Forrás: NOL

Szent István-napi kitüntetések

Munkatársunktól, 2004. augusztus 21. 10:20

A kitüntetést a köztársasági elnök kezéből Glatz Ferenc akadémikus veszi át. Az államfő mellett Medgyessy Péter miniszterelnök és Mandur László, az Országgyűlés alelnökeKép: Népszabadság – Móricz Simon

Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök,  a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és a nemzeti kulturális örökség miniszterének előterjesztésére – augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adományozott.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta dr. Glatz Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az MTA Történettudományi Intézet igazgatójának; Frunda György romániai szenátornak.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozta dr. Bitó László orvosnak, a New York-i Columbia Egyetem nyugalmazott kutatóprofesszorának; dr. Kroó Norbertnek, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának; Rolla Jánosnak, a Liszt Ferenc Kamarazenekar Kossuth-díjas hegedűművészének, hangversenymesternek, érdemes művésznek.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta Bartók Péter zeneszerzőnek; dr. Bánáti Jánosnak, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének; Beck Mihálynak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az MTA Kémiai Kutatóközpont kutatóprofesszorának, állami díjasnak; dr. Berkes Györgynek, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének; dr. Kozmáné Dr. Nemes Júliának, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott bírójának; dr. Rakvács Józsefnek, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének; dr. Sőth Lászlónénak, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott bírójának; Bihary Zsigmondnak, az Állami Számvevőszék főigazgatójának; dr. Bocz Ernőnek, a mezőgazdasági tudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaság-tudományi Kar, növénytermesztési és tájökológiai tanszék nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak; Bodrogi Gyulának, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművészének, kiváló művésznek; Enyedi Györgynek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának, Széchenyi-díjasnak; dr. Göncz Árpádnénak, a Kézenfogva Alapítvány kuratóriuma elnökének; Horn Péternek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas mezőgazdásznak, a Kaposvári Egyetem rektorának; dr. Konkoly Istvánnak, a Szombathelyi Egyházmegyei Hatóság megyés püspökének; Léner Péter érdemes művésznek, a József Attila Színház ügyvezető igazgatójának; dr. Lotz Károly volt miniszternek, OECD-nagykövetnek; Moshe Sanbarnak, a New York-i Conference on Jewish Material Claims Against Germany végrehajtó bizottsága elnökének; Mózes Árpádnak, a Romániai Magyar Evangélikus Lutheránus Egyházkerület püspökének; Tempfli Józsefnek, a Romániai Magyar Katolikus Egyház Nagyváradi Püspöksége megyés püspökének; Novák Dezső labdarúgónak, edzőnek; Sugár Andrásnak, a T-Mobile Magyarország Részvénytársaság vezérigazgatójának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adományozta dr. Szenes Zoltán altábornagynak, a Honvéd Vezérkar főnökének; Braun László mérnök vezérőrnagynak, a Nemzeti Katonai Képviselő Hivatal brüsszeli katonai képviselőjének.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta dr. Andics Lászlónak, a Magyar Vöröskereszt elnökének, az Országos Mentőszolgálat Budapesti Mentőszervezete vezető főorvosának; dr. Morzsányi Évának, a Magyar Vöröskereszt főtitkárának; dr. Angelusz Róbertnek, a szociológiai tudomány kandidátusának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézet egyetemi tanárának; dr. Balás Istvánnak, a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének; Bárány Klárának, a Miniszterelnöki Hivatal pénzügyi és számviteli főosztálya vezetőjének; dr. Borsos Antalnak, az orvostudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatójának, egyetemi tanárnak; dr. Németh Pálnénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság tanácselnökének, dr. Szabó Lórántnak, a Csongrád Megyei Bíróság tanácselnökének, dr. Tóth Éva Erzsébetnek, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének; Cséfalvay Pál művészettörténésznek, kanonoknak, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatójának; Földes László (Hobo) előadóművésznek, zeneszerzőnek, írónak; dr. Geskó Judit művészettörténésznek, a Szépművészeti Múzeum főmuzeológusának; dr. Halász Gábornak, a neveléstudomány kandidátusának, az Országos Közoktatási Intézet főigazgatójának; dr. Horváth Jenőnek, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének; Juhász Pál közgazdásznak, szociológusnak, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem szociológia és szociálpolitika tanszék főmunkatársának; Kádár János Miklós Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyetemi docensének, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanárának, intézetigazgatónak; Kovács Dénes Kossuth-díjas hegedűművésznek, kiváló művésznek; Liebe Pál vízépítő mérnöknek, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság intézeti igazgatójának; Losonczy Tamás Kossuth-díjas festőművésznek, érdemes művésznek; dr. Lukács Gézának, az orvostudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának, az I. sz. Sebészeti Klinika igazgatójának; dr. Nádasdy Ádámnak, a nyelvtudomány kandidátusának, költőnek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetem docensének; Dan Ofry újságírónak, az Új Kelet című lap főszerkesztőjének; dr. Roóz Józsefnek, a közgazdaság-tudomány kandidátusának, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának, tanszékvezető főiskolai tanárnak; dr. Schweitzer Ferencnek, a földrajztudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományi Kutatóintézet igazgatójának; Vámos Miklós József Attila-díjas írónak.