Forrás: NOL

Egy hun a honban

Ezer év rejtőzködés után végre előjöhetünk – mondja a hírnök

Falusy Zsigmond, 2004. szeptember 24. 14:00

Még elektronmikroszkóppal is kutatunk

Egyebek mellett a fény természetét vizsgálják egy óbudai laboratóriumban azok a hunok, akiknek kisebbségként való elismerését kérvényezte a Hunok Szentegyházának hírnöke, a tanítóképzőt végzett, huszonkilenc éves Novák Imre Josua.

– A kokárdát mindig hordja?

– Természetesen, ám azt tudnia kell, hogy a piros-fehér-zöld eredetileg a hunok színe volt. Ha ilyen zászlót lát, akkor ott gyanítható a hun eredet.

– Mondjuk az olaszoknál?

– Persze. Az etruszk a hunok egyik törzse volt, ezt már bebizonyították.

– Ki hun még?

– Ó, hát rengetegen. A kínaiak és a japánok is hunok; a kínaiak a kung-fut például hun őseinktől tanulták.

– Róluk azt mondják, hogy kihaltak, illetve asszimilálódtak.

– Ez éppen olyan ostobaság, mint azt állítani, hogy kihalt az Árpád-ház.

– Miért, nem halt ki?

– Persze, hogy nem. Az Árpád-ház sok ezer fős család volt, melynek utódai élnek még ma is. Ez napnál világosabb. Ugyanígy nem halhattak ki a hunok sem. Ha a maradványaik genetikai vizsgálatait összevetnénk a Kárpát-medence lakóin végzett hasonló vizsgálatokkal, nyilvánvaló lenne a folytonosság.

– Most lenne jó megtalálni Attila sírját. Önök tudják, hol van?

– Ha akarnánk, kideríthetnénk. A legenda azonban arról szól, hogy élő ember azt nem találhatja meg, és ezzel nem jó játszani. Mellesleg az egyiptomi Tutanhamonnak is hármas koporsója volt, ami szintén egyfajta rokonságra utal.

– Jó sokan lehetnek akkor.

– Ezen nincs mit csodálkozni. Hatezer-negyvenöt éves folytonosság a miénk. Ekkor jött létre a hun törzsszövetség Ordosz központtal, a ma Kínának nevezett országban. Azelőtt Ataisz szigetéről irányították a hunok a Föld emberiségét, mely Krisztus előtt 5038-ban a Csendes-óceánba süllyedt.

– A Josua egyébként hun név?

– Eredetileg Jézust szólították így, ami A passió című filmből is kiderül. Mivel Jézust félig hunnak számíthatjuk, a név is lehet hun.

– Szóval Jézus nem zsidó volt?

– Nem. Szűz Mária félig római volt, félig pártus, a pártusok pedig a hunok egyik törzsét alkották. Ez egyébként mind szerepel a hunok teremtéstanában, melyet a Hunok Szentegyházában tanítunk. Én az egyik hírnöke, azaz papja vagyok egyházunknak.

– Az önök tanításai miben különböznek más vallásoktól?

– A vallás és a tudomány nálunk komplex egységet képez. A hunoknál a teremtés egyik kulcsmozzanata például az idő, amelyet épp ezért tudományosan is vizsgálunk.

– És mit még?

– Jelenleg a fény áll érdeklődésünk középpontjában. Ön például azt hiszi, hogy a fény fotonokból áll?

– Mintha erről tanultunk volna.

– Hát ez egy pontatlan dolog. Megállapítottuk, hogy a fény valójában a tachionok önkeltő rendszere, ahol nyolc tachion vesz részt a folyamatban. A tachion egyébként az ókoriak négy alapeleme közül a tűznek felel meg.

– Az előbb vizsgálatokról beszélt. Van laboratóriumuk?

– Természetesen. Óbudán, a San Marco utcában bérlünk egy lakást, ahol még elektronmikroszkóppal is kutatunk.

– Ez a többes szám hány embert jelent?

– Egy kisebb csoportot, ám a hunok több tízezres nagyságrendben élnek Magyarországon.

– Ehhez képest a legutóbbi népszámláláskor csupán százan vallották magukat hunnak.

– A KSH erről még nem hozta nyilvánosságra az adatokat, mindössze annyi történt, hogy valaki nem hivatalosan nyilatkozott az ügyben. Egyébként már küldtem egy levelet a hivatalnak, melyben állásfoglalást kértem az eset kapcsán.

– Válaszoltak?

– Azt írták, hogy pontosan kilencvenöt ember mondta magát hunnak, pedig ennél többen voltunk. Igaz, ez nem lep meg: a hunokat el akarják nyomni. Ezért nem beszélnek rólunk, ezért nem tanítják történelmünket az iskolában.

– Ön például mikor döbbent rá a hunságára?

– Én mindig hun voltam, hisz mint mondtam, a hunok történelme folytonos. Ez itt Hunnia. Praktikusan nézve már a nyolcvanas évek végén feljártam Debrecenből Budapestre a hunokról szóló előadásokat hallgatni. Később, 1997 decemberében egyik alapítója voltam a Hunok Szentegyházának, majd rektora lettem a Fény Teljessége Szabadegyetemnek.

– A Budaházy-féle Hun Szövetséggel tartják a kapcsolatot?

– Tudunk róluk, de mi nem politizálunk. Meggyőződésem viszont, hogy előbb-utóbb minden hun egyesülni fog.

– Akkor nem okozhat problémát összegyűjteni azt az ezer aláírást, amit a kisebbségként való bejegyzés érdekében az Országos Választási Bizottsághoz kell eljuttatni. Egyébként miért csak most gondoltak erre?

– Mert az uniós csatlakozással olyan lehetőségeink nyíltak, amelyek korábban nem léteztek. Ezer év rejtőzködés után végre előjöhetünk.

– Előjöhettek volna már korábban is, ahogy a többi kisebbség.

– Már jeleztem, hogy a hunokat mindig elnyomták. Az EU azonban egy vaskosabb dolog, ezentúl velünk sem lehet megcsinálni mindent.

– Sokan azt mondják erre, hogy a hunok csupán a pénzre hajtanak.

– Ez ostobaság. Azt, ami jár nekünk, természetesen elfogadjuk, és a hun kultúra, szellemiség megőrzésére fordítjuk.

– A kisebbségi önkormányzatban – ha lesz – ön bizonyára kap valamilyen tisztséget.

– Erről nem nyilatkozhatok.

– Tehát kap.

– Bármi megtörténhet. Csak annyit mondok, a világ változik, a dolgoknak nincs se kezdetük, se végük.

Népszabadság Rt. *Impresszum *Hirdetési lehetőségek *Előfizetés *Regisztráció *Hírlevél *Adatvedelem *Akciók *Lap tetejére *©

Comments are closed.