A deklaráltan állam- és demokráciaellenes hungarista szervezkedés megtűrése – egyebek mellett – súlyos polgárjogi kérdést vet fel. Úgy tűnik, hogy a Magyar Köztársaság legitim törvényhozó és végrehajtó hatalma, valamint igazságszolgáltatása a 21. században képtelen garantálni minden polgára számára az emberi méltósághoz fűződő alkotmányos alapjogot, és képtelen érvényt szerezni az 1947-es párizsi békeszerződésben vállalt kötelezettségeinek.

Ezért:
1. Zsidóként történelmi hiba lenne csatlakozni ahhoz a hazug narratívához, mely szerint a magyar zsidóságot a puccsal hatalomrakerült nyilas csürhe bélyegezte meg sárga csillaggal, fosztotta meg vagyonától, polgárjogaitól, emberi méltóságától, és végül az életétől. Ez a narratíva TUDATOSAN elkendőzi azt a történelmi tényt, hogy mindezek a gaztettek a Magyar Királyság legitim törvényhozó és végrehajtó hatalma, valamint igazságszolgáltatása kezéhez tapadnak. Amikor 1944 október 15-én Szálasi törvénytelenül magához ragadta a hatalmat, a magyar zsidóság kifosztása, gettósítása, elpusztítása már befejezett tény volt.

2. Demokrataként képmutató paradoxon lenne, ha a hatalom cinikus tehetetlensége, mulasztása ellen éppen a hatalom birtokosaival közösen lépnénk fel 2004. október 15-én.

Seres Attila

Comments are closed.