot: intézményeinek, hagyományainak részeseként, különféle hatások befogadójaként.

Christoph Wolff olvasmányos könyvével új mércét állít Bach életrajzírói elé.

„Johann Sebastian Bach és Christoph Wolff neve hosszú évek óta elválaszthatatlan egymástól. Az, hogy egyikük most megírta a másik életrajzát, a hála és a határtalan csodálat egyértelmű jele. Bach reakcióját nem ismerjük, de biztos, hogy kedvére lenne biográfusának átfogó tudása és éleslátása.”

Gustav Leonhardt

csembalóművész

Christoph Wolff 1940-ben született a németországi Solingenben, egyetemi tanulmányait (orgona, régi billentyűs hangszerek, zenetudomány, egyházzene, filozófia, művészettörténet szakokon) Berlinben, Erlangenben és Freiburgban végezte. Később zenetörténetet oktatott a torontói, princetoni és a Columbia egyetemen. 1976 óta a Harvard Egyetem zenetudományi professzora. Több mint két évtizede foglalkozik a Bach család zenei örökségével, ő a Bach Compendium társszerzője, a Bach-Jahrbuch szakfolyóirat szerkesztője, és a Grove monográfiák sorozatban megjelent A Bach család egyik szerzője. Mintegy húszéves kutatásának eredményeként 1999-ben bukkant rá Kijevben a berlini Sing-Akademie több mint 5000 darabból álló, eddig kiadatlan Bach kéziratokat is őrző gyűjteményére, mely a második világháború során tűnt el. Christoph Wolff 2001 óta a lipcsei Bach Archívum igazgatója.

„A Johann Sebastian Bach: a tudós zeneszerző olyan monumentális mű, amelynek okvetlenül helyet kell kapnia minden muzsikus és igazi zenebarát könyvtárában. Ez a csodálatos alapossággal felépített, elmélyült kutatásokról tanúskodó és információkban roppant gazdag könyv nemcsak az óriási Bach-szakirodalmat foglalja össze páratlan alapossággal, hanem minden képzeletet meghaladó mélységben és részletességben értékeli a művész pályáját is. Ha elolvassuk, világosan meg fogjuk érteni, miben áll Bach páratlan teljesítménye, hogyan tört új utat a zenei alkotás terén, és miként hatott az utána következő zeneszerzőkre.

Az életrajzból kiviláglik az is, milyen nagy szeretet és tisztelet fűzi Christoph Wolffot Bach – mint zeneszerző, előadóművész, tanár, teológus és vállalkozó – sokoldalú zsenialitásához, egy olyan emberéhez, aki már-már napi harminchat órát tudott fordítani véget nem érő feladatainak teljesítésére. Ez a kötet gondos tanulmányozásra való, újra meg újra el kell olvasni. Bach életművéről, nagyságáról adott egyedülálló képe sokáig utánozhatatlan marad.”

Isaac Stern

Park Kiadó (www.parkkiado.hu)

Günter Grass: A bádogdob

Fordította: Szíjgyártó László

Az Európa Könyvkiadó újra megjelentette az irodalmi Nobel-díjas Günter Grass A bádogdob című regényét (840 oldal, 2900 Ft), mely az eredeti szöveg teljes fordítását tartalmazza. A kötet, melyet egy Új kiadás feliratú átkötő szalag különböztet meg az előző kiadásoktól, november 3-tól kapható az üzletekben. A jelen kiadás számára a fordítást az eredeti szöveggel egybevetette és a kötetet szerkesztette: Lendvay Katalin.

Günter Grass, a háború után induló német írónemzedék domináns alakja A bádogdob-bal lett egy csapásra világhírűvé, de könyvéről – négy évtized elmúltával – ma már azt is elmondhatjuk, hogy a XX. századi európai irodalom egyik klasszikusa. A film, amelyet Volker Schlöndorf rendezett a műből, annak idején Cannes-ban nagydíjat nyert, és azok számára is felejthetetlenné tette Oskar Mazerath apró alakját, akik a regényt nem olvasták. Grass ebben a különös kis figurában – aki egy nap elhatározza, hogy nem nő tovább, gyerek marad, s bádogdobjával, valamint fülsiketítő, poharakat és hatalmas ablakokat ezer szilánkká zúzó sikításával harcol a nemszeretem jelenségek ellen – szellemi küzdőtársat alkotott magának, hogy felhívhassa a figyelmet a szülőföldjén, Gdansk/Danzigban és környékén élő népek – németek, lengyelek, kasubok – közös történelmére, s hogy kibékítse őket egymással.

