Forrás: Magyar Rádió

Herzl Tivadar emlékkiállítás a Zsidó Múzeumban. 2004. aug.31.

2004. szeptember 20., hétfő 13:41

A magyar történelmi tudat gondosan számon tart minden külföldre szakadt magyar származású tudóst, művészt, politikust, még akkor is, ha a „magyar származás” csak távoli és esetleges. E névsorból viszont rendszeresen kimarad a Herzl Tivadarként Budapesten született és nevelkedett Theodor Herzl, a cionizmus „atyja”, annak ellenére, hogy tudjuk, a cionista mozgalom mély nyomokat hagyott a 2O. század történelmén. Ezt a hiányt próbálja meg pótolni a Zsidó Múzeum, amely az idei Zsidó Nyári Fesztivál keretében kiállításon mutatja be minden történelem iránt érdeklődő látogatónak a lOO éve elhunyt Herzl Tivadar életútját és munkásságát. A „zsidó állam megálmodóját” megidéző kiállítást Turán Róbert rendezte.

1860. május 2-án Pesten született Theodor Herzl, magyarul Herzl Tivadar, a cionista mozgalom megalapítója. Jómódú középosztálybeli szülőktől származott, Heltai Jenő unokatestvére volt.

A család l878-ban Bécsbe költözött, Herzl az ottani jogi karon tanult, de később az irodalom felé fordult: német nyelvű újságíróként dolgozott és mérsékelt sikerű drámákat írt.

Herzl Tivadart megdöbbentette, hogy a „forradalmak hazájában” Magyarországon és Ausztriában egyaránt szembesült az antiszemitizmussal. A Dreyfus- ügy, melynek során a zsidó katonatisztet koholt kémkedési vádakkal illették, szintén hozzájárultak nézeteinek alakulásához. Egy ízben azt mondta, hogy ez az ügy tette őt cionistává, ugyanis antiszemita környezetben lehetetlennek érezte az asszimilációt.

A megoldást a zsidók saját államba történő kivándorlásában látta. Szerinte azonban nem emberbaráti, hanem politikai szervezetre volt szükség. 1896-ban írta meg fő művét:

„A zsidó állam” c. röpiratát , amelyben így fogalmazott: ” a zsidókérdés nem társadalmi vagy vallási, hanem világpolitikai kérdés, amelyet a civilizált nemzetek világtanácsának kellene megoldania, és csak ez a szervezet oldhatja meg. Az általa 1879-ben Baselben szervezett Zsidó Világkongresszus kimondta: a cionizmus arra törekszik, hogy Izrael földjén hazát teremtsen a zsidó nép számára. Programjukban szerepelt zsidó földművesek és munkások telepítése Palesztinába, a zsidó önérzet fejlesztése és ápolása.

A Zsidó Múzeum új, állandó kiállításán Herzl Tivadar életútját és Izrael állam létrejöttének történetét mutatja be számos eredeti fénykép és dokumentum segítségével. Ez a kiállítás a fesztivál után sem zár be, a következő hónapokban is megtekinthető.

Bokros Katalin

Comments are closed.