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adományozta dr. Ronkovics József dandártábornoknak, a Nemzeti Katonai Képviselő Hivatal belgiumi katonai képviselőjének.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta Baczoni Gábor Miklósnak, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára titkárságvezetőjének; dr. Baksai Istvánnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézete főigazgató-főorvosának; Balázs Andrásnénak, az Állami Számvevőszék főcsoportfőnök-helyettesének; Bangó Margit előadóművésznek; Bednai Nándornak, a Magyar Televízió nyugalmazott rendezőjének; dr. Békési Istvánnak, a Közlekedési Főfelügyelet főigazgatójának; dr. Buda Béla pszichiáternek, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet tudományos igazgatójának; Dániel Pálnak, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal területfejlesztési főosztálya főosztályvezető-helyettesének; Einviller Józsefnének, a Miniszterelnöki Hivatal pénzügyi és számviteli főosztálya bérügyi irodavezetőjének; dr. Erdősi Ferencnek, a földrajztudomány doktorának, az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet tudományos tanácsadójának; Fátyol Tivadar zeneszerzőnek, koreográfusnak, előadóművésznek, a Magyar Televízió Roma Magazin Szerkesztőség szerkesztőjének; dr. Fecser Péternének, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium humánpolitikai főosztálya vezető-főtanácsosának; dr. Fischer Miklósnak, a Bálint Zsidó Közösségi Ház igazgatójának; dr. Gschwindt Andrásnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara egyetemi adjunktusának, állami díjasnak; Harkányi Endrének, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművészének, érdemes művésznek; dr. Háfra Istvánnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatójának; Horváth J. Ferencnek, a Magyar Energia Hivatal elnökének; prof. dr. Katona Ferencnek, az orvostudomány doktorának, a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet állami díjas osztályvezető főorvosának; dr. Kálmán Zsófiának, a DejuRe Alapítvány kuratóriumi elnökének; dr. Kárpáti Lászlónak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatójának; Kelemen József Istvánné Polyák Katalinnak, a Belügyminisztérium személyügyi főosztálya elismeréskoordinációs osztálya vezetőjének; dr. Keszthelyi Bélának, az orvostudomány kandidátusának, a Harkányi Gyógyfürdőkórház igazgatójának; dr. Kiss Sándornak, az Államigazgatási Főiskola nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docensének, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete volt elnökének; Komlóssy Józsefnek, az Európai Népek Federális Uniója alelnökének; Kotulics Tamásnak, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetőjének; Lakatos „Peczek” Géza előadóművésznek, dzsesszdobosnak; Lazarovits Ernőnek, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége külügyi vezetőjének, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége és a Nácizmus Üldözöttei Bizottsága elnökségi tagjának, a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete alelnökének; Lányiné dr. Engelmayer Ágnesnek, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar nyugalmazott főiskolai tanárának, a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet főigazgató-helyettesének; Ligeti György szociológusnak, a Kurt Lewin Alapítvány képviselőjének, a Háló című folyóirat felelős szerkesztőjének; Makkai Máriának, az Állami Számvevőszék főcsoportfőnök-helyettesének; Mizser Attilának, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkárának; dr. Mohácsy János ügyvédnek, a Vasas Szakszervezeti Szövetség munkatársának; dr. Németh János állami díjas növénynemesítőnek, a szegedi Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság tudományos tanácsadójának; Novák Péter előadóművésznek, zenésznek, táncosnak; Paksy Gábornak, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság volt vezérigazgatójának; Rados Ferenc zongoraművésznek, érdemes művésznek; dr. Salacz Györgynek, az orvostudomány kandidátusának, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar II. sz. Szemészeti Klinika igazgatójának, egyetemi tanárnak; Schindler Jánosnak, Kecel polgármesterének; Snétberger Ferenc gitárművésznek, zeneszerzőnek; Somló Tamás előadóművésznek, zeneszerzőnek; Szabados György Liszt Ferenc-díjas zeneszerzőnek, zongoraművésznek; Sziklay Erika