Forrás: Magyar HírlapA törvénykönyv cikkelyei

Az újságokban és a televízióban jókora reklámhoz jutó hungarista csoport közölte azt is, hogy célja nem nagyobb, mint a magyar állam alkotmányos rendjének megváltoztatása, az 1944. október 15-ei (német katonaság által végrehajtott) Szálasi-féle „hatalomátvétel” megünneplése. Megnéztem az 1978. évi IV. törvény előírásait, vajon a büntető törvénykönyv mely cikkelyei tiltják az állam elleni cselekményekre való csoportos felkészülést.

A törvény 139. § (2) pontja így szól: „Aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A törvény 139/A. § (1) pontja így szól: „Aki olyan szervezetet hoz létre vagy vezet, amelynek az a célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig; aki ilyen szervezetben részt vesz, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Szeretnék egyidejűleg egy gyakori félreértést tisztázni. Az ilyenféle társaságot „fasisztának” szokták nevezni. Ez tévedés, más a fasizmus és egészen más a nemzetiszocializmus. Az Olaszországban született fasizmus olyan mozgalom, mely jelképül választotta az ókori Róma „fasces” nevű hatalmi jelvényét: szorosan összekötött vesszőköteg, közepén bárddal. Fasizmus nálunk sohasem volt, de német példát majmolva a nyilaskeresztesek magukat nemzetiszocialistának és hungaristának nevezték.

A magát most hungaristának mondó kis csoport nyíltan kijelentette, hogy a nemzetiszocialista eszmén és gyakorlaton kialakítandó hungarista állam megvalósítására törekszik, amelyből – természetesen – a zsidókat eltávolítják. Aki pedig a hajdani német Harmadik Birodalom nemzetiszocialista példáját követni kívánja, semmiképpen sem mondhatja, hogy békés úton szeretné eszeveszett elméleteit megvalósítani, mert történelmi példák bizonyítják, hogy ilyen hatalomátvétel csak és kizárólag fegyveres erőszakkal képzelhető el. Ez történt 1944. október 15-én is, amikor a hazánkat megszálló német hadsereg erőszakkal távolította el az ország kormányzóját és kormányát.

Jó lenne, ha hatóságaink már csírájában fojtanának el minden törekvést, amely az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányul!

Domonkos István

Budapest

©

Comments are closed.