Európa Kiadó (www.europakiado.hu), 840 oldal, 2900 Ft.

Horváth Andrea: Sors és horoszkóp

Vajon valóban meg van írva sorsunk a csillagokban? Kikerülhetjük-e, amit a horoszkópunk mutat?

Horváth Andrea (asztrológus, karmakutató) több sikeres asztrológiai témájú könyve után e kérdésekre keresi a választ.

Tizenöt év legérdekesebb esetei.

Több mint szakkönyv.

Ajánljuk azoknak is, akik csupán érdeklődnek az ezoterika varázslatos világa iránt.

Lebilincselő olvasmány mindenkinek.

Budapest-Print Kiadó, 144 oldal, 2598 Ft.

Hadnagy Róbert – Molnár Gabriella: Agatha Christie Krimikalauz avagy Gyilkosságok ABC-ben

Bizonyára nem túl frappáns az olvasókhoz intézett szózatunkat magyarázkodással kezdeni, de el kell ismerni, egy krimiket leíró könyv ötlete első hallásra valóban lehetetlennek, bizarrnak, de legalábbis ellentmondásosnak tűnik. Ám az Agatha Christie krimikalauz létrejöttét olyasfajta precíz, a „kis szürke sejtecskéket” igénybe vevő előkészítő munka előzte meg, amelynek elvégzése nélkül bizonyára az írónő sem lett volna képes egyetlen úgynevezett klasszikus bűnügyi regényét megírni. Reményeink szerint végül is sikerült megtalálni a módját annak, miként lehet úgy végigkalauzolni az olvasót a Christie-krimik sajátos világán, hogy közben a lényeg, a rejtély maga ne szenvedjen csorbát. Így kötetünkben minden lehetséges óvintézkedést megtettünk, hogy még véletlenül se derüljön fény semmiféle titokra. Ebbéli igyekezetünkben azt az egyetlen dolgot tartottuk szem előtt, hogy ne károsítsuk meg az olvasót, de a nagyra becsült szerzőt se – noha tudomásunk van róla, hogy műveiben ő maga is elkövetett néhány poén(ön)gyilkosságot& (részlet az előszóból)

A Christie-krimikedvelők kézikönyvének szánt kötet vázát Agatha Christie összes krimi tárgyú regényének és novellájának ismertetése alkotja, amelyben a megjelenésre vonatkozó információk mellett a tartalom beharangozó leírása, az adott műre vonatkozó érdekességek (címmagyarázat, a keletkezés körülményei, kétnyelvű irodalmi idézetek, kritikák stb.) és a szereplőknek az írónő érzékletes jellemzéseivel megtoldott bemutatása található. Ezt egy kisebbfajta kiállítás követi, melynek keretében Agatha Christie legnépszerűbb figuráiról kifejezetten e kötet számára készült festményeket tekinthet meg az olvasó. Eztán az írónő kevéssé ismert opusairól, a színdarabokról, valamint a regényeiből és novelláiból készült színpadi feldolgozásairól esik szó. Valószínűleg nagy érdeklődésre tarthat számot a könyvnek az a része, mely az egyre duzzadó filmadaptációkat tartalmazza: a némafilmektől kezdve, néhány klasszikussá vált adaptáción át, egészen a ma is folyamatosan készülő sorozatig. A krimikalauz kuriózumként kottamellékletet is közöl, benne a Christie-krimikhez szorosan kapcsolódó angolszász mondókákkal. Természetesen a teljes életművet felsoroló műjegyzék egészíti ki a könyvet, és említés történik olyan alkotásokról is, amelyek minden bizonnyal a népes magyar Christie-rajongótábor számára is újdonságnak számítanak.

Az Agatha Christie krimikalauz egyedülálló a maga nemében: átfogóan és részletesen tárja elénk „a krimi királynőjé”-nek munkásságát, kinek a „Mégis mi célból írta könyveit?” magvas kérdésre adott válaszát – „Csak szórakoztatni akartam&” – a szerzők igyekeztek szem előtt tartani.