Liszt Ferenc-díjas énekművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának, érdemes művésznek; dr. Szili Ferencnek, a történettudomány doktorának, a Somogy Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatójának; Szunyogh Szabolcsnak, a Köznevelés című oktatási hírmagazin főszerkesztőjének; Vass Károly kézilabdázónak, edzőnek, a Sportfólió Közhasznú Társaság vezérigazgatójának, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökének; Vercseg Ilona népművelőnek, a Közösségfejlesztők Egyesülete elnökének; Wittinghoff Tamásnak, Budaörs polgármesterének; Zalai Ernőnek, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem matematikai közgazdaságtan és gazdaságelemző tanszék egyetemi tanárának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adományozta Bódi István rendőr alezredesnek, a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság vezetőjének; Hajdú Sándor ezredesnek, a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság felderítő főnökség főnökének; Létai Attila ezredesnek, a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola parancsnokhelyettesének; Scharek Ferenc ezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar személyügyi csoportfőnökség csoportfőnök-helyettesének; Retkes Illés tűzoltó alezredesnek, Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága parancsnokának; Vinkovics János tűzoltó alezredesnek, Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnokának; Kristóf István tűzoltó ezredesnek, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főosztályvezetőjének; Szebeni Zoltánnak, a Történelmi Igazságtétel Bizottság Katonai Szervezete titkárának.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést adományozta érdemes és eredményes munkásságuk elismeréseként Donáthné Muntag Ildikónak, az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetőjének.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést adományozta Ács Szabó Violának, a Magyar Országgyűlés Hivatala főtitkár titkársága főmunkatársának; Tüskéné Fónai Editnek, a Miniszterelnöki Hivatal Kormányszóvivői Iroda osztályvezetőjének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést kapta Pálmainé Paál Rózsa, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése munkatársa.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJÉT kapta Ádám Jenő, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány kuratóriumának tagja; Bényei József újságíró; Földes Imre Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára; Gyökössy Zsolt, a Magyar Televízió rendezője; Horváth Kornél ütőhangszeres előadóművész, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke; Molnár József, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma főosztályvezető-helyettese; Müller Róbert kandidátus, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója; Patay Pál régész, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos tanácsadója; Székely András zenetörténész, újságíró; Turczi István író, a Parnasszus című folyóirat alapító főszerkesztője; Varjasi László, a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. ügyvezető igazgatója; Vidovszky László Erkel Ferenc-díjas és érdemes művész zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést kapta Bartos Zoltán egyiptológus, a Szépművészeti Múzeum főmuzeológusa; Neuwirth Annamária, a Hagyományok Háza osztályvezetője, a Bihari János Táncegyüttes művészeti vezetője; Fehér János, a Bokréta Művészeti Iskola igazgatója.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést kapta B. Mikli Ferenc festőművész; Benedek Istvánné, a Szépművészeti Múzeum gazdasági igazgatóhelyettese; Cséby Géza, a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója; Farkas Kálmán, a Lungo Drom főmunkatársa; Foczmann István, a Budapesti Operettszínház üzemigazgatója; Gáspár Benjámin, a Szépművészeti Múzeum teremőrvezetője; Horváth Béla előadóművész; Kapillerné Megyeri Anna, a Göcseji Múzeum történész-muzeológusa; Kissné Béres Katalin, a Göcseji Múzeum történész-muzeológusa; Kristóf Istvánné, a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. művészeti titkára; Lőrincz Ernő művészettörténész, filozófus; Tabák Lajos fotóművész; Várnai Ildikó, a Vígszínház rendezőasszisztense.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT kitüntetést kapta Földes László, a Vígszínház főkellékese; Gyarmath Olga magyar-történelem szakos tanár; Hegedűs Lászlóné, a Budapesti Operettszínház titkárságvezetője; Ménesi Gabriella, a Hammido Alapfokú Művészeti Magániskola balettmestere; Mészáros István, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Ceglédi Szervezete városi titkára; Nagy Sándorné, a Szépművészeti Múzeum jegypénztárosa; Novák Zsuzsanna táncpedagógus, koreográfus; Szöllősi Sándor, a hajdúszoboszlói polgármesteri hivatal közművelődési főtanácsosa; Szörényi István, a Nemzeti Táncszínház műszaki vezetője; Tóth Pálné, a Nemzeti Táncszínház közönségszervezés-vezetője.

Népszabadság Rt. *Impresszum *Hirdetési lehetőségek *Előfizetés *Regisztráció *Hírlevél *Adatvedelem *Akciók *Lap tetejére *©

Comments are closed.