Forrás: NOL

Magyar középiskolások zsidósággal kapcsolatos nézetei

Gyorsjelentés a Kurt Lewin Alapítvány kutatásáról

Népszabadság Online, 2004. október 20. 17:00

George Bush néhány napja törvényt írt alá kormányának az antiszemitizmussal szembeni tevékeny elkötelezettségéről. Az amerikai külügyminisztérium hivatalt állít fel az antiszemitizmus nyomon követésére, és ezentúl évente jelentést készít a világban tapasztalható zsidógyűlöletről.

A törvényt Tom Lantos kezdeményezésére fogadták el. Lantos szerint a lépésre azért van szükség, mert a világban erősödik az antiszemitizmus és az amerikai diplomácia eddig nem fordított kellő figyelmet a kérdésre. A leginkább érintett térségek Európa és a Közel-Kelet.

A Kurt Lewin Alapítvány úgy döntött: rendszeresen tájékoztatást küld az amerikai követségnek és a külügyminisztériumnak az antiszemitizmus magyarországi helyzetéről. A jelentés célja az objektív tájékoztatás.

Gyorsjelentés a középiskolások zsidósággal kapcsolatos nézeteiről

A Kurt Lewin Alapítvány a közelmúltban kérdőíves szociológiai vizsgálatot végzett egy magyarországi nagyvárosban, a 176 ezer lakosú Pécsett. A vizsgálat a város középiskoláiban tanuló összes (1754) 17 éves serdülő megkérdezésével zajlott.

A városi középiskolás réteg attitűdjeiről: a válaszadók jelentős része (32,0%) önbesorolás alapján tart valakit zsidónak. A vallás jut nagy jelentőséghez: lényegében elmondható, hogy a zsidóságot a diákok vallási kisebbségként definiálják. Elenyésző ugyanakkor azok száma, akik nyelvi meghatározás alapján tartanak zsidónak valakit. Bár számos alternatíva létezik – így például az számít zsidónak, aki izraeli állampolgár, aki kötődik a zsidó kultúrához, hagyományokhoz, vagy aki annak látszik.

‘Kit tartasz zsidónak?’

(százalék)

Akit a környezete annak tart

2,05

Aki zsidónak vallja önmagát

29,10

Aki zsidó vallású

29,08

Aki héberül beszél

0,46

Aki zsidó életmódú

12,71

Nem tudom megállapítani

14,94

Aki zsidónak született

2,68

Nincs válasz

8,89

Összesen

100,00

A zsidósághoz fűződő viszonyt olyan társadalmi távolság indexszel mérték a kutatók, mely azt tudakolja, hogy a kérdezett középiskolás szívesen venné-e, ha Magyarországra költözne lakni egy zsidó fiatal, ha az ő városába költözne, az iskolájába járna, illetve a padtársa lenne stb. Minden kérdésre igennel vagy nemmel lehetett válaszolni, a kutatók figyelembe vették a „nem tudom” válaszokat is. Ennek alapján minden diák -7-től +7 pontot kapott válaszadása alapján. Kifejezetten elutasítónak (-6 és -7 pontértékek) a diákok mindössze 5,1%-a mutatkozott, míg kifejezetten elfogadónak (+6 és +7) 39,9%-a.

Zsidósághoz való viszony

Az adott értéket választók száma

%

Távolság/közelség

-7,00

79

4,5

-6,00

4

0,2

-5,00

27

1,5

-4,00

13

0,7

-3,00

37

2,1

-2,00

13

0,7

-1,00

55

3,1

0,00

146

8,3

1,00

83

4,7

2,00

43

2,5

3,00

96

5,5

4,00

70

4,0

5,00

313

17,8

6,00

224

12,8

7,00

425

24,2

Total

1628

92,8

126 válasz értékelhetetlen volt.

Összefüggés mutatkozik a diákok tanulmányi átlaga és a kérdőívben adott válaszai között. Ennek megfelelően minél jobb tanuló valaki, annál toleránsabbnak mutatkozik a magyarországi zsidósággal szemben. Hangsúlyozzuk, hogy ez nem feltétlenül a toleranciát mutatja, lehet, hogy a jobb tanuló diákok jobban tudják, milyen az a szalonképes válasz, melyet várnak tőlük.

Zsidósághoz való viszony

Iskolai tanulmányi eredmény

Átlag

Gyenge

2,9022

450

Közepes

3,7698

530

4,7653

311

Összesen

3,7072

1291

Megállapítható, hogy a diákok körében sokkal inkább a tájékozatlanság a jellemző, mint maga a tényleges antiszemita vélekedés.

(forrás: Kurt Lewin Alapítvány)

A Kurt Lewin Alapítvány 1995-ben alakult non-profit szervezet. Célja a tolerancia növelése, valamint a társadalmi és állampolgári ismeretek terjesztése. Társadalomkutatással, médiaprogramok indításával, oktatással is foglalkoznak. Az alapítvány munkatársai között cigányok, hátrányos helyzetűek, feketék, mozgássérültek, nők és idős emberek is.

Népszabadság Rt. *Impresszum *Hirdetési lehetőségek *Előfizetés *Regisztráció *Hírlevél *Adatvedelem *Akciók *Lap tetejére *©

Comments are closed.