Európa Kiadó (www.europakiado.hu), 616 oldal, 4200 Ft.

Nemere István: Történetek az újkorból

„Történetek az újkorból” – ez a könyvem sem lóg ki a sorból. A nemrégen megjelent „Történetek a középkorból” azon idők húszegynéhány nevezetes emberének életrajzát közölte, ez pedig az újkor nagyjairól írt „történeteket”. Ezek persze valójában életrajzok, de megtűzdelve egy-egy régi személy kisebb és nagyobb ügyeivel, szokásaival, életének szerencsés vagy szerencsétlen fordulataival. Aki ezeket olvassa, megtudhatja, hogy Kopernikusz nem is volt csillagász, csak egy zseniális amatőr, hogy Rettegett Iván hogyan végzett saját fiával és unokájával egyetlen perc alatt, miért maradt szűz Erzsébet angol királynő, mekkora utat járt be egy német kislány, míg a legnagyobb orosz cárnő lett belőle és miben tűnt ki Richelieu bíboros, XIV. Lajos, vagy hogyan lett rendőrminiszterré Fouché? Aki szeret a kulisszák mögé tekinteni, ismeretlen részleteket tudhat meg a szélhámoskodó Bismarckról, a Galilei-perről, egy királyi fattyú izgalmas életéről és még sok egyéb újkori emberről – akiket én egy kicsit másképpen mutatok be, mint ahogyan róluk az iskolában tanultunk…

Nemere István

Tóth Könyvkiadó, Debrecen, 2004.

Kríza Ildikó – Jankivics Marcell: Mesék és mondák Mátyás királyról

Az igazságos, okos Mátyás királyról szóló mesék, mondák, anekdoták, viccek, közmondások szerves részét képezik a magyar folklórnak. Ebből a gazdag forrásból merít a kötet, amely Jankovics Marcell gyönyörű illusztrációival jelent meg.

 

Helikon Kiadó (www.helikon.hu), 216 oldal, 3490 Ft.

Boyden, Matthew: Richard Strauss – Életek és Művek sorozat

Fordította: Borbás Mária

Richard Strausst (1864-1949) óriási tehetséggel és hosszú élettel ajándékozta meg a sors, és alaposan ki is használta mind a kettőt: egyenletes életműve makulátlan remekművek hosszú sorát foglalja magában – elég, ha fiatalkori szimfonikus költeményeire gondolunk (Don Juan, Tyll Eulenspiegel, Imigyen szóla Zarathustra), vagy az operairodalom olyan csúcsaira, mint a Salome, A rózsalovag, az Ariadné Naxos szigetén, s talán legmegrázóbb alkotására, a megtört, megalázott és gyászoló öregember végleges búcsújára, a csodálatos Négy utolsó ének-re.

Mindent a művészetnek rendelt alá, tehetségébe és elhivatottságába vetett hite soha egy percig sem rendült meg. A világ nagyon is érdekelte, de csak mint művészete érvényesülésének terepe. Önző volt, amellett vallástalan, német nacionalista. Elfogadta a nácizmust, nem emigrált, sőt szívesen vette a német kultúra világszerte prezentálható nagykövetének szerepét. Antiszemita volt, de tűzön-vízen át ragaszkodott, amíg tehette, zsidó librettistájához, Stefan Zweighoz.

Ez az önző ember és művész egyetlen akaratnak rendelte magát alá: zsarnoki feleségének, a zenéjén kívül egyedül őt szerette. Nagy zeneszerző és már-már érthetetlen személyiség – aki remek monográfusára akadt Matthew Boydenben. Az angol muzikológus és zenei szakíró briliáns könyvet produkált. A szabályos életrajz, eseménytörténet egyben kultúr- és politikatörténet is, és jó ízléssel kordában tartott kutakodás egy páratlanul érdekes művész lelkének titkaiban, abban a rikító ellentmondásban, amely az óriási alkotóteljesítmény és az alkotó személye között feszül.

Európa Kiadó (www.europakiado.hu), 576 oldal, 3800 Ft. 

Népszabadság Rt. *Impresszum *Hirdetési lehetőségek *Előfizetés *Regisztráció *Hírlevél *Adatvedelem *Akciók *Lap tetejére *©

Comments are closed.